Додаток 1 Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання