Теоретичні питання організації дистанційного навчання в освітній роботі