5122, 5123 1,5 р. Гігієна та санітарія виробництва.

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Гігієна та санітарія виробництва»

Професія: Кухар; офіціант.

Рівень кваліфікації: кухар 3-го розряду, офіціант 3,4 -го розряду

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

ЗПК - 1

Основи мікробіології.

2

 

Харчові інфекції та їх профілактика

2

 

Харчові отруєння та їх профілактика.

4

 

Глистяні захворювання та їх профілактика.

2

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів

4

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів

2

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів

7

 

                                                     Всього:

27

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Основи мікробіології. Загальна характеристика мікроорганізмів

(2 години)

1

Поняття про мікроорганізми

2

Фізіологія мікроорганізмів

   
 

Харчові інфекції та їх профілактика

(2 години)

3

Загальні поняття про інфекцію. Класифікація харчових інфекцій.

4

Гострі інфекції та їх профілактика

 

Харчові отруєння та їх профілактика

(4 години)

5

Поняття про харчові отруєння. Класифікація харчових отруєнь.

6

Харчові отруєння мікробного походження

7

Хар