Методичний кабінет

 

 

ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ

РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1

м. Кривий Ріг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

методичного кабінету

на 2020 – 2021 н. р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий  Ріг

2020

 

                                                                                                         

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                               В.о.директора ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

                                                                                                                           

 _____________В.П. Яровенко

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

№ п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальний

1.Зміцнення навчально - методичної бази.

1

Поновити матеріали постійно діючих стендів та оформити нові стенди.

Протягом року.

Методист

2

Оформити методичні матеріали по циклових комісіях:

 • наробки нетрадиційних уроків теоретичного та виробничого навчання;
 • матеріали передового досвіду;
 • матеріали предметних тижнів.

Протягом року.

Методист,

голова методичної комісії, педагогічні працівники.

3

Поновити папки та доповнити новими:

 • Основні нормативні документи.
 • Актуальні проблеми управління ПТНЗ.
 • Атестація медпрацівників
 • Контроль за навчально-виховним процесом
 • Інноваційні технологій
 • Методичні рекомендації

та інші.

Протягом

року.

Методист.

4

Продовжити поповнення картотеки методичної літератури.

Протягом року.

Методист, голови метод. комісій.

5

Доповнити папки методичних об’єднань необхідними документами, книгами взаємовідвідування та діагностичними матеріалами.

Протягом року.

Педагогічні

працівники.

6

Поповнення картотеки програмованого, науково-методичного й дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Протягом року.

Методист.

7

Випуск інформаційних бюлетенів.

Протягом року.

Методист.

8

Поновити  та доповнити банк даних методичних напрацювань працівників Центру.

Протягом року.

Методист.

Голови метод. комісій.

2. Організація методичної роботи.

2.1 Організаційно-масова робота 

1

Засідання методичних комісій Центру за напрямками.

За окремим графіком.

Методист, керівники метод. комісій.

2.

Скласти єдиний план методичної роботи :

 • план роботи педагогічної ради:,
 • план засідань методичної ради;
 • план проведення інструктивно - методичних нарад .

До 01.09.2020р.

Заступники директора, методист

3

Забезпечити роботу творчих груп викладачів та майстрів виробничого навчання з впровадження проблеми Центру „Використання сучасних освітніх технологій в освітньому процесі – шлях до підвищення якості знань та розвитку творчих здібностей учнів”.

Постійно.

Методист.

6

Продовжити роботу постійно діючих шкіл  для молодих викладачів та майстрів виробничого навчання.

Постійно.

Методист.

Психолог.

7

Розробити методичні рекомендації на допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання.

Протягом   року.

Методист.

8

Надавати методичну допомогу у впровадженні освітніх програм за СП(ПТ)О  на основі компетентнісного підходу та навчання за дуальною формою (професії «електрогазозварник», «машиніст крана (кранівник) 

Протягом н.р.

Методист.

9

Продовжити напрямок методичної роботи „Вивчення та пропаганда перспективного педагогічного досвіду»

Протягом року.

Методист

10

Продовжувати взаємовідвідування з відображенням у зошиті взаємовідвідування:

 • використання навчально-методичного комплексу кабінету на уроках;
 • методики проведення нетрадиційних уроків;
 • методики інтегрованих уроків, міжпредметні зв’язки
 • виготовлення і використання опорних конспектів, рольових ігор

Протягом року.

Викладачі, майстри в/н.

11

Провести методичні виставки дидактичних матеріалів, діючих експонатів, які відображають досвід майстрів в/н, викладачів, які атестуються.

Березень 2021 р.

Голови методичної комісії

12

Організовувати виставки та інформаційні огляди нових надходжень педагогічної та методичної літератури.

Постійно.

Методист, бібліотекар.

13

Здійснювати моніторинг новинок навчальної та наукової літератури, придбання відповідно до потреби.

Протягом року.

Методист, бібліотекар

14

Ознайомлювати з новинками педагогічної періодики і методичної літератури.

Систематич-но

Бібліотекар

15

Надавати методичну допомогу в підготовці до конкурсів професійної майстерності учнів та майстрів в/н.

Протягом року.

Заст. дир. з НВЧ, ст. майстри

16

Провести аналіз стану методичної роботи в Центрі. Надання пропозицій щодо її покращення

Травень 2021

Методист,

голови МК.

2.1 Консультативно – методична допомога.

1.

Проводити на базі методичного кабінету колективні та індивідуальні консультації з питань організації, методики навчання та виховання, самостійної методичної роботи й педагогічної самоосвіти.

Постійно.

Методист.

2.

