Щодо інструктивно-методичних рекомендацій організації роботи з творчо обдарованою молоддю ЗП(ПТ)О у 2020-2021 навчальному році

gerb ukrainy na dokument

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

___________

 пр.Пушкіна, 36, м. Дніпро, 49006, тел/факс 31-25-82, 31-85-26, 32-08-97

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., http://nmc-pto.dp.ua/, код ЄДРПОУ 19097120   

 03.09.2020 № 13/4-324 

Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти

                      

Щодо інструктивно-методичних рекомендацій   організації роботи з творчо обдарованою молоддю ЗП(ПТ)О у 2020-2021 навчальному році навчальному році

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти  у Дніпропетровській області для практичного використання надсилає методичні рекомендації  «Щодо організації роботи  з творчо обдарованою молоддю ЗП(ПТ)О у 2020/2021 навчальному році».

У документі містяться рекомендації щодо:

 • виявлення й розвитку обдарованої молоді;
 • можливостей ЗП(ПТ)О в період карантину з творчо обдарованою молоддю та напрямки роботи.
 • методів і форм роботи;
 • прийомів роботи;
 • інструментів для дистанційного навчання.

Просимо довести інструктивно-методичні рекомендації  до відома  заступника директора з навчальної роботи, голів методичних комісій та викладачів закладу.

Додаток на 8 арк. в 1 пр.

 

  Директорfaksim vasilin

 Віктор ВАСИЛИНЕНКО

   

Тамара Кузь  096 00 79 694, 066 11 62 095

Додаток до листа 

від 03.09.2020  №13/4-324

Інструктивно-методичні рекомендації

щодо організації роботи з творчо обдарованою молоддю ЗП(ПТ)О

у 2020-2021 навчальному році

 

Ми живемо в один із найважчих періодів людства нової ери. Пандемія  COVID-19 змінила звичне життя. Більшості з нас зрозуміло, що настав час, який змінить основи сучасних держав, економічних систем і способів організації світового співтовариства. У світі багато закладів освіти цього року розпочинають новий навчальний рік з дистанційної форми, інші впроваджують змішане навчання або будуть гнучко переходити з одного формату до іншого.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності у ЗП(ПТ)О набула система роботи з обдарованою творчою молоддю. Перспективним шляхом її розв’язання в умовах дистанційного навчання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих здобувачів освіти і створив умови для розвитку їх природного творчого потенціалу.

З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних, обдарованих  інтелектуально та духовно розвинених громадянах – майбутніх спеціалістів підприємств нашої держави. Кожен з них прийшов, щоб творити своє життя, знайти себе: хтось здібний до музики, образотворчого мистецтва, художньої праці, хтось до математики, хтось пише вірші, оповідання. Скільки молоді – стільки й здібностей, які залежать від психолого-фізіологічних особливостей людини, соціального оточення, сім'ї та закладу освіти.

Обдарованість – це високий рівень творчого потенціалу, який виражається, перш за все, у високій пізнавальній і дослідницькій активності.

Завдання ЗП(ПТ)О в умовах карантину та дистанційного навчання – активізувати можливості обдарованих, розкрити і підтримати природу та психологічний механізм творчої молоді. Сьогодні ЗП(ПТ)О  в таких умовах має підтримати здібності до самореалізації, не тільки навчити, а і створити умови, щоб здобувач освіти був готовий до цієї складної й самостійної роботи.

Ідея формування творчої особистості має бути провідною в роботі закладів освіти й у період дистанційного навчання. Це, передусім, творче середовище, де формуються й розвиваються креативні особистості, розкриття яких збагатить наше суспільство, забезпечить перспективний його розвиток. І в цьому контексті на перший план виходить організація роботи з обдарованою молоддю, головною метою якої є створення умов формування творчої особистості.

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ

Виявлення обдарованих і талановитих тривалий процес, що сьогодні від викладачів  вимагає вміння працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно удосконалювати професійну діяльність, створювати власну творчу лабораторію, опановувати специфічними формами  та  методами роботи з обдарованими  у навчально-виховному процесі.

