5122, 5123 1,5 р. Облік, обчислення, калькуляція і звітність.

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Облік, обчислення, калькуляція і звітність»

Професія: Кухар; офіціант.

Рівень кваліфікації: кухар 3-го розряду, офіціант 3,4 -го розряду

Тематичний план

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

2

 

Нормативно-технологічні документи

2

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення

6

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів

4

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства

5

 

Облік касових операцій

3

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб

5

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

1

 

Всього:

28

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

(2 години)

1

Метрологія. Поняття про господарський облік.

2

Скорочені прийоми усного підрахунку.

 

Нормативно-технологічні документи

(2 годин)

3

Збірник рецептур страв та кулінарних виробів: призначення, зміст, порядок користування.

4

Лабораторно-практична робота: Ознайомлення із змістом збірника рецептур, збірника технологічних карток.

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення.

(6 годин)

5

Поняття про ціну та ціноутворення  

6

Види цін.

7

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства.

8

Особливості ціноутворення в закладах ресторанного господарства.

9

Прейскуранти цін.

10

Процентні обчислення

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів.

(4 години)

11

Торгові обчислення. Значення документів.

12

Поняття про масу брутто і нетто.

13

Вимоги до документів

14

 Реквізити документів. Правила заповненя..

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства.

(5 годин)

15

Поняття про калькуляцію

16

Матеріали, що використовуються при калькуляції.

17

Калькуляційні картки, сутність, оформлення, реєстрація та збереження

18

19

Практична робота: Складання калькуляційних карт.

 

Облік касових операцій.

(3 години)

20

Здійснення касових операцій за допомогою

21

Складання звіту про використання розрахункових операцій.

22

Практична робота: Складання звіту про використання розрахункових операцій.

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб.

(5 годин)

23

Сутність матеріальної відповідальності, її форми.

24

Документи, що оформлюються при відпусканні готових виробів з виробництва.

25

Товарні звіти матеріально-відповідальних осіб

26

27

Практична робота: Оформлення звітної документації матеріально-відповідальної особи.

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

(1 година)

28

Поняття про інвентаризацію. Документи, що оформлюються при проведенні інвентаризації.