Надавати методичну допомогу педагогічним працівникам з питань розробки навчальних планів відповідно до СП(ПТ)О  на основі компетентнісного підходу за напрямки підготовки навчального закладу.та навчання за дуальною формою (професії «електрогазозварник», «машиніст крана (кранівник)) .

Протягом   року.

Методист.

3.

Надання методичної допомоги викладачам та майстрам в/н з питань організації та проведення відкритих уроків, впровадження інноваційних технологій навчання.

Протягом року

Методист.

4.

Надання методичної допомоги викладачам та майстрам в/н з питань організації змішаного та дистанційного навчання

Вересень-жовтень 2020

Методист

5.

Надання допомоги у розробці кваліфікаційних завдань для поетапної атестації учнів з теоретичного та виробничого навчання, питань для проведення контрольних робіт, предметних олімпіад.

Протягом року

Методист.

6.

Надання методичної допомоги інженеру з охорони праці у вивченні нормативних документів, удосконаленні роботи кабінету охорони праці.

Протягом року

Методист.

7.

Надання методичної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання з розробки комп’ютерних посібників з професійної підготовки.

Протягом року.

Методист.

Хоменко О.М.

8.

Створення робочих груп по розробці пакетів вхідного контролю з професій: тракторист, електрослюсар підземний, монтажник систем утеплення, продавець продтоварів, контролер-касир, машиніст крана

Вересень 2020

Методист, Корпенко О.В.

9.

Організаційні заходи щодо роботи Школи неперервного науково-методичного зростання філологів ЗП(ПТ)О у 2020-2021 н.р..

Вересень 2020

Методист

10.

Методичний супровід  підготовки  здобувачів освіти ЗП(ПТ)О  до участі у Всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України».

Вересень-грудень  2020

Методист

11.

Надання методичної допомоги керівникам щодо складання річного плану ЗП(ПТ)О, календарно-тематичного планування, тощо

Вересень 2020

Методист

12.

Підготовка та розміщення на сайті НМЦ ПТО важливих подій в освіті та прийняття нових нормативно-правових документів

Вересень 2020

Томілова М.В.

Трущельов М.Ф.

13.

Підготовка методичних рекомендацій щодо викладання загальноосвітніх предметів у 2020-2021 н.р.

Вересень 2020

Методист

14.

Розробка пріоритетів організації методичної роботи ПТО у 2020/2021 навчальному році

Серпень 2020

Методист

15.

Організаційні заходи щодо роботи обласної педагогічної лабораторії «Стем-освіта в дії

Вересень 2020

Методист

16.

Методичний супровід наукових керівників-викладачів ЗП(ПТ)О та учнів-слухачів МАН щодо участі у МАН України.

Вересень 2020

Протягом року

17.

Організація тижня енергозбереження в ЗП(ПТ)О

Листопад

2020

Методист

18.

Організаційні заходи щодо співпраці в рамках тристоронньої угоди «МАН-ВНЗ-ЗП(ПТ)О».

Вересень 2020

Методист

19.

Організація проведення в ЗП(ПТ)О області заходів до Дня Гідності та Свободи, Дня памяті жертв голодомору, 130-річчя від дня народження О. Вишні, Міжнародного дня толерантності.

І семестр

Методист

20.

Тематичний тиждень правових дисциплін  до Міжнародного Дня прав людини

Грудень

2020

Методист

21.

Участь у вебінарах МОН, НАПН, ДАНО, БІНПО онлайн

Протягом року

Методист

22.

 Надавати практичну допомогу викладачам і майстрам в/н у підготовці доповідей і виступів на педагогічних читаннях, педрадах, засіданнях методичних комісій.

Протягом року

Методист,

Бібліотекар

23.

Надання методичної допомоги педагогам у підготовці матеріалів для участі в ІІ етапі Всеукраїнських  конкурсів фахової майстерності серед майстрів в/н та учнів.

Вересень-лютий

Методист.

24.

Надання методичної допомоги педагогам у підготовці матеріалів для участі в конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівня

Вересень-листопад

Методист.

25.

Надання методичної допомоги класним керівникам та майстрам в/н у підготовці  до учнівських конкурсів різного рівня та тематики.

Протягом року

Методист.

26.

Організувати індивідуальну роботу з педпрацівниками, які атестуються, допомогти їм у підготовці творчого звіту

Протягом року

Методист.

27.

Надання методичної допомоги педпрацівникам у підготовці портфоліо до атестації

Протягом року

Методист.

3. Вивчення і розповсюдження передового досвіду, підвищення кваліфікації.