Користуючись тим, що Дніпропетровська область знаходиться в «зеленій» зоні,  радимо  на початку вересня  створити базу даних щодо творчо обдарованої молоді у два етапи:

на першому етапі провести  анкетування батьків та близьких родичів з метою збору інформації про успіхи здобувачів освіти у певній діяльності. Отримана інформація аналізується психологом, викладачами та майстрами виробничого навчання.

на другому етапі відбувається безпосередньо діагностика творчого потенціалу самих здобувачів освіти. Звичайно, обдаровані не схожі один на одного і потребують посиленої уваги з боку спеціалістів. Доцільно використовувати комплексну діагностику, яка включає в себе ряд оціночних процедур, у тому числі, групове та індивідуальне тестування, рекомендації педагогів та батьків. Творчо обдарованих у інтелектуальній сфері вирізняє спостережливість, надзвичайна пам’ять, добре розвинені мисленнєві процеси. Такі здобувачі  знають набагато більше від своїх однолітків, уміють чітко висловити власні думки.

Творчо обдаровані у сфері спілкування та лідерства відзначаються ініціативністю, упевнено почуваються серед однолітків та дорослих. Якщо у здобувача освіти переважають художні здібності, він виявляє схильність до малювання чи музики, психологічне тестування спрямовується на оцінку ступеня емоційної стійкості та рівня нейротизму, оскільки ці здобувачі часто відрізняються від інших високою вразливістю й вимагають особливої уваги з боку педагогів.                 

Для здобувачі з творчим мисленням характерна розкутість поведінки, здатність знаходити нестандартні рішення.             

Метою діагностики потенційно обдарованих є створення умов для проведення змістовної розвивальної системи навчання, надання рекомендацій викладачам, майстрам виробничого навчання та батьків, тому на третьому етапі роботи основну роль виконують педагоги закладу освіти. Вони покликані розвинути й поглибити творчі здібності молоді, максимально сприяти розвитку кожної особистості.

 Творчо обдаровані виявляються найяскравіше в таких сферах діяльності: інтелектуальній, академічних досягнень, творчості (креативності), комунікації та лідерстві, у різних видах діяльності та руховій сфері.

1. Інтелектуальна сфера. Обдарована дитина відрізняється хорошою пам'яттю, жвавим мисленням, допитливістю, добре розв'язує задачі, виконує вправи різного характеру, зв'язано викладає свої думки, має здібності практично застосовувати знання.

2. Сфера академічних досягнень — це успіхи в опануванні загальноосвітніх і спецпредметів та виробничого навчання.

3. Творчість (креативність). Здобувач освіти допитливий, виявляє незалежність, висловлює оригінальні ідеї.

4. Спілкування. Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та однолітками, виявляє лідерство на заняттях, ініціативний, бере відповідальність за свої дії.

5. Сфера художньої діяльності. здобувач виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, його роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодії, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

6. Рухова сфера. Дрібна і точна моторика, чітка зорова-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

Можливості ЗП(ПТ)О в період карантину дещо обмежені. Тому робота з творчо обдарованими визначається такими напрямками роботи:

- розробка системи викладання загальноосвітніх та спецпредметів, яка забезпечує ефективне навчання творчо обдарованих;

- проведення олімпіад, у тому числі й Інтернет-олімпіад, різноманітних інтелектуальних Інтернет-тестів з предметів, предметних тижнів, позакласних заходів;

- участь у різнорівневих конкурсах, що проходять в онлайн-режимі (наприклад Всеукраїнські, «Кенгуру» з математики, «Колосок» та «Геліантус» з біології, хімії та географії, «Sunflower» зі світової літератури, українознавча гра «Соняшник», «Моя соняшникова родина», «Патріот» з українознавства, «PUZZLE-2021» та «Гринвіч» з англійської мови, «Орлятко»  з німецької мови, інтерактивні олімпіади «На урок», Всеукраїнських конкурсів Малої академії наук України «Майбутнє України», конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, щорічному обласному конкурсі «На крилах єдності» тощо);

- підвищення ролі творчих, науково-пошукових, експериментальних робіт.

