ПРОТОКОЛ про наміри

ПРОТОКОЛ
про наміри

м. Кривий Ріг                                                              "___" ____________ 20__ р.

           

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

                                                                     (вказати найменування ЗП(ПТ)О)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі директора Рукавішнікової Ольги Володимирівни, що діє на підставі Статуту ЦППРК №1 м. Кривий Ріг, з однієї

 (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)                                              (Статуту ЗП(ПТ)О )

сторони, та АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі іменується "Сторона 2") в особі    

(вказати найменування підприємства)

директора з персоналу та соціальних питань Ваховської Лілії Володимирович,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Довіреності №52-16/105 від 26.12.2019 р., з іншої сторони,

                                                                 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Протокол про наміри (надалі іменується "Протокол") про наступне:

1. Сторони висловили намір організації впровадження дуальної форми здобуття освіти.

2. Для реалізації намірів Сторони вважають за необхідне здійснити такі дії:

2.1. створення організаційно-педагогічних умов упровадження й розвитку системи наставництва за дуальною формою здобуття освіти на виробництві;

2.2. розробка алгоритмів і механізмів упровадження наставництва на підприємствах, моделей взаємодії закладів професійної (професійно-технічної) освіти та організацій роботодавців при формуванні системи наставництва на виробництві;

2.3. створення організаційно-методичного забезпечення формування й реалізації системи наставництва на виробництві, у тому числі, програм формування педагогічних компетенцій наставників.

3. Сторони встановлюють наступний строк реалізації положень цього Протоколу ________________________________________________________.

4. У разі, якщо Сторони протягом строку реалізації положень цього Протоколу не здійснять дії, передбачені цим Протоколом, і не складуть додаткового протоколу про встановлення нового строку, цей Протокол втрачає свою чинність.

5. Чергова зустріч представників Сторін відбудеться  ______________ за адресою: _________________________________________________________, а наступні зустрічі мають відбуватися за місцезнаходженням (кожної із Сторін (почергово) або за адресою ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг) із періодичністю __________________________________________________________________.

6. Протягом строку реалізації положень цього Протоколу Сторони домовляються про терміни та зміст договорів про співпрацю та 3-сторонні договори про здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою.

7. Цей Протокол не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України та ст. 182 Господарського кодексу України та не покладає на Сторони юридичних наслідків.

8. Усі витрати на здійснення дій, визначених цим Протоколом, кожна із Сторін несе самостійно.

9. У робочих нарадах з підготовки цього Протоколу брали участь представники:

- Сторони 1 Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м._Кривий Ріг

- Сторони 2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1

50005, м. Кривий Ріг

вул. Каховська, 13Б

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

р/р UA 878201720314251002202003386

банк Державна казначейська служба України, м. Київ

МФО 820172, код ЄДРПОУ 02541390

СТОРОНА 2

50026, М. Кривий Ріг

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

код ЄДРПОУ 00191000

АО «Укрсиббанк» Україна, м. Київ

IBAN: UA 903510050000026003493529600

Підписи сторін

За СТОРОНУ 1

Директор ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг      

              

                   ____________ /О. Рукавішнікова/

м. п.

За СТОРОНУ 2

Директор з персоналу та соціальних питань АТ «ПІВДГЗК»

                              ____________/Л.В. Ваховська/

м. п.