Поради учням

Роль і місце учня на уроці

 1. Знання набуваються головним чином на уроці (домашні завдання тільки закріплюють їх).
 2. На уроці повинна бути належна на уроці.
 3. Розвивайте на уроці мислення, пам'ять, спостережливість, уміння конспектувати.
 4. Не завчайте, а відкривайте нові для себе думки.
 5. Не витрачайте на уроці ні жодної хвилини. Загублена хвилина веде до втрати годин, днів, років.
 6. Кожен урок повинен не тільки давати вам нові знання, а й виховувати переконливість, світорозуміння.

Як навчитися відповідати урок?

 1. Готуючись урок не забудьте, що вам не тільки зрозуміти і запам’ятати, а і завжди бути готовим показати свої знання перед учителем.
 2. Уважно відноситься до питань, які завдає учитель.
 3. Раніше чим відповідати, зрозумійте, що від вас вимагають.
 4. Відповідь повинна бути досить коротка.
 5. Якщо у вас є думка, а слід не вистачає, то треба поповнювати словниковий багаж (складати на уроці конспект за вчителем, читати про себе, передавати в слух прочитане).
 6. Готуючи урок, чітко собі уявіть кращі зразки відповіді товариша.
 7. Слідкуйте не тільки за тим, як він це робить, за побудовою і виразністю його мови.
 8. При відповіді дивіться на вчителя, а не на учнів, бо їх поведінка може збити вас.
 9. Не слухай підказок, вони можуть бути невірні, підказка не додасть вам знань.

Як готувати домашнє завдання

 1. Вдумайтесь у назву параграфа і згадайте головне із нового матеріалу, вивченого на уроці.
 2. Читаючи зміст параграфа, виділіть головні думки.
 3. Складіть план відповіді.
 4. Підготуйте усну відповідь за планом.
 5. Випишіть нові терміни і дайте їм чітке визначення.
 6. Знайдіть в тексті параграфа висновки.
 7. Який раніше вивчений матеріал можна використати заданим питанням.
 8. Поясніть малюнки і схеми, які є в параграфі підручника.
 9. Що треба додатково внести у вивчаючий матеріал?
 10. Яке передбачене продовження теми?

Методика аналізу відповіді.

 1. Чи вірно була побудована відповідь? Чи уявляє вона собою завершене ціле?
 2. Що ви можете сказати про темп його мови? Чи завжди повільна мова повинна сприйматися як недолік, а швидка – завжди якісна?
 3. Задовольняє вас емоційне забарвлення відповіді?
 4. Які недоліки в мові ви помітили? Підкажіть йому і як їх виправити
 5. Що ви порадити товаришу?

Як переказати прочитаний зміст підручника?

 1. Уважно прочитайте зміст підручника?
 2. Знайдіть у тексті відповідь на поставлені вчителем питання і дайте відповідь на них словами підручника.
 3. Складіть відповіді на питання своїми словами.
 4. Перекажіть зміст параграфа своїми словами (коротко, близько до тексту).
 5. Підготуйте розповідь за змістом параграфа, використовуючи підручник і відповідні ілюстрації, які є в цьому параграфі.

Як підготувати і оформити реферат?

 1. Вивчаєте літературу. Читаєте підібрані джерела і виписуєте матеріал, який групуєте за змістом.
 2. Складаєте план: спочатку – короткий план. Його складають з декількох взаємопов’язаних питань. Потім складаєте розгорнутий план, тобто тезиси: стислу передачу основного змісту по кожному питанню.
 3. Написання змісту. Кожен тезис записуйте детально, дотримуючись логічних переходів. До окремих пунктів змісту приводити ілюстрації, цитати. Кожну цитату беруть в лапки. Якщо пропускають слова, то вставляють багато крапок. У дужках вказують літературу.
 4. Оформлення реферату. Реферат виконують на звичайному паперу з полями на лівій стороні. Реферат містить в собі наступні структурні елементи: титульний лист, план (перелік питань), зміст головного викладу, список літератури, ілюстрацію. На титульному листу записують назву теми, вказують навчальний заклад, групу, ім`я та по батькові вчителя, рік написання реферату.
 5. Рецензія. Реферат здають учителю на рецензію, тобто на відгук про якість написання.
 6. Виступ з рефератом. При захисті реферату можна користуватися змісту, але не читати підряд.

Як виділити головне в змісті підручника?

 1. Уважно прочитайте параграф або частину його.
 2. Виділіть головне (головну думку) в змісті прочитаного.
 3. Знайдіть в тексті приклади або факти, які підтверджують головний зміст вивченого матеріалу.
 4. Придумайте свої приклади, взяті із життєвих спостережень, які конкретизують головне в змісті вивченого матеріалу.
 5. Запишіть головні думки в прочитаному тексті в зошит своїми словами. Знайдіть в тексті висновок вивченого матеріалу.

Як скласти план прочитаного тексту?

 1. Прочитайте уважно текст параграфа або частину його.
 2. Перекажіть усно даний текст. Виражає заголовок головний зміст тексту?
 3. Поділіть цей матеріал на частини, тобто групуйте текст, який відноситься до кожної окремої думки.
 4. Придумайте заголовок до кожної частини, відносно головної думки.
 5. Виберіть вид плану (простий, складний), граматичну фразу плану (тільки із названих речень, тільки з питань, змішаний).
 6. Запишіть план в зошит. Перевірте його.

 

Як працювати з новими термінами:

 1. Виписуйте нові терміни або визначення в зошит.
 2. Прочитайте терміни або визначення зрозуміло, чітко, проговоріть про себе кілька раз.
 3. Подумайте, яке змістовне значення цього терміну? Що він виражає?
 4. Перекажіть зміст терміна або визначення своїми словами.
 5. Найдіть в змісті параграфа факти або приклади, які конкретизують даний термін.
 6. Придумайте свої приклади, які характеризують дане поняття, визначення.

 

Як працювати з підручником?

 1. Бійтесь механічного запам’ятовування: воно забере багато часу, а користі від нього мало.
 2. Робота з підручником дозволяє використовувати зорову пам'ять, задовольняє точне і чітке знання, прививає навички і самоосвіту.
 3. Раніше, чим почати роботу з підручником, познайомтесь з ним, узнайте по заголовкам, які розділи, глави зберігаються в ньому, їх послідовність і розташування.
 4. Зверніть увагу на таблиці, схеми, контрольні питання, формулювання законів, висновки.
 5. Висновки і визначення, які треба знати дослівно, виводяться в змісті жирним шрифтом.
 6. Не пропускайте місце, надруковані дрібним шрифтом. В них зберігається цікавий матеріал, який доповнює і розширяє програму.
 7. Навчіться краще використовувати всі види ілюстрацій підручника (малюнки, схеми). Звертайте до них в момент читання змісту підручника.
 8. По ілюстраціям можна повторяти матеріал, не читаючи вдруге змісту.
 9. В роботі з підручником використовуй такий же порядок:
 
 1.            прочитайте завдання і контрольні питання, дані в кінці параграфа, щоб знати межу, яка стоїть перед вами;
 2.            згадайте, що розповідав вчитель по даній темі на уроці;
 3.            відкрийте підручник і читайте зміст;
 4.            при читанні звертайтесь до схем, малюнків, таблиць;
 5.            завчити на пам`ять треба тільки правила.