З огляду на те, що дистанційне навчання – це форма організації і реалізації навчально-виховного процесу, за якою його учасники (об’єкт і суб’єкт навчання) здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно екстериторіально (тобто, на відстані, яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли учасники територіально знаходяться поза межами можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли у процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є обов’язковою), інструментами спілкування є:

Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді. У системі освіти електронна пошта використовується для організації спілкування викладача і здобувача освіти, а також здобувачів  між собою.

Форум – найпоширеніша форма спілкування викладача та здобувачів у дистанційному навчанні. Кожний форум присвячений будь-якій проблемі або темі. Модератор форуму (мережевий викладач) реалізує дискусію чи обговорення, стимулюючи питаннями, повідомленнями, новою цікавою інформацією. Програмне забезпечення форумів дозволяє приєднати різні файли певного розміру. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи здобувачів освіти над проєктом, створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого для даної групи завдання, потім – обговорення загальної проблеми проєкту усіма учасниками навчального процесу (веб-конференція).

Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіовідеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час вивчення мов у дистанційній формі є важливим моментом. У освітніх цілях за необхідності можна організувати спілкування в чатах з носіями мов. Це реальна можливість мовної практики, яка проводиться в рамках запропонованої для дискусії проблеми, сумісної проєктної діяльності, обміну інформацією.

Відеоконференція – це конференція реального часу в online-режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції, як і телеконференції, необхідна її чітка підготовка, своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком. Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття, коли здобувачі світи і викладач знаходяться на відстані. Отже, обговорення і прийняття рішень, дискусії, захист проєктів відбуваються в режимі реального часу. Викладач і здобувачі можуть бачити один одного, викладач має можливість супроводжувати лекцію наочним матеріалом.

Блог. Це форма спілкування, яка нагадує форум, де право на публікацію належить одній особі чи групі людей. У Інтернет-курсі з мови технології блогу можна використовувати під час навчання у колективі. Наприклад, автор (один здобувач освіти чи їх група) виконав певне завдання (твір, есе), яке розміщується на сайті свого мережевого щоденника (блогу), потім автор блогу дає можливість іншим здобувачам прочитати і прокоментувати розміщений матеріал. У здобувачів освіти  з’являється можливість обговорення й оцінки якості публікації.

Середовище Classroom дозволяє організувати онлайн-навчання, використовуючи відео, текстову та графічну інформацію, різні додатки Google. Викладач має можливість контролювати, систематизувати, оцінювати діяльність, переглядати результати виконання вправ, застосовувати різні форми оцінювання.

Соціальні мережі та Viber дозволяють створювати закриті групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

Інтернет-навчання  націлене на оволодіння здобувачами освіти навичок самостійної роботи, на формування в них ключових компетентностей.

Специфіка Інтернет-навчання, що базується на телекомунікаційних технологіях, Інтернет-ресурсах і послугах, впливає на способи відбору і структуризації змісту, способи реалізації тих чи інших методів і організаційних форм навчання, що суттєво впливає на функціонування всієї системи. Здобувач освіти відбирає й оброблює інформацію, висуває гіпотези, приймає рішення, спираючись на власні роздуми, власне бачення проблеми. У центрі пізнання знаходиться проблема, яка вимагає роботи думки для її розв’язання. Пізнавальна, мисленнєва діяльність індивіда дозволяє йому виходити за рамки отриманої інформації, будувати нове знання. Викладач  у мережі Інтернет   стимулює здобувачів до самостійних роздумів, відкриттів, нових поглядів на досліджуване явище чи предмет. Водночас викладач і здобувач освіти  залишаються учасниками цього процесу в активному діалозі.

МЕТОДИ ТА ФОРМИ РОБОТИ З  ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які можуть отримати у процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші здобувачі освіти, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації.

Серед методів навчання обдарованих мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання мають носити творчий, диференційований характер.

