Екзаменаційні питання з охорони праці для працівників Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг

Білет 1.

 1. Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.
 2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.
 3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

Білет 2

 1. Види інструктажів з охорони праці.
 2. Первинні засоби пожежогасіння.
 3. Надання першої медичної допомоги при кровотечах.

Білет З

 1. Державний та громадський нагляд за охороною праці.
 2. Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.
 3. Вимоги безпеки праці перед початком робіт.

Білет 4

 1. Управління охороною праці в навчальному закладі.
 2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Заходи захисту.
 3. Надання першої медичної допомоги при вивихах, переломах.

Білет 5

 1. Обов'язки адміністрації в забезпеченні здорових умов праці в навчальному закладі.
 2. Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.
 3. Вимоги безпеки праці під час робіт.

Білет 6

 1. Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.
 2. Інструкції з охорони праці, їх зміст.
 3. Вимоги безпеки праці під час виконання робіт.

Білет 7

 1. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.
 2. Вступний інструктаж з охорони праці.
 3. Гігієна праці та виробнича санітарія на робочому місці.

Білет 8

 1. Державний та громадський нагляд за охороною праці.
 2. Дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці.
 3. Перевірка знань працівників з охорони праці.

Білет 9

 1. Служба охорони праці в навчальному закладі.
 2. Охорона праці жінок та підлітків.
 3. Вимоги безпеки праці після закінчення робіт.

Білет 10

 1. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
 2. Попередні та періодичні медичні огляди працівників.
 3. Надання першої медичної допомоги при опіках, обмороженнях.

Білет 11

 1. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.
 2. Вимоги безпеки праці перед початком робіт.
 3. Норми первинних засобів пожежогасіння в навчальних закладах.

Білет 12

 1. Обов'язки адміністрації в забезпеченні здорових умов праці в навчальному закладі.
 2. Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.
 3. Вимоги безпеки праці під час робіт.

Білет 13

 1. Управління охороною праці в навчальному закладі.
 2. Вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.
 3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 14

 1. Відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці.
 2. Порядок дії працівників навчального закладу у випадку виникнення пожежі.
 3. Первинний інструктаж працівників з охорони праці.

Білет 15

 1. Основні законодавчі акти з охорони праці.
 2. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.
 3. Вимоги безпеки праці перед початком робіт.

Білет 16

 1. Державне управління охороною праці.
 2. Позаплановий інструктаж працівників з охорони праці.
 3. Вогнегасники, їх класифікація та правила користування.

Білет 17

 1. Вступний інструктаж з охорони праці.
 2. Інструкції з охорони праці в навчальному закладі, їх зміст.
 3. Вимоги безпеки праці після закінчення робіт.

Білет 18

 1. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
 2. Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.
 3. Надання першої медичної допомоги при кровотечах.

Білет 19

 1. Управління охороною праці в навчальному закладі.
 2. Організація проведення інструктажів з охорони праці з працівниками.
 3. Первинні засоби пожежогасіння та їх використання.

Білет 20

 1. Поняття гігієни праці, виробничої санітарії.
 2. Адміністративно-громадський контроль з охорони праці в навчальному закладі.
 3. Вимоги безпеки праці під час робіт.

Білет 21

 1. Служба охорони праці в навчальному закладі.
 2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори в навчальному закладі, їх характеристика та засоби захисту.
 3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 22

 1. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці.
 2. Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.
 3. Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.

Білет 23

 1. Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.
 2. Інструкції з охорони праці, їх зміст.
 3. Вимоги безпеки праці під час виконання робіт.

Білет №24

 1. Вогнегасильні речовини.
 2. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Білет 25

 1. Колективний договір, його укладання і виконання.
 2. Вимоги безпеки до майстерень.
 3. Вимоги безпеки праці перед початком робіт.
© 2023 ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1 м. КРИВИЙ РІГ. Designed By TNF