Тематичний план, програма навчання і білети для перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

                                                 Додаток 1

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ПРОГРАМА

навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності

педпрацівників, спеціалістів та техперсоналу

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» та взаємозв’язок їх з іншими Законами України про працю а також нормативними актами з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Тема 3. Вибухонебезпека і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна і радіаційна безпека.

Тема 5 Електробезпека.

Тема 6 Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку.

Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Тема 9. Безпека праці в освіті.

ПРОГРАМА

 

Тема 1. Законодавство України про охорону праці.

Основні положення Закону України «Про охорону праці». Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці:

Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

Кодекс законів про працю України;

Нормативно правові акти, прийняті в розвиток Кодексу законів про працю;

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

Закон України «Про пожежну безпеку»;

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційний захист».

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління охороною праці. Обов’язки роботодавця щодо створення умов праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Аудит охорони праці.

Служба охорони праці. Положення про службу охорони праці: основні завдання, функціональні обов’язки та права. Комісія з питань охорони праці  підприємства: порядок створення, обов’язки та права комісії.

Навчання з питань охорони праці. Тип