Сьогоднішні умови в роботі з творчо обдарованими здобувачами освіти дають широкі можливості реалізовувати:

 • виконання здобувачем освіти позанавчальних завдань;
 • заняття в наукових товариствах, створених у закладі освіти через регіональне відділення Малої академії наук;
 • відвідування гуртка (клубу) або участь у тематичних Інтернет-заходах (посиденьках любителів літератури, історії, фізики, хімії та ін.);
 • Інтернет-марафон;
 • науково-просвітницьких конференціях;
 • захист науково-дослідницьких проєктів;
 • Інтернет-зустрічі з ученими;
 • огляди-конкурси художньої, технічної та інших видів творчості тощо.

Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання різноманітних завдань, участь в очних і заочних олімпіадах, конкурсах на кращу науково-дослідну роботу. Викладачі й у період дистанційного навчання мають  послідовно стежити за розвитком інтересів і нахилів здобувачів освіти.

Доцільним у розвитку творчо обдарованих буде використання елементів досвіду британських шкіл, а саме: розподіл за сетами (об'єднання здобувачів, які виявили здібності у вивченні одного предмета). Таким чином у позанавчальний час на платформі Zoom зручно буде готувати здобувачів різних курсів з одного предмета до різного виду олімпіад чи віртуальних конкурсів, заздалегідь узгодивши розклад з адміністрацією закладу освіти. Таке об’єднання дасть викладачеві можливість з певною швидкістю вести підготовку до виконання оригінальних творчих завдань підвищеної складності.

Вибір форми навчання залежить від можливостей викладацького колективу, його здатності й уміння налагодити навчання відповідно до результатів діагностичного обстеження, стимулювати їх когнітивні (лат. знання, пізнання) здібності, індивідуальні особливості кожного.

ПРИЙОМИ РОБОТИ З ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ

Крок 1. Тренінг творчих здібностей.

Цей прийом має на меті навчити здобувачів виконувати ті дії, з яких може складатися творча діяльність. Засвоєння операцій дозволить їм компетентно підходити до розв´язання творчих завдань.

Кожен викладач-предметник для спілкування  може взяти у класного керівника контакти і створити творчу групу у Viber. Viber-груп у закладі освіти буде стільки, зі скількох предметів проводяться олімпіади. Адже якщо створити загальну, почнеться надзвичайний хаос — у Viber немає можливості хронологічно відстежувати повідомлення, якщо до якогось з меседжів з’являтимуться коментарі.

Якщо більшість здобувачів освіти  є у Facebook, можна створити закриту групу саме в цій соціальній мережі, вона надає більше можливостей — наприклад, проведення онлайн-трансляцій, а от у Viber доведеться записувати короткі відео, це незручно.

Крок 2. Щотижнева (один раз на два тижні…) пряма трансляція факультативу, засідання клубу, предметного гуртка тощо з творчо обдарованими.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Пам’ятайте, пряма трансляція -  це живе спілкування, що  мотивує здобувачів освіти. Краще робити це в середу чи в четвер, за день чи два до виставленого дедлайна по завданнях. В учасників  вашої групи ще буде час для перевірки чернеток, доопрацювання  творчих матеріалів. Буде зручно робити це у формі прямого ефіру в закритій групі у Facebook. У Google Glassroom теж є інструмент для трансляцій — Hangout. Така трансляція автоматично публікуватиметься на YouTube-каналі, і здобувачі освіти в реальному часі зможуть коментувати трансляцію. Попрохайте  їх  ставити запитання, що їм було незрозуміло, коли вони дивилися відеолекції чи виконували завдання. Надайте консультацію, як треба виконати, що потрібно врахувати тощо. Трансляція – це хороший  інструмент для моніторингу: педагог бачить, хто приєднався до трансляції, хто активний. Онлайн-спілкування здобувачі освіти обожнюють.

