Здобувачам освіти

ФІЗИКА - НАУКА ПРО ПРИРОДУ

Фізика є однією з найважливіших наук. Вона справила настільки серйозний вплив на життя людства, що цього просто неможливо не помітити. Тим не менш, багато людей не відразу дадуть відповідь на питання про її призначення.

Заслуги фізики важко переоцінити. Будучи наукою, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закони оточуючого нас світу, вона невпізнанно змінила життя людини.

«Як підготувати домашнє завдання з хімії?»

Памятка
  • Уважно прочитай матеріал підручника, нотатки в зошиті. Згадай, що говорив викладач на уроці.
  • Розподіліть навчальний матеріал на логічні ділянки. Склади план.
  • Прочитай матеріал ще раз і по пам’яті запиши всі формули і рівняння хімічних реакцій, які зустрічаються в підручнику та зошиті, в чернетку.
  • Вголос перекажи весь матеріал і по пам’яті запиши всі формули і рівняння хімічних реакцій. Порівняй записи з підручником і зошитом.
  • Якщо зустрічаються трудощі в переказі або записах – вивчи матеріал ще раз.
  • Перевір чи можеш ти відповісти на питання в кінці параграфа.
  • Виконай письмове завдання з хімії.
  • Повтори ще раз план по якому будеш відповідати на уроці.
  • Склади все необхідне до уроку.

Дочірні категорії

Вчителі відкривають двері. Входиш ти сам.
                                                                                                                                       Китайська приказка

© 2023 ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1 м. КРИВИЙ РІГ. Designed By TNF