«Як підготувати домашнє завдання з хімії?»

Памятка

  • Уважно прочитай матеріал підручника, нотатки в зошиті. Згадай, що говорив викладач на уроці.
  • Розподіліть навчальний матеріал на логічні ділянки. Склади план.
  • Прочитай матеріал ще раз і по пам’яті запиши всі формули і рівняння хімічних реакцій, які зустрічаються в підручнику та зошиті, в чернетку.
  • Вголос перекажи весь матеріал і по пам’яті запиши всі формули і рівняння хімічних реакцій. Порівняй записи з підручником і зошитом.
  • Якщо зустрічаються трудощі в переказі або записах – вивчи матеріал ще раз.
  • Перевір чи можеш ти відповісти на питання в кінці параграфа.
  • Виконай письмове завдання з хімії.
  • Повтори ще раз план по якому будеш відповідати на уроці.
  • Склади все необхідне до уроку.