Загальноосвітніх дисциплін

Загальноосвітніх дисциплін

Проблема  «Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті основних положень концепції Нової української школи»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: АВАНЕСЯН АНАЇТ СЕРГІЇВНА

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2022-2023 Н.Р.

Жовтень 2022

Проблемний семінар «Підвищення професійної компетентності викладачів загальноосвітніх дисциплін в умовах оновлення змісту освіти»

 1. Міжпредметні зв’язки на уроках української мови і літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти
 2. Використання ІКТ при вивченні англійської мови під час дистанційного навчання.
 3. Технології і методи розвитку критичного мислення на уроках природничих дисциплін.
 4. Використання інтернет-ресурсів та цифрових технологій у змістовно якісному освітньому середовищі.
 5. Конструювання сучасного уроку фізичного виховання в контексті компетентнісного підходу
 6. Застосування інноваційних методів навчання та сучасного інструментарію на уроках математики
 7. Нові технології й методики для забезпечення дистанційного навчання на уроках зарубіжної літератури

Лютий 2023

Круглий стіл  «Сучасний урок загальноосвітніх дисциплін: методи, інструменти, результати»

 1. Особливості формування компетентностей викладачів через їх самоосвіту
 2. Формування в учнів компетентного ставлення до свого здоров’я методами спортивних ігор.
 3. Застосування інноваційних методів навчання та сучасного інструментарію на уроках суспільних дисциплін.
 4. Комплексний підхід до формування творчо обдарованої особистості у процесі
 5. вивчення зарубіжної літератури.
 6. Впровадження та ефективне використання інтернет ресурсів для формування підприємницьких навичок здобувачів освіти
 7. Форми проведення уроків інформатики із застосуванням ігрових технологій»

Предметні тижні:

 1. Суспільних дисциплін. Жовтень, 2022.
 2. Фізика. Квітень, 2023.
 3. Правових знань. Грудень,2022.
 4. Фізичної культури та Захисту України. Вересень, грудень, 2022
 5. Математики, інформатики. Січень, 2023.
 6. Хімії та біології. Лютий, 2023.
 7. Української та зарубіжної літератури. Листопад, 2022. Березень, 2023.
 8. Іноземної мови. Травень, 2023.
 9. Економічних дисциплін. Березень 2023