1

Знайомити педагогічний колектив з матеріалами педагогічного досвіду міста, області, держави

Протягом року

Методист

2

Здійснити аналіз та розробити графік проходження курсів підвищення кваліфікації, курсової підготовки, стажування на виробництві педпрацівників з урахуванням освіти, фаху, рівня підготовки, результатів діагностування, попередньої атестації, потреб та запитів педагогів.

До 15.09.2020

Заст. дир., майстри, інспектор з відділу кадрів.

3

Організувати роботу методичних комісій загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Протягом року

Методист

4

Надати методичну допомогу головам методичного комісії в плануванні роботи

До 01.09.2020

Методист

5

Використовувати в роботі комп’ютерні програми  НМЦ ПТО „Атестація педагогічних працівників”, „Аналіз учнів пільгових категорій ”, „Аналіз новоприйнятого контингенту” «Інформаційна картка ПТНЗ» тощо

Протягом року

Заст. дир., методист.

6

Продовжити робота творчих груп по розробці власних  посібників та методичних наробок, наповнених інноваційним змістом, електронних посібників.

Протягом року

Методист, заст. дир. з НР.

7

Спланувати індивідуальну роботу педпрацівників, які атестуються „За крок до атестації. Досягнення. Здобутки.”

До 15.10.2020

Методист.

8

Організувати вивчення результатів педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в методичній роботі та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виробничого та виховного процесів

Вересень 2020 –березень 2021

Заст. дир., ст. майстри, методист.

9

Скласти план проведення атестації педагогічних працівників і забезпечити його виконання.

До 15.10.2020

Викладачі, майстри  в/н.

10

Проведення відкритих уроків та позакласних заходів.

Згідно з графіком

Заст. дир., ст. майстри, методист.

11

Підготувати матеріали та взяти участь в конкурсах:

 • Всеукраїнський конкурс  інноваційних молодіжних проєктів «МайбутнєУкраїни»  
 • обласний конкурс ІТ-контенту ЗП(ПТ)О з профорієнтаційного кар’єрного напрямку   
 • обласний проблемно-пошуковий проєкт «Сandy Battle» з професії  «кухар» 
 • обласний конкурс “ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини читає Шевченка»

Вересень-грудень

Листопад-квітень

І семестр

Березень

Заст. дир. з НВирР, , НР,

Методист, педпрацівники

4. Моніторинг стану роботи

1.

Про стан викладання спецдисциплін у групах з підготовки живописців, монтажників експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Сучасні форми організації осітнього процесу задля розвитку творчого потенціалу та  формування професійних компетентностей здобувачів освіти. 

Листопад 2020

Методист, заст.. дир. з НР,  голова метод. комісій.

2.

Про рівень викладання та якість знань української мови і літератури  й шляхи його поліпшення у світлі компетентнісного підходу

Листопад 2020

Методист, заст. дир. з НР, гол. метод. комісій.

3.

Про  стан викладання математики, її роль у формуванні ключових компетенцій

Березень 2021

Методист, заст. дир. з НР, гол. метод. комісій.

4.

Про стан викладання загальнотехнічних дисциплін відповідно до вимог нових освітніх програм

Березень 2021

Методист, заст. дир. з НР, гол. метод. комісій.

5.

Поновити  банк даних КМЗ кабінетів, лабораторій, полігонів, майстерень за новими стандартами ПТО.

І семестр

Зав. кабінетами, майстернями.

6.

Моніторинг шляхів та методів підвищення навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх предметів.

Січень

Заст. директора з НР.

7.

Моніторинг якості загальноосвітньої підготовки за результатами участі учнів Центру в олімпіадах різного рівня.

Січень-березень

Заст. директора з НР.

8.

Рівень КМЗ професій та ефективність використання і розвитку матеріально-технічної бази Центру.

Січень

Заст. дир. з НВирР, методист.

 5. Науково-методична робота

1.

Методична допомога педагогічним працівникам у розробці робочих навчальних планів на СП(ПТ)О  на основі компетентнісного підходу та навчання за дуальною формою (професії «електрогазозварник»), машиніст крана (кранівник).

Серпень-вересень

Методист.

2

Методична допомога викладачам та майстрам в/н в розробці електронних посібників та тестів для контролю знань з професій, за якими ведеться підготовка.

Протягом н.р.

Заст. директора з НР, методист.

3

Участь в обласних та міських семінарах за головними напрямками роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Протягом н.р.

Заст. директора з НР, методист.

4

Організація та проведення засідань міських методичних секцій:

 • викладачів природничих дисциплін;
 • викладачів та майстрів виробничого навчання , які готують робітників транспортно-вантажних робіт.

26.02.2020

18.04.2020

Заст. директора з НВирР, методист, голова метод комісії.

5.

