Інструктажі з ОП

Повторний інструктаж з ОП

Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу – такі є вимоги статті 14 Закону України «Про охорону праці». Сумлінно виконувати посадові обов’язки, покладені на них трудовою угодою. Дотримуватись дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру, вимог охорони праці, забезпечення безпеки праці і пожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

Перед початком роботи працівник повинний одягнути відповідний спецодяг, спецвзуття.

Оглянути та підготувати робоче місце, прибрати все, що може заважати роботі.

Перевірити справність обладнання, виявити усі явні пошкодження.

Якщо у процесі виконання роботи з¢являються труднощі та неясності, робітник повинен негайно вирішити їх з керівником.

Що таке інструктаж із охорони праці?

Інструктажі з охорони праці — один із найбільш ефективних видів навчання з питань безпечного виконання робіт.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Види інструктажів з охорони праці

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.