5122, 5123 1,5 р. Облік, обчислення, калькуляція і звітність.

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Облік, обчислення, калькуляція і звітність»

Професія: Кухар; офіціант.

Рівень кваліфікації: кухар 3-го розряду, офіціант 3,4 -го розряду

Тематичний план

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

2

 

Нормативно-технологічні документи

2

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення

6

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів

4

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства

5

 

Облік касових операцій

3

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб

5

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

1

 

Всього:

28

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

(2 години)

1

Метрологія. Поняття про господарський облік.

2

Скорочені прийоми усного підрахунку.

 

Нормативно-технологічні документи

(2 годин)

3

Збірник рецептур страв та кулінарних виробів: призначення, зміст, порядок користування.

4

Лабораторно-практична робота: Ознайомлення із змістом збірника рецептур, збірника технологічних карток.

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення.

(6 годин)

5

Поняття про ціну та ціноутворення  

6

Види цін.

7

Ціноутворе