Додаток до наказу ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг від 04.12.2020 №136-аг Дорожня карта (план-графік) впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти

Додаток

до наказу ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

від 04.12.2020 №136-аг

Дорожня карта (план-графік)

 впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти
у 2020-2021 навчальному році

в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Зміст заходів

Планування (підготовчий етап)

1.

Підготовка та підписання протоколу намірів про спільну діяльність ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг – АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК» щодо підготовки кваліфікованих робітників за професіями «Електрогазозварник», «Машиніст крана (кранівник)»

грудень,

 2020

Рукавішнікова О.В.,

Ваховська Л.В.,

Яровенко В.П.,

Шевченко І.В.

2.

Зміни до наказу Центру «Про впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у 2020-2021 навчальному році» від 20.05.2020               № 46-аг

грудень,

 2020

Рукавішнікова О.В.,

Яровенко В.П.

3.

Організація діяльності робочих груп по забезпеченню реалізації плану дій, моніторингу, координації та контролю реалізації програм дуальної підготовки

жовтень,

 2020

Безценна Т.М.,

Щебетаха Р.М.,

Яровенко В.П.,

Томілова М.В.

4.

Вивчення можливостей організації ДФЗО на підприємстві в частині реалізації освітньої програми, адаптованих навчальних місць для практичної підготовки здобувачів освіти та кадрових ресурсів.

Жовтень 2020

Рукавішнікова О.В.,

Ваховська Л.В.,

Щебетаха Р.М.,

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.

5.

Комплектування навчальних груп з професій, що навчаються з упровадженням елементів дуальної форми здобуття освіти 

до 1 листопада 2020

Рукавішнікова О.В.,

Яровенко В.П.,

Коваленко О.В.

6.

Проведення методичних засідань та педагогічних рад спільно з роботодавцями

Протягом року

Рукавішнікова О.В.,

Яровенко В.П.,

Томілова М.В.,

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

Мавдрик Т.М.

7.

Узгодження з підприємством фахівців - наставників, які відповідають за практичну підготовку на виробництві

до 1 листопада 2020

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.,

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.

8.

Розроблення та узгодження навчально-плануючої документації. Корегування робочою групою змісту освітніх програм, уточнення елементів упровадження дуальної системи навчання, змісту професійно-практичної підготовки з урахуванням епідемічної ситуації

жовтень-листопад 2020

Яровенко В.П.,

Хоменко О.М.,

Яковенко Т.О.,

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

Мавдрик Т.М.

9.

Модернізація змісту кваліфікаційних пробних робіт з урахуванням епідемічної ситуації

Січень, березень 2021

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.,

Шевченко І.В.

10.

Підготовка освітнього процесу спільно з підприємством

до 1 листопада 2020

Рукавішнікова О.В.,

Ваховська Л.В.,

Щебетаха Р.М.,

Коваленко О.В.,

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.

11.

Проведення батьківських зборів спільно з роботодавцями

до 1 листопада 2020

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.,

Шевченко І.В.

12.

Укладання 3-х сторонніх договорів (здобувач освіти, АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК», ЦППРК №1 м. Кривий Ріг)

Жовтень - березень 2020

Рукавішнікова О.В.,

Ваховська Л.В.,

Коваленко О.В.,

Яровенко В.П.,

Шевченко І.В.

Основний етап (реалізація освітнього процесу
 за дуальною формою здобуття освіти)

13.

Провадження освітнього процесу з елементами дуальної форми здобуття освіти (реалізація програми освітньої діяльності)

Вересень 2020 – червень 2021

Педколектив

ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг,

наставники АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»

14.

Інформаційне та ресурсне забезпечення професійної підготовки ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

постійно

Томілова М.В.,

Трущельов М.Ф.

15.

Розроблення графіка переміщення здобувачів освіти між робочими навчальними місцями виробничих підрозділів АТ«ПІВДЕННИЙ ГЗК»

Згідно з графіком освітнього процесу

 Яковенко Т.О.,

Шевченко І.В.

16.

Моніторинг процесу реалізації дуальної форми здобуття освіти

Жовтень 2020,

січень 2021, червень 2021

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.,

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

17.

Обговорення спільно з АТ«ПІВДЕННИЙ ГЗК» питань щодо організації та реалізації дуальної форми здобуття освіти

Протягом року

Рукавішнікова О.В.,

Ваховська Л.В.,

Щебетаха Р.М.,

Коваленко О.В.,

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.

18.

Проходження педагогами ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг стажування на виробничих місцях підприємств

Протягом року

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

Яровенко В.П.,

Хоменко О.М.,

Яковенко Т.О.

19.

Проведення інструктажу з охорони праці зі здобувачами освіти ЦППРК          № 1 м. Кривий Ріг

Згідно з графіком

Щебетаха Р.М.,

Коваленко О.В.,

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.

20.

Уточнення графіків виконання практичної частини освітньої програми за результатами моніторингу

до 1 листопада 2020

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

Яровенко В.П.,

Хоменко О.М.,

Яковенко Т.О.

21

Організація контролю за веденням навчально-облікової документації  майстрами виробничого навчання, наставниками

Протягом року

Яковенко Т.О.,

Драгуш В.О.,

Огурцова Г.С.,

наставники АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»

Заключний етап  (контрольно-узагальнюючий (корегуючий)

22.

Систематичний контроль за результатами практичної підготовки здобувачів освіти ЦППРК № 1                   м. Кривий Ріг на робочих місцях спільно з наставниками

Протягом року

Яковенко Т.О.,

Драгуш В.О.,

Огурцова Г.С.,

наставники АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»

23.

Контроль записів здобувачів освіти ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг у щоденниках щодо виконання ними графіків освітнього процесу

Згідно з графіком освітнього процесу

Драгуш В.О.,

Огурцова Г.С.,

наставники АТ«ПІВДЕННИЙ ГЗК»

24.

Облік виконаних робіт здобувачами освіти згідно з укладеними договорами

Протягом року

Яковенко Т.О.,

Драгуш В.О.,

Огурцова Г.С.

25.

Оцінювання результатів здобутих кваліфікацій здобувачами освіти ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг, присвоєння відповідного кваліфікаційного рівня

По закінченню навчального року

Державна кваліфікаційна комісія

26.

Внесення пропозицій щодо перегляду СП(ПТ)О, освітніх програм, змісту робочих навчальних планів

За необхідності

Яровенко В.П.,

Яковенко Т.О.,

Бедринець О.В.,

Попеску А.В.,

Драгуш В.О.,

Огурцова Г.С.

27.

Підготовка звіту за результатами роботи з впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти, направлення матеріалів до НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

Грудень 2020, червень 2021

Яровенко В.П.,

Хоменко О.М.,

Яковенко Т.О.

28.

Висвітлення на сайті ЦППРК № 1                м. Кривий Ріг сторінки  «Дуальна освіта»

Червень- вересень 2020

Томілова М.В.,

Трущельов М.Ф.

29

Вивчення позитивного досвіду ЗП(ПТ)О та поширення власного досвіду з упровадження елементів дуальної форми здобуття освіти у освітній процес для підготовки майбутніх кваліфікованих робітників

Протягом року

Безценна Т.М.,

Мавдрик Т.М.,

Томілова М.В.,

Трущельов М.Ф.

30.

Висвітлення у ЗМІ, соціальних мережах  ходу  впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти в ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

Протягом року

Щебетаха Р.М.,

Шевченко І.В.

Томілова М.В.,

Трущельов М.Ф.

 

Заступник директора з НВР                                                                       Валентина Яровенко