Методичні комісії

Професій будівельної галузі та зварювального виробництва

Методична комісія

ПРОФЕСІЙ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  ТА ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Проблема: «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів шляхом формування сучасного освітнього середовища,  використання прогресивних технологій»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: БЕДРИНЕЦЬ ОЛЕНА ВАСИЛІНА 

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2022-2023 Н.Р. 

Жовтень 2022

Навчально- практичний семінар  «Формування професійних компетентностей робітників будівельної галузі та зварювального виробництва, шляхом впровадження сучасних освітніх педагогічних технологій під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану» 

 1. Використання активних форм та методів забезпечення повноцінної професійної реалізації учня на уроках виробничого навчання
 2. Використання технологій дистанційної освіти в підготовці кваліфікованих робітників зварювальних професій: практичний аспект.
 3. Сучасний урок: застосування інтерактивних методів навчання при викладанні предметів професійно-теоретичної підготовки.

Квітень  2023

Круглий стіл «Впровадження навчальних курсів за компетентностями енергозбереження  у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики з професій будівельної галузі та зварювального виробництва»

 1. Розбудова спроможності Енерго - інноваційних хабів як платформи для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності.
 2. Підвищення рівня енергоефективної компетентності педагогів та формування енергоефективної та професійної екологічної компетентності майбутніх фахівців будівельного напрямку
 3. Реалізація проєкту GIZ із упровадження короткотермінових програм із енергоефективності та енергозбереження.

 

Предметний тиждень: «Професій будівельної галузі та зварювального виробництва» - Лютий,2023.

Будівельних машин та механізмів

Проблема: «Оновлення змісту професійної підготовки кранівників з метою формування кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: ПОПЕСКУ АЛЬОНА ВІКТОРІВНА

 

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2022-2023 Н.Р.

 

Листопад 2022

Мозковий штурм «Впровадження нових методик в освітній процес при підготовці машиністів будівельних машин і механізмів»

1. Комплексне застосування інструктивно-технологічних карток на уроках виробничого навчання.

2. Впровадження нових виробничих технологій під час виробничого навчання у майстернях та виробничої практики на підприємствах.

3. Шляхи створення відеоролика профорієнтаційного спрямування.

Березень  2023

Теоретично – практичний семінар «Оновлення змісту професійної підготовки через впровадження СП(ПТ)О та використання галузевих технологій підприємств»

1. Порядок розробки та використання інструкційно-технологічної документації майстра виробничого навчання.

2. Розвиток професійних компетенцій учнів на уроках в/н. 

Предметний тиждень: «Вантажно-транспортних професій» - Березень, 2023.

Загальноосвітніх дисциплін

Проблема  «Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті основних положень концепції Нової української школи»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: АВАНЕСЯН АНАЇТ СЕРГІЇВНА

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2022-2023 Н.Р.

Жовтень 2022

Проблемний семінар «Підвищення професійної компетентності викладачів загальноосвітніх дисциплін в умовах оновлення змісту освіти»

 1. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови і літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти
 2. Використання ІКТ при вивченні англійської мови під час дистанційного навчання.
 3. Технології і методи розвитку критичного мислення на уроках природничих дисциплін.
 4. Використання інтернет-ресурсів та цифрових технологій у змістовно якісному освітньому середовищі.
 5. Конструювання сучасного уроку фізичного виховання в контексті компетентнісного підходу
 6. Застосування інноваційних методів навчання та сучасного інструментарію на уроках математики
 7. Нові технології й методики для забезпечення дистанційного навчання на уроках зарубіжної літератури

Лютий 2023

Круглий стіл  «Сучасний урок загальноосвітніх дисциплін: методи, інструменти, результати»

 1. Особливості формування компетентностей викладачів через їх самоосвіту
 2. Формування в учнів компетентного ставлення до свого здоров’я методами спортивних ігор.
 3. Застосування інноваційних методів навчання та сучасного інструментарію на уроках суспільних дисциплін.
 4. Комплексний підхід до формування творчо обдарованої особистості у процесі
 5. вивчення зарубіжної літератури.
 6. Впровадження та ефективне використання інтернет ресурсів для формування підприємницьких навичок здобувачів освіти
 7. Форми проведення уроків інформатики із застосуванням ігрових технологій»

Предметні тижні:

 1. Суспільних дисциплін. Жовтень, 2022.
 2. Фізика. Квітень, 2023.
 3. Правових знань. Грудень,2022.
 4. Фізичної культури та Захисту України. Вересень, грудень, 2022
 5. Математики, інформатики. Січень, 2023.
 6. Хімії та біології. Лютий, 2023.
 7. Української та зарубіжної літератури. Листопад, 2022. Березень, 2023.
 8. Іноземної мови. Травень, 2023.
 9. Економічних дисциплін. Березень 2023

Професій громадського харчування, виробництва художніх виробів

Методична комісія

ПРОФЕСІЙ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ,

ВИРОБНИЦТВА ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ 

Проблема «Формування професійних компетентних, креативних спеціалістів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій навчання» 

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2022-2023 Н.Р.

Жовтень 2022

Семінар-практикум «Інноваційні підходи до організації уроків професійно-практичної підготовки з професій громадського харчування і виробництва художніх виробів»

 1. Впровадження SMART – технологій в освітній процес
 2. Майстер-клас як засіб до підвищення професійної компетентності здобувачів освіти з професії «Кухар»
 3. Технологія створення ситуації успіху як основа розвитку інноваційної особистості
 4. Реалізація проєктних технологій на уроках виробничого навчання
 5. Підвищення якості професійних вмінь та навичок здобувачів освіти на уроках виробничого навчання шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання.
 6. Інноваційні педагогічні технології в освітньому процесі підготовки з професії «Живописець; Монтажник експозиції та художньо- оформлювальних робіт»

Лютий 2023

Круглий стіл «Інноваційна діяльність як умова формування мотивації навчальної діяльності здобувачів освіти у контексті компетентнісного підходу до підготовки кваліфікованих робітників»

 1. Підвищення рівня підприємницької компетентності педагогів та формування економічної компетентності майбутніх фахівців сфери громадського харчування.
 2. Впровадження елементів білінгвального навчання під час уроків професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар»
 3. Нестандартний урок професійно-теоретичної підготовки як ефективна форма підвищення навчальної активності здобувачів освіти з професії «Живописець; Монтажник експозиції та художньо- оформлювальних робіт»

Предметний тиждень живописців – жовтень, 2022

Декада професій громадського харчування – жовтень, 2022.
© 2023 ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1 м. КРИВИЙ РІГ. Designed By TNF