5122, 5123 1,5 р. Фізіологія харчування.

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Фізіологія харчування»

Професія: Кухар;

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування»

1

 

Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини

3

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування

1

 

Основи раціонального харчування

2

 

Харчування різних вікових та професійних груп населення

4

 

Основи дієтичного та лікувально – профілактичного харчування

6

 

                                                           Всього:

17


Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування»

(1 година)

1

Історія розвитку харчування людини

Вплив харчування на стан здоров`я населення. Функція їжі.

 

Харчові  речовини та їх фізіологічне значення для організму людини (3 години)

2

Нормування білків, ліпідів у раціонах харчування

3

Нормування вуглеводів, вітамінів у раціонах харчування

4

Нормування мінеральних речовин у раціонах харчування

Вода. Фізіологічне значення води

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування (1 година)

5

Характеристика, значення  та використання продуктів тваринного  та рослинного походження

 

Основи раціонального харчування

(2 години)

6

Поняття про раціональне харчування. Закони раціонального харчування

7

Фізіологічні вимоги до режиму харчування

 

Харчування різних вікових та професійних груп населення (4 години)

8

Раціональне харчування дітей, підлітків та студентів

9

Раціональне харчування  людей розумової праці.

10

Раціональне харчування  робітників легкої, середньої та важкої праці.

11

Особливості раціонального харчування людей похилого віку, спортсменів

 

Основи дієтичного та лікувально – профілактичного харчування (6 години)

12

Поняття про дієтичне харчування

13

Характеристика дієтичних продуктів

14

Специфічна дія продуктів та страв

Використання овочів і фруктів у лікувальному харчуванні

15

Характеристика основних дієт

16

Основи лікувально-профілактичного харчування.

17

Раціони лікувально-профілактичного харчування