Крок 3. Домовленість з творчо обдарованими здобувачами освіти щодо форми  подачі виконаних завдань

Це залежить від формату завдання, яке треба перевірити викладачеві. Наприклад, якщо це творча робота — роботи пересилаються у формі Google-презентації. Будь-які письмові роботи дітям зручно буде здавати у формі Google-документа. Дуже цікавим для здобувачів освіти й викладачів буде спільний формат здавання робіт. Для цього вам з ними треба буде використовувати у спільному доступі дошку Padlet. Це безкоштовна платформа. Отож, викладач створює спільну дошку, розсилає посилання учасникам групи,  потім  створює завдання і «прикріплює» його на спільній дошці як стікер. У цьому стікері здобувачі освіти можуть друкувати, прикріплювати файли та відеоролики. Такий вид командної роботи їх захопить! Адже після виконання певної вправи вони мають прокоментувати одну чи дві роботи учасників групи. А якщо це творче завдання, є опція ранжування роботи за допомогою смайликів чи зірочок. Наприклад, одній роботі можна присвоїти 4 зірки, іншій - 2. Взаємооцінювання - чудовий інструмент мотивації .

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Пропонуємо онлайн-інструменти, які допоможуть зайняти здобувачів освіти  навчанням під час карантину.

БЕЗКОШТОВНІ

 

1. Prometheus

На платформі є близько 100 безкоштовних онлайн-курсів. Серед яких:

2. ЕдЕра

Тут ви знайдете 47 безкоштовних курсів на найрізноманітніші теми. Зокрема:

3. Цікава наука

Це YouTube-канал із короткими науково-популярними відео з фізики, астрономії, біології, географії та математики. Тут ви дізнаєтеся, звідки беруться нові вірусичи існує час насправді й інше.

4. Живі письменники

Це інтерв’ю із сучасними письменниками й письменницями, де вони розповідають про дитинство, знайомлять з книжками, відповідають на запитання. До відео розроблені методичні рекомендації. У них є завдання не лише з мови та літератури, а й з математики, інформатики, дизайну та технологій і навіть образотворчого мистецтва.

Для роботи потрібно, щоб:

 • здобувачі освіти переглянули ролик про письменника чи письменницю (усі відео тут);
 • ви завантажили методичні матеріали та обирали, в якій галузі вам допомагатимуть письменники та їхні книжкові герої (усі методичні матеріали тут).

5. Duolingo

Це сервіс для вивчення англійської за допомогою інтерактивних вправ з елементами гри. На платформі одразу видно, які завдання виконано правильно, а які – ні.

6. У класі

Безкоштовні відеоуроки з математики від 5 до 11 класу (алгебра, геометрія і стереометрія). Формат навчання максимально наближений до реального: вчитель пояснює теми біля дошки.

7. Студія коду

Це – курси з інформатики для дітей 4-18 років. На платформі є відео, плани уроків і завдання. Частина матеріалів – англійською мовою.

8. OpenTheatre

Це сучасний український театр онлайн. Тут можна побувати за лаштунками українських театрів і подивитися вистави: наприклад, “Сто тисяч” від Театру на Подолі чи “Парадокси злочину” за мотивами роману “Злочин і кара” і розповіді Гілберта Честертона “Парадокси містера Понда”.

ПЛАТНІ ТА З РОЗШИРЕНИМ ПЛАТНИМ ДОСТУПОМ

9. MozaWeb

Тут є цифрові книги, інтерактивний зміст, пов’язані з навчальними предметами програми та ігри, більш ніж 1200 3D-сцен та відео. Сервіс платний, але є можливість створити безкоштовний акаунт і користуватися частиною опцій.

10. Кейс-уроки

Мета кейс-уроків – розвинути м’які навички, як-от уміння вчитися, критичне мислення, командна робота, концентрація уваги тощо. Один кейс-урок об’єднує різні предмети, тобто виходить інтегроване навчання.

11. Мій клас

Цей сервіс містить онлайн-курси з 1-го до 11-го класу. Кожен урок складається з теоретичного блоку у вигляді тексту і практичного блоку (окремі завдання, які можна розв’язувати незалежно одне від одного; блок завдань, що потрібно розв’язати послідовно, методичні вказівки). Окрім того, педагог отримує доступ до статистики здобувачів освіти.

