Профілактика травматизму

Безпека – найважливіша характеристика якості життя, що виступає індикатором стану функціонування і показником успішності любої галузі нашої держави. В освітній галузі – безпека є головним критерієм збереження життя й здоров’я кожного учасника освітнього процесу, а також збереження матеріальних цінностей освітньої установи у разі виникнення надзвичайної ситуації різного характеру.

Неодмінною потребою є забезпечення належного рівня знань у питаннях охорони праці та безпеки для всіх без винятку працівників закладів та установ освіти, починаючи від керівника і закінчуючи прибиральницею.

Кожен керівник закладу освіти зобов’язаний в першу чергу визнати життя і здоров’я дітей однією з найвищих соціальних цінностей, формувати команду однодумців серед педагогів, всіх працівників освітнього закладу, створюючи належні умови для всіх учасників освітнього процесу, ретельно продумавши план роботи щодо виховання здорового покоління і виконуючи вимоги чинного законодавства з безпеки життєдіяльності, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил, ресурс розвитку як закладу, так і суспільства у цілому.

Під час навчання вивчалися питання:

 • дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної та електробезпеки, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних вимог у закладах освіти міста;
 • організація роботи з охорони праці учасників освітнього процесу в  установах і закладах освіти;
 • порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві серед працівників;
 • порядок розслідування нещасних випадків серед дітей під час освітнього процесу;
 • дотримання правил пожежної безпеки у закладах освіти; 
 • дотримання правил електробезпеки у закладах освіти;
 • захист населення в умовах надзвичайних ситуацій пов’язаних з можливими терористичними проявами;
 • надання долікарської допомоги потерпілим при невідкладних станах;
 • здійснення просвітницько-профілактичних заходів з безпеки життєдіяльності в закладах освіти;
 • соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві;
 • надійний страховий захист життя і здоров’я людини; методи формування фінансових резервів до досягнення пенсійного віку шляхом накопичувального страхування життя;
 • профілактика дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу в закладах освіти міста, тощо.
 • травматизм. Профілактика травматизму.

Поряд із пошкодженнями різного характеру у окремих людей хірургія має справу також з груповими травмами, які зустрічаються та повторюються у людей певних професій або груп, що перебувають у подібних умовах. Такі травми об'єднуються в поняття "трав­матизм". Під терміном "травматизм" розуміють як значні, тяжкі травми, так і дрібні пошкодження, мікротравми. Останні численні і мають вагу не стільки самі по собі, скільки як джерело інфек­ційних ускладнень, що призводять до тимчасової втрати працездатності.

Травматизм ділять на виробничий та невиробничий. На частку першого при­падає близько 20 %, тобто кількісно різко переважає невиробничий травма­тизм. Виробничий травматизм у свою чергу ділиться на промисловий та сільськогосподарський. До промисло­вого травматизму належать травми не тільки на заводах, фабриках, у майстер­нях, але й у працівників транспорту, б