Наказ про створення Апеляційної комісії

gerb ukrainy na dokument

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ № 1

м. Кривий Ріг

line shapka

Н А К А З

 

  13.11.2020 р.   м. Кривий Ріг   № 129-аг

                                                                                            

Про створення апеляційної комісії

З метою вирішення спірних питань щодо вступу абітурієнтів Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг та проведення вступних випробувань

НАКАЗУЮ:

1. Створити апеляційну комісію для розгляду спірних ситуацій з питань дотримання процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів вступних випробувань (тестові завдання).

2. 3атвердити персональний склад апеляційної комісії:

Голова комісії: Яровенко Валентина Петрівна - в.о. директора ЦППРК №1 м. Кривий Ріг
Заступник голови комісії: Хоменко Олена Миколаївна - заступник директора з навчальної роботи

Члени комісії:

Яковенко Тетяна Олександрівна - старший майстер

Шпильова Юлія Анатоліївна — соціальний педагог

Мірча Ніна Володимирівна - голова методичної комісії природничо-математичних дисциплін

3. Затвердити Положення про апеляційну комісію (додаток 1).

4. Заступнику голови комісії Хоменко О.М. організувати скликання персонального складу апеляційної комісії за наявності заяв батьків (здобувачів освіти) щодо незгоди їх з результатами вступних випробувань (тестових завдань) у день надходження заяви.

5. Членам апеляційної комісії:

  • протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви розглянути письмові матеріали вступних випробувань (тестові завдання) конкретного абітурієнта.
  • за результатами розгляду письмових матеріалів вступних випробувань (тестових завдань) оформити протокол за підписом усіх членів комісії. У протоколі вказати остаточно визначений бал й обґрунтувати його виставлення, одразу по закінченні розгляду матеріалів.
  • дотримуватися принципів об’єктивності та неупередженості при розгляді матеріалів вступних випробувань (тестових завдань).

6. Рішення апеляційної комісії вважати остаточним.

7. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника директора з НР Хоменко О.М.

8. Контроль за виконанням наказу 'залишаю за собою,

 

 

 

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

pidpis iarovenko2 Валентина ЯРОВЕНКО