Як діяти якщо ти виявив бажання підвищити свої результати?

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2011р. № 59 «Інструкція з ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів» викладачам: 

  •  при виставлені семестрових оцінок, урахувується динаміка особистих навчальних досягнень учнів з предметів протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту, а також вчасно здійснити корегування прогалин в знаннях учнів;
  • У разі, якщо учень був відсутній на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр виставляється «н/а» (не атестований. Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка  виставляється без дати у колонку з надписом «Скоригована» поруч із колонкою «І семестр». Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які виявили бажання їх коригувати. У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» не робиться. семестрова оцінка може підлягати коригуванню.
  • У разі, якщо учень виявив бажання підвищити свої результати, або не атестацію, він має право у триденний термін після виставлення семестрової оцінки викладачем, звернутися до керівника навчального закладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивувати причину та необхідність його проведення. Згідно заяви з резолюцією керівника навчального закладу про надання дозволу на корегування оцінки викладач проводить повторне оцінювання учня. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня чи інших поважних причин термін може бути продовжено. За результатами оцінювання учнів видається відповідний наказ керівника навчального закладу. Скоригована оцінка за І семестр виставляється до початку ІІ семестру.