5122, 5123 1,5 р. Гігієна та санітарія виробництва.

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Гігієна та санітарія виробництва»

Професія: Кухар; офіціант.

Рівень кваліфікації: кухар 3-го розряду, офіціант 3,4 -го розряду

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

ЗПК - 1

Основи мікробіології.

2

 

Харчові інфекції та їх профілактика

2

 

Харчові отруєння та їх профілактика.

4

 

Глистяні захворювання та їх профілактика.

2

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів

4

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів

2

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів

7

 

                                                     Всього:

27

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Основи мікробіології. Загальна характеристика мікроорганізмів

(2 години)

1

Поняття про мікроорганізми

2

Фізіологія мікроорганізмів

   
 

Харчові інфекції та їх профілактика

(2 години)

3

Загальні поняття про інфекцію. Класифікація харчових інфекцій.

4

Гострі інфекції та їх профілактика

 

Харчові отруєння та їх профілактика

(4 години)

5

Поняття про харчові отруєння. Класифікація харчових отруєнь.

6

Харчові отруєння мікробного походження

7

Харчові отруєння немікробного походження

8

Профілактика отруєння

 

Глистяні захворювання та їх профілактика

(2 години)

9

Поняття про гельмінти та гельмінтози та їх профілактика

10

Біогельмінти та їх профілактика

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування (2 години)

11

Правила особистої гігієни.

12

Вимоги до режиму праці

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування (2 години)

13

Влаштування підприємств громадського харчування

14

Вимоги до санітарного стану підприємства

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів

(4 години)

15

Гігієнічні вимоги до вихідного матеріалу для виготовлення інвентарю, посуду, тари.

16

Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари.

17

Санітарна характеристика механічного обладнання.

18

Санітарна характеристика немеханічного обладнання.

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів (2 години)

19

Вимоги до транспорту та складських приміщень для зберігання харчових продуктів

20

Вимоги до прийому харчових продуктів. Санітарні вимоги до зберігання швидкопсувних харчових продуктів.

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів (7 години)

21

Санітарні гігієнічні вимоги до механічної обробки харчових продуктів.

22

Гігієнічні вимоги до теплової обробки

23

Гігієнічні вимоги до реалізації готової продукції

24

25

Умови, терміни зберігання особливо швидкопсувних продуктів

26

27

Вимоги до роздавання страв