Готуємося до ЗНО з української мови і літератури

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТВОРУ-РОЗДУМУ

Smushkova

 • Текст роздуму – це ланцюг суджень, фактів, явищ, які використовуються для доведення певної думки. Речення у тексті-роздумі мають причинно-наслідкові зв’язки.

Структура твору-роздуму

 • Текст-роздум має такі основні частини:
 • теза,
 • аргументи,
 • приклади,
 • висновки.

Теза

 • Теза – це загальне положення, яке треба доводити.
 • Теза – це первинна думка, яка формулюється і далі буде розвиватися -
 • підтримка слів автора ( так, я підтримую думку, бо вважаю, що…)
 • спростування слів автора ( я не підтримую, бо вважаю, переконаний…)
 • компромісний варіант ( я не зовсім поділяю думку автора, бо вважаю, що…)
 • підтримка і спростування ( з одного боку…, а з іншого…, подається дві тези і доводяться обидві)

Аргументи

 • Аргументи – це факти, приклади, докази, які працюють в ім’я доведення тези.
 • Аргументи (розширене пояснення) - підтвердженням цього є, це дійсно так,
 • це засвідчує, це доводить, доказом цього може бути, по-перше, по-друге
 • (Можна використовувати афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки)

Приклади

 • Приклад з мистецтва, літератури.
 • Приклад із життя (суспільного, історичного, власного)
 • Слова-скріпи: наприклад, яскравим прикладом є, не можна не згадати, прикладом може слугувати, звернімо увагу тощо.

Висновок

 • Висновок, як правило, є підтвердженням висунутої тези, це завершальна частина твору. Висновок виведений із наявних у творі думок, аргументів. Він є, по суті, відповіддю на поставлену проблему.
 • Висновок можна почати такими словами: отже, таким чином, можна зробити висновок

ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПАМ’ЯТАЙ!

Smushkova2

 • Тема твору – по суті, є сконцентрованою інформацією про весь твір. Тому важливо знайти у заголовку ключове слово і зв’язати логічний ланцюжок зі слів назви теми (тобто словами теми твору відповісти собі на запитання: „Про ЩО я писатиму?”).
 • Для успішного написання твору треба чітко уявляти його структуру.
 • Слід пам’ятати, що кожний етап розвитку думки – це аргумент, яким ви доводите правильність головної думки твору.
 • Як знаходити аргументи: від думки до прикладу; від прикладів до думки.
 • Найсильніший аргумент можна поставити на перше місце або ж на останнє.