cpprk1@riad.com.ua

+380978485508

config

ПЛАН

роботи практичного психолога

Державного професіонально-технічного

навчального закладу

Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів № 1

Шевцової Катерини Олександрівни

на 2017-2018 навчальний рік

 Проблема над якою працюватиме психологічна служба ЦППРК № 1 у 2017-2018 навчальному році:

«Створення психолого-педагогічних умов для формування психічно зрілої, відкритої для засвоєння нового досвіду, високо адаптивної особистості, що орієнтована на самореалізацію і розвиток власних здібностей».

Для вирішення проблеми передбачено вирішення таких завдань:

 • Діагностування психологічних вікових новоутворень;
 • Виявлення проблем та потенційних можливостей учнів на діагностичній основі (визначення стартової готовності до навчання, адаптованості до умов навчання, соціальної компетентності, готовності до трудової діяльності);
 • Психологічна профілактика дезадаптації учнів в складних умовах перебудови сучасного суспільства;
 • Надання своєчасної психологічної допомоги в кризових ситуаціях як учням, так і співробітникам ЦППРК № 1.
 • Здійснення вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб; виходячи з результатів діагностики, допомагати учням у пізнанні власного характеру, боротьбі з негативними рисами, вихованні позитивних якостей.

Аналізуючи результати роботи за 2016-2017 навчальний рік було виявлено, що учні мають нижчу мотивацію до навчання, а також спостерігається тенденція до підвищення рівня тривожності у зв’язку зі складною ситуацією в суспільстві, тому виникла необхідність розподілити увагу на такі напрямки діяльності практичного психолога в наступному навчальному році:

 1. Створення умов для ефективної соціалізації учнів підліткового віку.
 2. Організація роботи з дітьми девіантної поведінки з використанням новітніх виховних технологій.
 3. Професійне самовизначення випускників Центру.
 4. Попередження суїцидальної поведінки учнів, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі.
 5. Систематизація психологічної допомоги  учням переміщених з зони АТО.

ПЛАН РОБОТИ

Практичного психолога ЦППРК № 1

на 2017-2018 навчальний рік  

№ з/п

Напрямки та зміст роботи

Термін проведення

З ким проводиться

I.Психодіагностична робота

1.Психодіагностична робота з учнівським колективом

1

Діагностичний мінімум № 1 « Діагностика стартової готовності до професійної діяльності»

вересень-жовтень

I курс

1.1

Визначення мотиваційної готовності до навчання за опитувальником ДДО Є. Клімова

вересень-жовтень

I курс

1.2

Визначення психофізіологічної готовності до навчання за опитувальником Айзенка «Тип ВНД.Особливості темпераменту» (підлітковий варіант у модифікації  Т.В.Матоліна)

вересень-жовтень

I курс

1.3

Визначення соціально-психологічної готовність до навчання за опитувальником «Особливості вашої поведінки»

вересень-жовтень

I курс

1.4

Визначення особистісної готовності до навчання за методикою «Психогеометрична самооцінка особистості» (С. Делінгера в адаптації А. Алексеєва, Л. Громової)

вересень-жовтень

I курс

2

Діагностичний мінімум № 2 «Адаптованість до умов навчання»

вересень-жовтень

I курс

2.1

Дослідження емоційної сфери за методикою самооцінки психічних станів Г. Айзенка

вересень-жовтень

I курс

2.2

Визначення статусу учня в групі за методикою «Соціометрія Дж.Морено»

вересень-жовтень

I курс

3

Діагностичний мінімум № 3 «Соціальна компетентність»

жовтень-

листопад

II курс

3.1

Визначення рівня соціалізованості (методика М.Рожкова)

жовтень-

листопад

II курс

4

Діагностичний мінімум № 4 «Готовність до трудової діяльності»

жовтень-

листопад

III курс

4.1

Визначення рівня професійної визначеності  (опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності)

жовтень-

листопад

III курс

5

Індивідуальна психодіагностика учнів «групи ризику» та «зони ризику» (Експрес-тест на виявлення кримінальних нахилів», методика «Визначення стилю поведінки в конфліктній ситуації», тест «Сила волі»)

Протягом року

Учні Центру

6

Індивідуальна психодіагностика на виявлення суїцидальних тенденцій в поведінці підлітків (проективна методика «Незакінчені речення», методика А.Бека«Депресія», проективний тест для виявлення настрою в групі «Фізіономічний тест Куніна»)

