Дистанційне навчання

distance

ЦППРК №1  Дистанційне навчання

Шановний здобувач освіти ЦППРК №1!

З метою опановування навчальним матеріалом занять, які припадають на період карантину, тобі необхідно виконати ряд вимог, а саме:

 1. За посланням (у вигляді QR-коду) увійти на сторінку сайту «Дистанційне навчання».
 2. Щодня, відповідно до розкладу занять, «відвідувати» уроки шляхом завантаження відповідних посилань.
 3. Виконати  вимоги, які передбачені  відповідним навчальним заняттям та звітувати про виконання.

QR код

До уваги педагогів та здобувачів освіти!

Інформацію про всі зміни в освітніх процесах, які відбуваються через карантин та відповіді на найбільш поширені запитання можна знайти на спеціальному інфоресурсі – mon-covid19.info.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТВОРУ-РОЗДУМУ

Smushkova

 • Текст роздуму – це ланцюг суджень, фактів, явищ, які використовуються для доведення певної думки. Речення у тексті-роздумі мають причинно-наслідкові зв’язки.

Структура твору-роздуму

 • Текст-роздум має такі основні частини:
 • теза,
 • аргументи,
 • приклади,
 • висновки.

Теза

 • Теза – це загальне положення, яке треба доводити.
 • Теза – це первинна думка, яка формулюється і далі буде розвиватися -
 • підтримка слів автора ( так, я підтримую думку, бо вважаю, що…)
 • спростування слів автора ( я не підтримую, бо вважаю, переконаний…)
 • компромісний варіант ( я не зовсім поділяю думку автора, бо вважаю, що…)
 • підтримка і спростування ( з одного боку…, а з іншого…, подається дві тези і доводяться обидві)

Аргументи

 • Аргументи – це факти, приклади, докази, які працюють в ім’я доведення тези.
 • Аргументи (розширене пояснення) - підтвердженням цього є, це дійсно так,
 • це засвідчує, це доводить, доказом цього може бути, по-перше, по-друге
 • (Можна використовувати афоризми, крилаті вислови, прислів’я, приказки)

Приклади

 • Приклад з мистецтва, літератури.
 • Приклад із життя (суспільного, історичного, власного)
 • Слова-скріпи: наприклад, яскравим прикладом є, не можна не згадати, прикладом може слугувати, звернімо увагу тощо.

Висновок

 • Висновок, як правило, є підтвердженням висунутої тези, це завершальна частина твору. Висновок виведений із наявних у творі думок, аргументів. Він є, по суті, відповіддю на поставлену проблему.
 • Висновок можна почати такими словами: отже, таким чином, можна зробити висновок

ПІД ЧАС НАПИСАННЯ ВЛАСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ПАМ’ЯТАЙ!

Smushkova2

 • Тема твору – по суті, є сконцентрованою інформацією про весь твір. Тому важливо знайти у заголовку ключове слово і зв’язати логічний ланцюжок зі слів назви теми (тобто словами теми твору відповісти собі на запитання: „Про ЩО я писатиму?”).
 • Для успішного написання твору треба чітко уявляти його структуру.
 • Слід пам’ятати, що кожний етап розвитку думки – це аргумент, яким ви доводите правильність головної думки твору.
 • Як знаходити аргументи: від думки до прикладу; від прикладів до думки.
 • Найсильніший аргумент можна поставити на перше місце або ж на останнє.