cpprk1kr@gmail.com

+380978485508

ПЛАН

роботи практичного психолога

Центра підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

Дзюнич Світлани Анатоліївни

на 2018-2019 навчальний рік

Проблема над якою працюватиме психологічна служба ЦППРК № 1 у 2018-2019 навчальному році:

«Створення психолого-педагогічних умов для ефективної соціалізації особистості молодої людини до суспільних змін, їх підготовка до самостійного життя в суспільстві».

Для вирішення проблеми передбачено вирішення таких завдань:

  • Діагностування психологічних вікових новоутворень;
  • Виявлення проблем та потенційних можливостей учнів на діагностичній основі (визначення стартової готовності до навчання, адаптованості до умов навчання, соціальної компетентності, готовності до трудової діяльності);
  • Психологічна профілактика дезадаптації учнів в складних умовах перебудови сучасного суспільства;
  • Надання своєчасної психологічної допомоги в кризових ситуаціях як учням, так і співробітникам ЦППРК № 1.
  • Здійснення вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб; виходячи з результатів діагностики, допомагати учням у пізнанні власного характеру, боротьбі з негативними рисами, вихованні позитивних якостей.

Аналізуючи результати роботи за 2017-2018 навчальний рік було виявлено, що учні мають нижчу мотивацію до навчання, а також спостерігається тенденція до підвищення рівня тривожності у зв’язку зі складною ситуацією в суспільстві, тому виникла необхідність розподілити увагу на такі напрямки діяльності практичного психолога в наступному навчальному році:

  1. Створення умов для ефективної соціалізації учнів підліткового віку.
  2. Організація роботи з дітьми девіантної поведінки з використанням новітніх виховних технологій.
  3. Професійне самовизначення випускників Центру.
  4. Попередження суїцидальної поведінки учнів, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі.
  5. Систематизація психологічної допомоги  учням переміщених з зони АТО.

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Практичного психолога ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

на 2018-2019 навчальний рік

№ з/п

Напрямки та зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

I. Психодіагностична робота

1.Психодіагностична робота з учнівським колективом

1

Діагностичний мінімум № 1 « Діагностика стартової готовності до професійної діяльності»

вересень-жовтень

I курс

1.1

Визначення соціально-психологічної готовність до навчання за опитувальником «Особливості вашої поведінки»

вересень-жовтень

I курс

1.2

Визначення психофізіологічної готовності до навчання за опитувальником Айзенка «Тип ВНД.Особливості темпераменту» (підлітковий варіант у модифікації  Т.В.Матоліна)

вересень-жовтень

I курс

1.3

Визначення мотиваційної готовності до навчання за опитувальником ДДО Є. Клімова

вересень-жовтень

I курс

2

Діагностичний мінімум № 2 «Адаптованість до умов навчання»

вересень-жовтень

I курс

2.1

Дослідження емоційної сфери за методикою самооцінки психічних станів Г. Айзенка

вересень-жовтень

I курс

3

Діагностичний мінімум № 3 «Соціальна компетентність»

листопад

II курс

3.1

Визначення рівня соціалізованості (методика М.Рожкова)

листопад

II курс

4

Діагностичний мінімум № 4 «Готовність до трудової діяльності»

грудень

III курс

4.1

Визначення рівня професійної визначеності  (опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності)

грудень

III курс

5.

Індивідуальна психодіагностика учнів «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

6.

Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом

Протягом року

Учні Центру

2.Психодіагностична робота з педагогічним колективом

1

Визначення індивідуального стилю педагогічної діяльності (опитувальник Маркова А.К)

вересень

Педагоги Центру

2

Тип поведінки в конфліктній ситуації

жовтень

3

Опитувальник на виявлення емоційного вигорання (опитувальник МВІ)

листопад

4

Опитувальник «Психологічна компетентність вчителя»

грудень

3.Психодіагностична робота з учнями, які проживають в гуртожитку

1

Опитування «Ти і твої батьки»

Вересень

Учні, які проживають в гуртожитку

2

Опитування «Психологічний мікроклімат в твоїй кімнаті»

Жовтень

3

Усне опитування «Види насилля в сім’ї»

Листопад

4

Інтерв’ю «Твої шкідливі звички»

Грудень

5

Усне опитування «Статеві стосунки – секс чи кохання?»

Січень

6

Опитування «Інтернет – інформаційний помічник чи джерело агресії»

Лютий

7

Інтерв’ю «Що ви знаєте про шкоду наркотичних речовин?»

Березень

8

Усне опитування «Толерантність – що це?»

