Професій громадського харчування, виробництва художніх виробів

Проблема: «Формування професійних компетентних, креативних спеціалістів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій навчання»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: АРНАУТОВА ТАМАРА ВІКТОРІВНА

Презентація

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2019-2020 Н.Р.

Жовтень 2019

Семінар-взаємонавчання «Впровадження інноваційних форм підготовки каліфікованих спеціалістів задля активізація їх пізнавальної та творчої діяльності»

  • Шляхи вдосконалення змісту професійної підготовки фахівців сфери харчування  через використання інноваційних технологій навчання.
  • Використання активних форм та методів професійно-практичної діяльності здобувачів освіти в процесі проведення пробних кваліфікованих робіт.
  • Регіональні технології підприємств - замовників кадрів  в змісті програм професійно-практичної підготовки.
  • Використання активних методів навчання при проведенні вступного інструктажу на уроках виробничого навчання.

Березень 2020

Круглий стіл ««Підвищення ефективності освітньої діяльності педагогічних працівників як умова формування  професійних компетентностей та всебічного розвитку здобувачів освіти»  

  • Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників через пошук нових шляхів взаємозв’язку теоретичного та виробничого навчання в процесі підготовки спеціалістів громадського харчування
  • Формування стійких мотивів навчальної діяльності та прагнення до професійного зростання здобувачів освіти в процесі підготовки спеціалістів з виготовлення художніх виробів.
  • Використання інформаційно-комп’ютерних технологій при підготовці живописців- засіб формування професійних компетентностей здобувачів освіти.
  • Інтеграція як засіб реалізації компетентнісного підходу при підготовці фахівців громадського харчування.

Предметний тиждень живописців – жовтень, 2019

            Декада професій громадського харчуваннялистопад, 2019.

ВІДКРИТІ УРОКИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Листопад 2019

  • Тема: Урок виконання пробних робіт на 4 – ий кваліфікаційний розряд «кухаря».

Майстер в/н: Щербакова М.В.

  • Відкритий позакласний захід: "Гра "Двобій". Викладач Єріс Ю.В.

Березень 2020

Відкритий бінарний урок з теми: Замальовки гілок різних порід дерев на пленері у техніці акварель». Викладачі: Устінкіна І.О., Шабаєв Ю.В.