Протягом року

Учні Центру

2.Психодіагностична робота з педагогічним колективом

1

Індивідуальна психодіагностика (тест «Твій характер», тест «Який ти працівник», тест «Ваша самооцінка»)

Протягом року

Педагоги Центру

2

Групова діагностика стилю професійної взаємодії за методикою «Психологічний портрет вчителя»

Протягом року

(за запитом адміністрації)

3

Групова діагностика психологічної компетентності за методикою «Психологічна компетентність вчителя»

4

Групова діагностика стратегії поведінки в конфліктній ситуації у модифікації тесту К.Томаса

5

Групова діагностика за опитувальником на виявлення емоційного вигорання (В.В.Бойко в модифікації Е.П.Ільїна)

3.Психодіагностична робота з учнями, які проживають в гуртожитку

1

Опитування «Ти і твої батьки»

Вересень

Учні, які проживають в гуртожитку

2

Експрес - тест «Чи вмієш ти радіти»

Жовтень

3

Тест «Люшера» (направлена на виялення суїцидальних тенденцій особистості)

Листопад

4

Інтерв’ю «Твої шкідливі звички»

Грудень

5

Усне опитування «Статеві стосунки – секс чи кохання?»

Січень

6

Тест «Оптиміст чи песиміст»»

Лютий

7

Інтерв’ю «Що ви знаєте про шкоду наркотичних речовин?»

Березень

8

Техніка «Дім, дерево, людина»

Квітень

9

Тест «Чи рішуча ти людина»

Травень

10

Опитування «Твої плани на літні канікули»

Червень

II.Консультаційна робота

1

Консультації для батьків по проблемах:

 • труднощі адаптаційного періоду;
 • проблеми в навчанні, пропуски занять підлітками;
 • труднощі взаємостосунків з дітьми;
 • культура поведінки дітей;
 • складних життєвих ситуацій;
 • залежності (наркотичної, комп’ютерної, телевізійної);
 • підліткового суїциду.

Протягом року

Батьки

2

Консультації та психологічна допомога учням пільгової категорії, особам  з обмеженими можливостями, підліткам з девіантною поведінкою, та учням, які знаходяться на обліку «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

3

Групове та індивідуальне психологічне консультування учнів з проблем:

 • адаптації до нових умов навчання;
 • підготовка до ДПА, ЗНО;
 • девіантної поведінки;
 • схильності до суїциду;
 • профконсультування для учнів та випускників Центру;
 • залежності (наркотичної, комп’ютерної, телевізійної);
 • особливості підліткового віку;
 • міжособистісні, самооціночні  проблеми учнів;
 • взаємини в системі «батьки-діти»;
 • взаємини в системі «педагоги-діти»;
 • мотивація навчання, ціннісні орієнтації;
 • складної життєвої ситуації.

Протягом року

Учні Центру

4

Групове та індивідуальне психологічне консультування педагогів, майстрів виробничого навчання з проблем:

 • проблем адаптації учнів до нових умов навчання та виховання;
 • пропуски занять учнями;
 • причини «важковиховуваності» учнів;
 • вихід з конфліктних ситуацій;
 • синдром емоційного вигорання
 • складних життєвих ситуацій учнів;
 • взаємини в системі «педагоги-діти»
 • виявлення схильності до суїциду підлітками.

Протягом року

Педагоги,

майстри в/н,

Центру

III.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1

Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

2

Корекційна робота з учнями девіантної поведінки та з учнями схильними до вживання алкоголю та наркотичних речовин

Протягом року

учні Центру

3

Проведення корегуючих семінарів та тренінгів з педагогічним колективом

Протягом року

педагоги

Центру

4

Індивідуальні корекційно - розвивальні заняття з учнями, які мають проблеми особистісно-емоційного характеру

Протягом року

учні Центру

IV. Психологічна просвіта та профілактика

1.Психологічна просвіта та профілактика учнівського колективу

1

Профілактика шкідливих звичок та формування навичок

здорового способу життя

Протягом року

учні Центру

2

Профілактика суїцидальних тенденцій серед учнів

Протягом року

учні Центру

3

Профілактика конфліктних ситуацій «учень-учень», «учень-батьки», «учень-педагог»

