5122, 5123 1,5 р. Інформаційні технології.

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Кухар

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

з/п

 

Тема

 

Кількість годин

Всього

 

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система “Ресторан”

2

 

2

Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

5

4

3

Використання електронних таблиць

10

8

 

Всього годин:

17

12

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. СИСТЕМА “РЕСТОРАН” (2 години)

1 - 2

Ознайомлення учнів з автоматизацією роботи з документацією у ресторанному господарстві.

2

 

 

ТЕМА 2. ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВИХ РЕДАКТОРІВ (5 годин)

3

Текстовий редактор MS Word.

1

 

 

4 - 5

Лабораторно-практична робота: Текстовий редактор MS Word. Робота з меню “Таблиця”. Виконання індивідуального завдання, робота з документами, що містять таблиці (побудова таблиці, видалення та додавання рядків і стовпців, форматування інформації в таблицях).

2

 

 

6 - 7

Лабораторно-практична робота: Текстовий редактор MS Word. Знайомство з панеллю інструментів “Малювання”. Створення графічних елементів в документі (схем, графіків та ін.).

2

 

 

ТЕМА 3. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ (10 годин)

8

Ознайомлення з програми, які використовуються в роботі з розрахунковими документами. Табличний процесор Microsoft Excel для Windows.

1

 

 

9 - 10

Лабораторно-практична робота: Форматування таблиць в Microsoft Excel. Створення та збереження книг. Редагування даних.

2

 

 

11 - 12

Лабораторно-практична робота: Виконання розрахунків. Використання майстра функцій, введення формул.

2

 

 

13 - 14

Лабораторно-практична робота: Побудова діаграм. Використання майстра діаграм.

2

 

 

15 - 16

Лабораторно-практична робота: Використання Microsoft Excel під час вирішення галузевих, професійних задач.

2

 

 

17

Підсумковий урок

1

 

 

                 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ТЕХНОЛОГІЯ СТРОПАЛЬНИХ РОБІТ

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

 

Код модуля

 

 

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

ЗПК-3

Поняття про інформацію та інформаційні технології

1

 

ЗПК-3

Програмні засоби ПК. Програмне забезпечення робочого місця офіціанта 

6

2

Всього годин

7

2

 

Зміст

 

Код професійної профільної компетенції

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ЗПК-3

ПОНЯТТЯ ПРО ІНФОРМАЦІЮ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (1 година)

ЗПК-3

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

1

 

 

ЗПК-3

ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ ОФІЦІАНТА  (6 годин)

ЗПК-3

Програмні засоби ПК. Програмне забезпечення робочого місця офіціанта. 

1

 

 

ЗПК-3

Автоматизоване робоче місце офіціанта. Технічне забезпечення робочого місця офіціанта.

1

 

 

ЗПК-3

Програмне забезпечення робочого місця офіціанта. Системи автоматизованого керування закладами ресторанного господарства.

1

 

 

ЗПК-3

Лабораторно-практична робота №1:

Користування автоматизованою системою типу R-Keeper: оформлення замовлення та розрахунки за допомогою електронних контрольно-касових систем.

2

 

 

ЗПК-3

Підсумковий урок

1