Квітень

9

Опитування «Твої плани на літні канікули»

Червень

10

Психодіагностична робота першокурсників по проблемах адаптації (Техніка «Дім,дерево,людина», Тест «Люшера»)

Протягом року

11

Психодіагностична робота  учнів «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

II.Консультаційна робота

1

Консультації для батьків та пед.працівників по проблемах взаємодії з учнями

Протягом року

Батьки,

педагоги

2

Консультації та психологічна допомога дітям-сиротам, інвалідам, учням з девіантною поведінкою, та учням, які знаходяться на обліку «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

3

Індивідуальне та групове консультування батьків щодо питань труднощів у взаєминах з дітьми, питань вибору місця роботи

Протягом року

Батьки, учні Центру

4

Індивідуальне консультування підлітків з особистими проблемами

Протягом року

Учні Центру

5

Індивідуальне та групове консультування пед.працівників з особистими проблемами

Протягом року

Педагоги Центру

6

Надавати індивідуальні консультації з профорієнтації

Протягом року

Учні, батьки, педагоги Центру

III.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1

Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

2

Корекційна робота з учнями девіантної поведінки та з учнями схильними до вживання алкоголю та наркотичних речовин

Протягом року

учні Центру

3

Проведення корегуючих семінарів та тренінгів з педагогічним колективом

Протягом року

педагоги

Центру

4

Індивідуальні корекційно - розвивальні заняття з учнями, які мають проблеми особистісно-емоційного характеру

Протягом року

учні Центру

IV. Психологічна просвіта та профілактика

1.Психологічна просвіта та профілактика учнівського колективу

1

Цикл заходів «Соціалізація особистості підлітка»

1.1

Лекція «Вирішуй конфлікти правильно»

3 тиждень вересня

учні Центру

1.2

Заняття  з елементами тренінгу «Правда про алкоголь та куріння»;

3 тиждень жовтня

1.3

Бесіда «Толерантність – що це?»

3 тиждень листопада

1.4

Лекція «СНІД - загроза безпеці людства»

1 тиждень грудня

1.5

Заняття з елементами тренінгу «Дві сторони кохання».

3 тиждень січня

1.6

Бесіда «Будуємо рівноправні стосунки»

1 тиждень лютого

1.7

Лекція  «Телебачення – інформаційний помічник чи джерело агресії

2 тиждень березня

1.8

Лекція «Уміння сказати «Ні» в екстремальних ситуаціях

1 тиждень квітня

1.9

Бесіда «Позбуваємось шкідливих звичок»

1 тиждень червня

2

Профілактична робота з учнями Центру, що проживають в молодіжному гуртожитку

2.1

Бесіда з елементами тренінгу «Вчинки та їх наслідки»

Жовтень

Учні, які проживають в гуртожитку

2.2

Відео-тренінг «Види насилля в сім’ї»

Листопад

2.3

Лекція «Як краще розуміти людей»

Січень

2.4

Лекція «Ти і закон»

Лютий

2.5

Бесіда з елементами тренінгу «Граматика спілкування людини»

Березень

2.6

Лекція « Як правильно сказати – Ні!»

Квітень

2.7

Лекція «Роль емоцій в нашому житті»

Червень

2.Психологічна просвіта педагогічного колективу

1

Заняття з елементами тренінгу «Я крокую до майстерності» подолання конфліктних ситуацій з учнями)

3 тиждень вересня

 

2

Заняття з елементами тренінгу «Як підняти соціальний статус учня в колективі»

2 тиждень жовтня

 

3

Заняття з елементами тренінгу «Виявляємо суїцидальні тенденції у підлітків»

2 тиждень листопада

 

4

Лекторій «Вибір адекватних методів педагогічної дії»

2 тиждень грудня

 

5

Заняття з елементами тренінгу «Як розв’язувати проблеми і керувати стресами»

2 тиждень лютого

 

6

Заняття з елементами тренінгу «Моя індивідуальність»

2 тиждень березня

 

7

Лекторій  «Лабіринти сновидінь»

2 тиждень квітня

 

8

Заняття з елементами тренінгу «Роль особистості педагога у формуванні працездатного учнівського колективу»

2 тиждень травня

 

9

Заняття з елементами тренінгу «Позитивне спілкування педагогічного колективу»

2 тиждень червня

 

V. Організаційно-методична робота

1

Складання річного плану роботи

Протягом року

 

2

Складання щомісячного плану роботи

В кінці місяця

 

3

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.

Протягом року

 

4

Участь у навчально-методичних семінарах.

Протягом року

 

5

Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм.

Протягом року

 

6

Підготовка програм психодіагностичних досліджень.

Протягом року

 

7

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Протягом року

 

8

Виявлення учнів: «групи ризику», обдарованих дітей, учнів пільгових категорій

Протягом року

 

9

Розробка та друк пам’яток, інструкцій вчителям, батькам, учням.

Протягом року

 

10

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

 

VI.Звязки з громадськістю

1

Співробітництво з районним центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та співробітниками поліції

Протягом року

 

2

Співпраця з педагогами навчального закладу

Протягом року

 

3

Співпраця з батьківською громадою

Протягом року

 

4

Співпраця з медпрацівниками

Протягом року

 

5

Співпраця з працівниками психологічної служби, секцією психологів ПТНЗ міста

Протягом року

 

Практичний психолог               _______________                               С. А. Дзюнич