Розробити:

 • Методичні рекомендації для керівників методичних комісій.
 • Методичні рекомендації для керівників членів МАН.
 • Методичні організації для розробки проектів з енергозбереження.. 

Протягом навч. року.

Методист.

6.

Організувати роботу творчих груп з проблем:

   

6.1

«Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті положень концепції Нової української школи»

 

Методист,

Мірча Н.В.

6.1.1

Навчально-практичний семінар «Формування навчальної мотивації у здобувачів освіти. Теорія і практика»

Листопад 2020

Методист,

Мірча Н.В.

6.1.2

Мозковий штурм «Інтегроване навчання-основа цілістної картини знань здобувача освіти»

Квітень 2021

Методист,

Мірча Н.В.

6.2

 «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів шляхом формування сучасного освітнього середовища,  використання прогресивних технологій»

 

Методист,

Бедринець О.В.

6.2.1

Семінар-практикум «Шляхи створення цілісної системи навчання компетентностям на основі вивчення сучасного виробничого досвіду у зварювальному виробництві»

Жовтень

2020

Методист,

Бедринець О.В.

6.2.3

Обмін досвідом «Підвищення якості професійної підготовки через робота Центру  з підприємствами міста та впровадження дуальної форми здобуття освіти»

Лютий 2021

Методист,

Бедринець О.В.

6.3.

 «Оновлення змісту професійної підготовки кранівників з метою формування професійно компетентних кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці»

 

Методист,

Карпенко О.В.

6.3.1

Навчально- практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу формування професійних знань умінь і навичок здобувачів  (за результатами впровадження СП(ПТ)О модульно-компетентністній основі»

Грудень 2020

Методист,

Карпенко О.В.

6.3.2

Семінар-практикум «Впровадження нноваційних технологій  навчання в підготовку кваліфікованих робітників»

Квітень 2021

Методист,

Карпенко О.В.

6.4.

 «Формування професійних компетентних, креативних спеціалістів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій навчання»

 

Методист,

Арнаутова Т.В.

6.4.1

Семінар – практикум «Впровадження корпоративних та сучасних виробничих технологій в професійну підготовку працівників громадського харчування»

Листопад 2020

Методист,

Арнаутова Т.В.

6.4.2

Круглий стіл «Інноваційні підходи до формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери харчування»

Березень 2021

Методист,

Арнаутова Т.В.

7.

Провести декади:

   

7.1

Професії харчової промисловості

Грудень 2020

Методист, голови методкомісій

7.2.

Вантажно – транспортних професій

Беоезень 2020

Методист, голови методкомісій

7.3

Професій зварювального виробництва

Лютий 2020

Методист, голови методкомісій

8.

Школа  реалізація нових підходів  в організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О

   

8.1.

Основні форми  дистанційного  навчання, проведення методичних заходів - ефективний засіб підвищення професійної компетентності педпрацівників.

Вересень

Методист,

Хоменко О.М.

8.2

Інтегроване навчання-основа цілістної картини знань здобувача освіти

Жовтень

Устінкіна І.О.

8.3

Сучасні освітні тенденції: технології та інструменти STEM (STEАM) – освіти.

 

Бедринець О.В.

8.4

Використання інтернет-платформ, сервісів, інструментів та комп’ютерних програм для підготовки та проведення уроків загальноосвітніх дисциплін.

Листопад

Мірча Н.В.

8.5

Діяльнісний підхід в  освітньому  процесі  як  складова  моделі  формування нового педагогічного мислення                                       

Грудень

Попеску А.В.

8.6

Сучасні  освітні  тенденції,  технології  та  інструменти  по формуванню  ключових компетентностей на уроках суспільних дисциплін

Січень

Білецька С.В.

8.7.

Інтеграція природничої та професійної підготовки як засіб формування навичок ХХІ ст.»

Лютий

Аванесян А.С.

8.8.

Візуалізація освітнього процесу на уроках природничих дисциплін

Лютий

Шабаєва Л.І.

8.9

Інтеграція сучасних педагогічних технологій  інтерактивного, проєктного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення -  шлях до  формування  креативної  особистості  здобувачів освіти».

Березень

Смушкова О.А.

8.10

Сучасні методи навчання як засіб формування загальних та предметних компетентностей: скрайбінг, гейміфікація, коучинг

Квітень

Арнаутова Т.В.

8.11

Використання інтерактивних технологій на уроках зарубіжної літератури та мистецтва. Використання біоадекватної технології

Травень

Рубцова Л.А.

 

Проблема: «Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті основних положень концепції Нової української школи»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: МІРЧА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА  

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2020-2021 н.р.  

Презентація

Сторінка 1 із 4