Лекції з охорони праці для працівників

Лекції з охорони праці для працівників

 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 20.11.2006 № 782.

     Положення про організацію  роботи з ОП  учасників виховного процесу  в установах і закладах освіти  з 8 розділів визначає єдину систему  організації  роботи  з ОП а також  обов’язки  керівників  та посадових осіб щодо забезпечення здорових і безпечних умов НВ  процесу,  запобігання травматизму його учасників.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2001 №270.

     Порядок ... складається з 4 розділів:

  • загальні питання ( які НВ підлягають розслідуванню, що стались під час...;
  • повідомлення про НВ - лікувальні заклади до яких звернулися  або були  доставлені потерпілі внаслідок  НВ  протягом доби  надсилають письмове повідомлення;
  • розслідування НВ – НВ, які сталися з працюючими особами  розсіл. комісією організації, яку  визначає керівник  організації. Рішення щодо розслідування  НВ приймається  керівником  організації  на підставі звернення  потерпілого, листка непрацездатності, або  довідки  лікув. закладу.  Розслідування  НВ  проводиться , після  створення комісії протягом 10 кал. днів.  Термін може бути   подовжений . За результатами розсіл. складається Акт  по ф-НТ. Кількість примірників кожному випадку  визначається. Акти за ф-НТ зберігаються  (з матеріалами розсіл.) 45 років в організації (для працюючих). Реєстрація  з організації, яка проводила розслід.
  • Облік і аналіз НВ.

. Закон України „Про охорону праці” про відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.

       Відшкодування  шкоди, заподіяної працівникові  внаслідок  ушкодження його здоров’я  або у разі смерті працівника, здійснюється  Фондом соц. Страхування від НВ відповідно  до ЗУ „Про загальнообов’язкове  держ соціальне  страхув. від НВ на виробництві  та проф.. захворювання, які спричинили  втрату працездатності”.

     За працівниками,  які втратили  працездатність у зв’язку з  НВ на виробництві або проф.. захворюванням, зберігаються місце роботи та середня з/п на весь період до відновлення працездатності або до  встановлення  стійкої втрати проф.. працездатності.

     Час перебування на інвалідності у зв’язку з НВ  на виробництві або проф.. захворюванням зараховується  до стажу роботи для признач. пенсії за віком.

Мікроклімат  навч. приміщень – комплекс фізичних  факторів, що здійснюють вплив на теплообмін людини з оточуючим  середовищем, обумовлюють самопочуття, працездатність, стан здоров’я і якість праці.

    Санітарні  правила встановлюють гігієнічні вимоги до параметрів мікроклімату робочих місць з урахуванням  інтенсивності  енергозатрат працюючих, часу виконання робіт, природних умов і вміщують  вимоги до методів вимірів в контролю мікрокліматичних умов.

    До параметрів мікроклімату належать: температура повітр’я  і його відносна  вологість;  швидкість руху повітря;  потужність теплового випромінювання приладів та  устаткування, що знаходяться у приміщенні.

 

 

Порядок дій працівників навчальних закладів і установ у випадку виникнення пожежі.

     Кожен працівник при виникненні пожежі  повинен достовірно впевнитись, що це пожежа; негайно  повідомити директора школи; повідомити  по тел.01 пож. частину;  здійснити евакуацію учнів, працівників; вжити заходи по гасінню.

Якими вогнегасниками не можна гасити речовини, що перебувають під дією електричної напруги: пінно-хімічними; пінними; Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та  цінних матеріалів: вуглекислотний;порошковий.

 

Медична допомога

Послідовність надання допомоги: з’ясувати причину нещасного випадку, з»ясувати стан потерпілого,з»ясувати,що за підручні засоби маються для надання допомоги,  надати допомогу, викликати швидку допомогу;

При штучному диханні кількість вдохів, що треба здійснити потерпілому на хвилину  10-12 вдохів на хвилину;

При непрямому масажі серця, якщо надає допомогу одна людина вона здійснює: 12-15 надавлівань на грудну клітину з інтервалом в одну секунду та  два вдохі з інтервалом в 5 секунд;

При артеріальній кровотечі жгут накладають вище рани  влітку на: 1,5 – 2 години;

Перша допомога при укусах скаженими тваринами:

 не зупиняти кровотечу, промити рану господарським милом, края рани йодом і доставка до медичного закладу;

Допомога при отруєння чадним газом: винести з приміщення, привести  в притомний стан за допомогою нашатирного спирту , дати тепле  молоко і до ніг прикласти  теплу грілку, розтирати тіло;

Назвати ознаки внутрішньої кровотечі у потерпілого блідне тіло, виступає холодний липкий піт, дихання часте поверхневе, скарга на біль.

 

 

Відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм і правил з охорони праці.

          Закон „Про  ОП”  ст..49 – особи , винні  в порушенні законодавства  та інш. нормативах актів про ОП притягаються до дисциплін. , адміністрат. , кримінальної відповідальності  згідно з законодавством.

Державний ,відомчий і громадський нагляд за станом охорони праці в навчальному закладі.

       Нагляд  здійсн. Кабінет  Мін. Укр.;  держкомітет Укр.. по нагляду  за  ОП; МО;  місце в  держадмін.;  місц. Ради нардеп.; упр. Освіти; служба ОП школи;  уповноважені трудові колективи, профспілки.  Органи держпожнагляду, санепідемслужба.

Яке максимальне навантаження за санітарними нормами допускається жінкам і дітям згідно КЗпП? 7 кг

При наявності якої кількості працюючих на підприємствах, установах та організаціях обов’язково створюється служба охорони праці: не менше 50

За стан охорони праці на підприємстві відповідає: роботодавець;

Вищий орган контролює за станом охорони праці: Генеральна прокуратура

Вищий орган управління охороною праці: Кабінет Міністрів України;

Навчання з охорони праці

Комісію з перевірки знань з питань охорони праці очолює: керівник підприємства;

Перевірку знань з питань охорони праці посадові особи і спеціалісти проходять: 1 раз на 3 роки

На повторну перевірку знань при незадовільних результатах надається: 1 місяць