Професій зварювального виробництва

Проблема: «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів шляхом формування сучасного освітнього середовища,  використання прогресивних технологій»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: БЕДРИНЕЦЬ ОЛЕНА ВАСИЛІВНА

Презентація

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2020-2021 н.р.

Жовтень 2020 р.

Семінар-практикум « Шляхи створення цілісної системи навчання компетентностям на основі вивчення сучасного виробничого досвіду у зварювальному виробництві»

  • Використання сучасного обладнання та технологій галузі зварювального виробництва в змісті професійно-практичної підготовки .
  • Удосконалення методики розробки дидактичних засобів навчання відповідно сучасних вимог.
  • Інтерактивні технології як інструмент розвитку інтересу учнів до оволодіння майбутньою професією.

Лютий 2021 р.

Обмін досвідом «Підвищення якості професійної підготовки через робота Центру  з підприємствами міста та впровадження дуальної форми здобуття освіти»

  • Вплив дуальної підготовки на якість підготовки кваліфікованих робітничих кадрів за новими стандартами за компетентнісним підходом та вимогами роботодавців.
  • Підвищення та вдосконалення фахової майстерності майстрів в/н в процесі освоєння виробничих інновацій на базових підприємствах.

ДЕКАДА професій зварювального виробництва - лютий 2020

ВІДКРИТІ УРОКИ ТЕРЕТИЧНОГО ТА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Березень 2020

Виробниче навчання: Тема: «Підготовка металу до зварювання. Правка, гнуття та очищення пластин. Розмічання за допомогою лінійки, кутника, циркуля чи за шаблоном». Майстер виробничого навчання  Книжник А. В.

 

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2019-2020 Н.Р.

Грудень 2019

Круглий стіл «Осучаснення підготовки зварників шляхом впровадження  С П(ПТ)О за  модульно- предметним  підходом  та розробки  освітніх програм з професій  зварювального виробництва»

1. Підвищення та вдосконалення фахової майстерності викладачів та майстрів в/н в процесі освоєння педагогічних та виробничих інновацій.

2. Дуальна форма навчання, як засіб вивчення та відпрацювання нових технологій.

3. Впровадження корпоративних технологій підприємств – шлях до підвищення якості професійної підготовки.

4. Впровадження нового обладнання і технологій електрогазозварювання при на уроках професійно-практичної підготовки з метою удосконалення практичних компетенцій здобувачів освіти.

Березень 2020

 Теоретично – практичний семінар «Формування освітнього середовища прогресивними технологіями, як передумова забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів»

  • Формування навчально-методичної та матеріально-технічної бази професійної підготовки будівельників відповідно до Стандартів професійної (професійно- технічної освіти) на компетентісній основі
  • Сучасні технології засвоєння перспективного педагогічного та виробничого досвіду в змісті інтегрованих професій.

Практична частина: Відкритий урок.

Мета: Впровадження сучасних виробничих технологій під час професійно- практичної підготовки

Декада професій зварювального виробництва - березень 2020

ВІДКРИТІ УРОКИ:

Лютий 2020

Тема: «Вантажозахввтні пристрої. Їх призначення та поділ». Викладач:Бедринець О.В.

Березень 2018

Виробниче навчання: Тема: «Перевірка будівельних конструкцій, довжини прольоту, висоти, ширини». Майстри в/н Огурцова А.С., Матіященко Т.В.