Разом з тим, звертаємо вашу увагу на сучасні цифрові інструменти для викладачів, які кожному варто опанувати, присвятивши кілька годин на тиждень, аби навчитися новим технологіям, користуючись порадами.

Інструменти для створення власного сайту чи блогу

Якщо ви й досі не маєте власного сайту чи блогу, веб-ресурс педагога дозволяє презентувати свою роботу, заявити про себе як про фахівця високого класу, отримати зворотній зв’язок з колегами, батьками, фахівцями з різних галузей, упроваджувати елементи дистанційного навчання.

Корисні лінки:

 YouTube – популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Користувачі можуть додавати, продивлятись і коментувати ті чи інші відеозаписи. Можливість додавати субтитри та робити відеопримітки дозволяє без перешкод переглядати відео іноземною мовою, що разом з можливістю ведення прямих трансляцій робить його незамінним у навчанні.

Корисні лінки:

Скрайбінг –  це процес пояснення сенсу за допомогою простих малюнків, при якому промальовування елементів відбувається безпосередньо у процесі розповіді. Скрайбінг-презентації допомагають доступно пояснити складні теми, оскільки залучають обидві півкулі головного мозку, дозволяють довго тримати увагу аудиторії, сприяють запам’ятовуванню ключових моментів.

Корисні лінки:

Інструменти для створення навчальних матеріалів

Онлайнові навчальні матеріали допомагають викладачу додатково вмотивовувати здобувачів освіти, урізноманітнювати уроки та робити їх більш сучасними. Більшістю з них можна користуватися на мобільних пристроях учасників навчального процесу, вони містять бібліотеки готових вправ.

Корисні лінки:

 QR-коди

QR-коди дозволяють залучити здобувачів до навчання, організовувати їх ігрову та дослідницьку діяльність, організовувати QR-квести та багато іншого!

Корисні лінки:

Інструменти для опитування та тестування

Ці сервіси набувають своєї популярності, оскільки вони допомагають зекономити час, об’єктивно оцінити рівень знань здобувачів освіти, візуалізувати результати опитування тощо.

Корисні лінки:

ВИСНОВКИ

 

Отже, використовуючи систему дистанційного навчання, докорінно змінюється як психологія особистості здобувача освіти: він працює цілеспрямовано, активно, ініціативно, так і змінюється психологія самого педагога. Змінюється місце здобувача освіти в навчанні: навчання переростає в самонавчання, самоосвіту, перетворюючи слухача з об’єкта в суб’єкт цього процесу. Педагог перестає бути ретраслятором на уроках і в позанавчальний час, має можливість попрацювати зі здобувачем  індивідуально в консультаційні години. Учасники такого виду навчання стають однодумцями в оцінці нових підходів до організації навчання, отримання його результатів та мотивації до подальшої освіти й самоосвіти. Дистанційне навчання за сукупністю ознак можна віднести до інноваційної форми навчання. Воно не є різновидом будь-якої іншої форми навчання, володіє низкою притаманних лише йому ознак та можливостей, може застосовуватися в усіх видах освіти, забезпечуючи при цьому розвиток творчої складової освіти, особистісну орієнтацію педагогічної взаємодії, максимальну її оптимізацію.

Слід пам'ятати, що:

- Розробка навчальних матеріалів – циклічний процес. Недоречно намагатися зробити все одразу. Цікаві нові перспективи зазвичай виникають у процесі розробки.

- Дистанційне навчання має бути спрямованим на інтереси здобувачів освіти.

- Матеріали щодо їхнього використання рекомендується розробляти зовнішньо привабливими для мотивації здобувачів.

- Кінцевий продукт створюється відповідно до групи, задля якої призначається навчання.

Саме тому, завдання кожного педагога сьогодні: стати майстром дистанційного викладання предмета й організованої роботи з творчо обдарованими здобувачами освіти в позанавчальний  час.