Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти з професійно-практичної підготовки за І семестр 2020-2021