Консультативна допомога

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011р. № 59 «Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів» викладачам: 

  •  при виставлені семестрових оцінок, урахувується динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту, а також вчасно здійснити корегування прогалин в знаннях учнів;

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї
Насильство в сім'ї - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї відносно іншого її члена, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і завдають йому моральної шкоди, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.

Дочірні категорії