Будівельних машин та механізмів

Проблема: «Оновлення змісту професійної підготовки кранівників з метою формування кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці».

ГОЛОВА КОМІСІЇ: КАРПЕНКО ОКСАНА ВАЛЕРІЇВНА

Презентація

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2019-2020 Н.Р.

Жовтень 2019

Мозковий штурм  «Застосування компетентнісного підходу до організації уроку (на уроці) через використання традиційних та інноваційних технологій»

  • Мотивація впровадження інноваційних виробничих технологій в навчально-виробничий процес.
  • Інноваційних підходи до підготовки здобувачів закладів професійної (професійно-технічної)освіти у світлі сучасних вимог ринку праці.

3.Методика організації та проведення уроків-екскурсій в процесі професійно-практичної підготовки.

Квітень  2020

Теоретично – практичний семінар « Стимулювання навчальної діяльності здобувачів освіти в процесі теоретичної та практичної підготовки шляхом застосування проблемних та пошукових форм діяльності»

  • Формування та розвиток комунікативних компетентностей здобувачів освіти на основі навчальних та реальних ситуаціях.
  • Технологічність у проектуванні особистісно-розвивального уроку професійно-теоретичної підготовки з професій «Машиніст крана (кранівник)».

Предметний тиждень: «Вантажно-транспортних професі» - лютий 2020.

ВІДКРИТІ УРОКИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Жовтень 2019

Урок-екскурсія на кар’єр ПівдГЗК. Майстер в/н: Дмитрієнко Н.А.

Листопад 2019

Урок-віртуальна екскурсія: «Кар’єри Кривбасу». Викладач: Карпенко О.В.