5122, 5123 1,5 р. Інформаційні технології.

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Кухар

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

з/п

 

Тема

 

Кількість годин

Всього

 

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система “Ресторан”

2

 

2

Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

5

4

3

Використання електронних таблиць

10

8

 

Всього годин:

17

12

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. СИСТЕМА “РЕСТОРАН” (2 години)

1 - 2

Ознайомлення учнів з автоматизацією роботи з документацією у ресторанному господарстві.

2

 

 

ТЕМА 2. ОФОРМЛЕННЯ ДІЛОВИХ ПАПЕРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТОВИХ РЕДАКТОРІВ (5 годин)

3

Текстовий редактор MS Word.

1

 

 

4 - 5

Лабораторно-практична робота: Текстовий редактор MS Word. Робота з меню “Таблиця”. Виконання індивідуального завдання, робота з документами, що містять таблиці (побудова таблиці, видалення та додавання рядків і стовпців, форматування інформації в таблицях).

2

 

 

6 - 7

Лабораторно-практична робота: