Дистанційне навчання

distance

ЦППРК №1  Дистанційне навчання

Шановний здобувач освіти ЦППРК №1!

З метою опановування навчальним матеріалом занять, які припадають на період карантину, тобі необхідно виконати ряд вимог, а саме:

 1. За посланням (у вигляді QR-коду) увійти на сторінку сайту «Дистанційне навчання».
 2. Щодня, відповідно до розкладу занять, «відвідувати» уроки шляхом завантаження відповідних посилань.
 3. Виконати  вимоги, які передбачені  відповідним навчальним заняттям та звітувати про виконання.

QR код

До уваги педагогів та здобувачів освіти!

Інформацію про всі зміни в освітніх процесах, які відбуваються через карантин та відповіді на найбільш поширені запитання можна знайти на спеціальному інфоресурсі – mon-covid19.info.

- Для складання плану необхідно прочитати текст про себе, осмислити прочитане.

- Розбити текст на смислові частини, озаглавити їх. У заголовках треба передати головну думку кожного фрагмента.

- Перевірити, чи відображають

пункти плану основну думку тексту, чи пов'язаний за смислом подальший пункт плану з попереднім.

- Перевірити, чи можна, керуючись цим планом, розкрити основну думку тексту.

Правила конспектування

-Уважно прочитайте текст. Паралельно відзначайте незрозумілі місця, нові слова, імена, дати.

- Наведіть довідки про осіб, події, згадані в тексті. При записі не забудьте винести довідкові дані на поля.

- При першому читанні тексту складіть простий план. При повторному читанні постарайтеся стисло сформулювати основне положення тексту, відзначивши аргументацію автора.

- Завершальний етап конспектування складається з перечитування раніше відмічених місць ї їх короткого послідовного запису.

- При конспектуванні треба прагнути висловити авторську думку своїми словами. Прагніть того, щоб один абзац авторського тексту був переданий при конспектуванні одним, максимум – двома реченнями.

Поради  щодо  написання  есе:

1.Усвідомити  мету  написання,  яка  полягає  в тому,  що  ви  повинні  переконати  того,  хто  має  читати цей  твір, що ви  зрозуміли  тему  есе.

2.Уважно  вчитатися  втему  есе,  знайти  ключові  слова,  осмислити  проблему.

3.На  чернетці  написати  тези,  краще  з  наведенням  певних  доказів,  які  допоможуть  розкрити  тему  твору.

4.Стисло  і  влучно  занотувати   аргументи  і  приклади.

Правила,  яких  варто  дотримуватися  при  написанні  есе:

 1. Вступна  частина  має  бути стислою,  але  виразною  й  містити  у  собі  центральний  метафоричний  образ.
 2. Останнє  речення  вступу  й  перше  речення  основної  частини мають  бути  органічно  пов'язаними.  Сутність зв'язку:  пояснення  правомірності  метафори.
 3. Обсяг  основної  частини  не  регламентується,  але  необхідно  пам'ятати:  зі  збільшенням  обсягу  есе  втрачає легкість  жанру.
 4. Основна  частина  пов'язана  з  висновком  не  лише  за  думкою,  а  й  за  способом  мовного  оформлення  (через центральний  образ).
 5. Есе  має  містити  озвучену  кінцівку. При  цьому  зовсім  не  важливо,  кінець  є  ствердженням  будь-чого, запитанням  чи  остаточно  не  завершеними  роздумами.  Вдалим  варіантом  завершення  есе  вважається використання  афоризмів  і  цитат.

Поради щодо написання реферату

Реферат – письмова доповідь на задану тему, яка зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації. Автор реферату подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.

Вимоги до рефератів:

 1. Робота повинна носити дослідницький характер, містити власний аналіз, власні узагальнення та висновки.
 2. Обов’язковим є розкриття заявленої теми, актуальність та сучасність використаних джерел, безпомилкове, однозначне подання інформації про них у списку літератури, відсутність граматичних та стилістичних помилок.
 3. Реферати, що містять лише загальну інформацію без власного аналізу або викачані з Інтернет не приймаються.

Структура реферату

 - Вступ Актуальність теми, аналіз існуючих підходів, мета роботи, коротка характеристика структури роботи

 - Основна частина Основний зміст реферату. Кількість розділів: три або більше. Посилання на використану літературу у квадратних дужках.

-  Висновки Містяться узагальнені висновки дослідження. Підсумовуються результати виконаної роботи.

- Список використаних джерел Перелік  друкованих та електронних джерел                                                             .