Загальноосвітніх дисциплін

Методична комісія

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

 

Проблема:  «Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті основних положень концепції Нової української школи»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: АВАНЕСЯН АНАЇТ СЕРГІЇВНА

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2021-2022 Н.Р.

 

Жовтень 2021

Проблемний семінар «Підвищення професійної компетентності викладачів загальноосвітніх дисциплін в умовах оновлення змісту освіти»

 1. Міжпредметна компетентність на уроках математики в умовах дистанційного навчання.
 2. Шляхи та методи розвитку творчих обдарувань добувачів освіти шляхом залучення здобувачів освіти до науково-дослідницької діяльності
 3. Використання онлайн сервісів та програм в процесі викладання іноземної мови.
 4. Види навчальних проєктів та їх застосування у освітньому процесі природничих дисциплін у контексті діяльнісного підходу 
 5. Формування предметних компетенцій шляхом візуалізації навчального матеріалу
 6. Конструювання сучасного уроку фізичного виховання в контексті компетентнісного підходу

 

Лютий 2022

Круглий стіл  «Сучасний урок загальноосвітніх дисциплін: методи, інструменти, результати»

 1. Особливості формування компетентностей викладачів через їх самоосвіту
 2. Форми контролю навчальних досягнень здобувачів освіти на уроках захисту України
 3. Онлайн урок – сучасна форма організації навчального заняття.
 4. Застосування інноваційних методів навчання та сучасного інструментарію на уроках суспільних дисциплін..
 5. Оптимальне використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури:
 6. Впровадження та ефективне використання інтернет ресурсів для формування підприємницьких навичок здобувачів освіти
 7. Організація самостійної роботи як засіб діяльнісного підходу до навчання рідної мови в умовах дистанційного (змішаного) навчання.

 

Предметні тижні:

 1. Суспільних дисциплін. Жовтень, 2021
 2. Фізика. Листопад, 2019
 3. Правових знань. Грудень,2021.
 4. Фізичної культури та Захисту Вітчизни. Грудень, 2021
 5. Математики, інформатики. Січень, 2022
 6. Хімії та біології. Лютий, 2022
 7. Української та зарубіжної літератури. Листопад, 2021. Березень, 2022
 8. Іноземної мови. Травень, 2022.