Витяг з рішення АКУ 625 АК

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1