Загальноосвітніх дисциплін

Презентація

Проблема: «Сучасні тенденції та шляхи реалізації загальноосвітньої підготовки в контексті основних положень концепції Нової української школи»

ГОЛОВА КОМІСІЇ: МІРЧА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА  

КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ В 2020-2021 н.р.  

 Листопад 2020 р.

Навчально-практичний семінар «Формування навчальної мотивації у здобувачів освіти. Теорія і практика»

 • Концепція розвитку природничо - математичної освіти (STEM-освіти).
 • Формування екологічних і здоров'язберігаючих компетенцій через запровадження сучасних методів навчання .
 • Сучасні освітні тенденції,  технології  та  інструменти  по формуванню  ключових компетентностей на уроках іноземної мови.
 • Застосування музейної педагогіки як засобу розвитку критичного мислення учнів на уроках історії та суспільних дисциплін».

Квітень 2021р.

Мозковий штурм «Інтегроване навчання-основа цілістної картини знань здобувача освіти»

 • Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках фізики як основа активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти.
 • Інтеграція природничо-математичної та професійної підготовки як засіб формування навичок ХХІ ст.
 • Реалізація інтегрованого підходу формування загальнокультурних компетентностей здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури та мистецтва в контексті компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу..
 • Активізація роботи з фізичного та національно-патріотичного виховання через впровадження сучасних форм навчальної та спортивно-масової роботи.
 • Використання арт- технологій на уроках української мови та літератури.

ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ:

 • Суспільних дисциплін.Жовтень 2020.
 • Фізика. Листопад 2020.
 • Правових знань. Грудень 2020.
 • Фізичної культури та Захисту Вітчизни.Грудень 2020.
 • Математики, фізики, інформатики.Листопад 2020.
 • Хімії та біології.Лютий 2021.
 • Української та зарубіжної літератури.Листопад 2020. Березень 2021.
 • Іноземної мови. Травень 2021.

ВІДКРИТІ УРОКИ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Жовтень 2020

Суспільні дисципліни.

Тема: «Початок української революції 1917-21 р.р.» Викладач Білецька С.В

Листопад 2020

Фізика.

Тема: «Рух тіла під дією кількох сил». Викладач Шабаєва Л.І.

Українська література.

Тема: «Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну україну («Пам’яті 30-ти», «Одчиняйте двері» П. Тичина)». Викладач Рубцова Л.А.

Лютий 2021

Географія.

Урок-форум «Роль світової громадськості у розв’язанні глобальних проблем людства».  Викладач Аванесян А.С.