Протягом року

учні Центру

4

Участь у проведенні засідань рад профілактики правопорушень, наркопосту Центру 

Протягом року

учні Центру

5

Профілактична та просвітницька робота з учнями, що проживають в молодіжному гуртожитку:

 • Бесіда з елементами тренінгу «Вчинки та їх наслідки»
 • Відео-тренінг «Види насилля в сім’ї»
 • Лекція «Як краще розуміти людей»
 • Лекція «Ти і закон»
 • Бесіда з елементами тренінгу «Граматика спілкування людини»
 • Лекція « Як правильно сказати – Ні!»
 • Лекція «Роль емоцій в нашому житті»

Протягом року

Учні, що проживають в гуртожитку

6

Цикл заходів, виховних годин, тренінгів спрямованих на соціалізацію підлітків

Заняття з елементами тренінгу «Знайомство зі світом емоцій»
Заняття з елементами тренінгу «Правила спілкування»
Акція «Веселка побажань»
Акція  «Квітка толерантності»
Тренінг «СНІД - загроза безпеці людства»
Заняття з елементами тренінгу «Дві сторони кохання»
Тренінг «Розвиток креативності підлітка»
Диспут  «Інтернет – інформаційний помічник чи джерело агресії»
Лекторій «Психологія в твоєму житті»
Тренінг «Моє Я»
Вересень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Червень

Учні Центру

7

Акція «16 днів проти гендерного насильства»

28.11.17- 10.12.17

Учні,педагоги Центру

8

Тиждень психології «Відкрий своє серце»

23.04.18-27.04.18

Учні,педагоги Центру

2.Психологічна просвіта батьків, педагогів Центру

1

Участь у проведенні психолого-педагогічних консиліумів Центру

Протягом року

Педагоги, майстри в/н

2

Виступ на педагогічних нарадах, семінарах Центру

Протягом року

Педагоги, майстри в/н

3

Виступи на предметних методоб’єднаннях та семінарах психологів

Протягом року

Педагоги, майстри в/н

4

Профілактика конфліктних ситуацій «учень -педагог»,

«педагог-батьки»

Протягом року

Педагоги, майстри в/н

5

Психологічна просвіта батьків, педагогів про особливості навчання і виховання підлітків з метою підвищення психологічної грамотності

Протягом року

Педагоги, майстри в/н,

батьки

6

Виступи на батьківських зборах Центру з питань профілактики суїцидальних тенденцій, пропусків занять учнями, порушення навчальної дисципліни, успіхів у навчальній діяльності

Протягом року

Педагоги, майстри в/н,

батьки

7

Профілактична та просвітницька робота з педагогами та майстрами виробничого навчання:

 • Заняття з елементами тренінгу «Я крокую до майстерності» розвиток креативності)
 • Заняття з елементами тренінгу «Виявляємо суїцидальні тенденції у підлітків»
 • Заняття з елементами тренінгу «Вирішуємо конфлікти правильно»
 • Заняття з елементами тренінгу «Позитивне спілкування педагогічного колективу»
 • Міні-тренінг «Як розв’язувати проблеми і керувати стресами»
 • Заняття з елементами тренінгу «Позбуваємось стресів»

Жовтень

Листопад

Грудень

Лютий

Квітень

Травень

Педагоги, майстри в/н

V. Організаційно-методична робота

1

Складання річного плану роботи

Протягом року

 

2

Складання щомісячного плану роботи

В кінці місяця

 

3

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.

Протягом року

 

4

Участь у навчально-методичних семінарах.

Протягом року

 

5

Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм.

Протягом року

 

6

Підготовка програм психодіагностичних досліджень.

Протягом року

 

7

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо).

Протягом року

 

8

Виявлення учнів: «групи ризику», обдарованих дітей, учнів пільгових категорій

Протягом року

 

9

Розробка та друк пам’яток, інструкцій вчителям, батькам, учням.

Протягом року

 

10

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

 

VI.Звязки з громадськістю

1

Співробітництво з районним центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та співробітниками поліції

Протягом року

 

2

Співпраця з педагогами навчального закладу

Протягом року

 

3

Співпраця з батьківською громадою

Протягом року

 

4

Співпраця з медпрацівниками

Протягом року

 

5

Співпраця з працівниками психологічної служби, секцією психологів ПТНЗ міста

Протягом року

 
 

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1