5122, 5123 1,5 р. Охорона праці.

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  кухар, офіціант

Тематичний план

теми

Назва  теми

Кіль-ть

годин

1.

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

2.

Основи безпеки в галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.

10

3.

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека та вибухозахист виробництва.

3

4.

Основи електробезпеки.

3

5.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди.

4

6.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

6

Разом:

30

                                                                                   

ЗМІСТ

 

Назва теми

Кіль-ть годин,

 Правові та організаційні основи охорони праці – 4

1

Загальні  поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір.

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання з питань охорони праці.

1

4

Поняття про виробничий травматизм та профзахворювання. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

1

Основи безпеки в галузі. Психологія безпеки праці.Організація роботи з охорони праці – 10

5

Загальні питання безпеки праці. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі

1

6

Вимоги безпеки праці  при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування кухарів.

1

7

Захист від дії хімічних та біологічних чинників. Огородження небезпечних зон.

1

8

Попереджувальні написи, знаки безпеки, світлова та звукова сигналізація.

1

9

Засоби індивідуального та колективного , вимоги до них. захисту кухаря

1

10-11

Ознайомлення з типовою інструкцією кухаря.

2

  12

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт для яких є потреба в професійному доборі. Організація безпеки праці на таких роботах.

1

13

Фізіологічна па психологічна основи трудового процесу. Психологія безпеки праці.

1

14

План евакуації в приміщеннях   на випадок  аварії.

1

 

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека та вибухозахист виробництва – 3

15

Характерні причини виникнення пожеж. Пожежонебезпечні властивості речовин. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

1

16

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Пожежна сигналізація. Вогнегасильні речовини та матеріали. Пожежна техніка для захисту об'єктів

1

17

Контрольна робота.

1

Основи електробезпеки -3

18

Електрика промислова, статична і атмосферна. Види електротравм.

1

19

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини.

1

20

Колективні та індивідуальні засоби захисту  в електроустановках. Попереджувальні написи, пристрої.

1

Основи гігієни праці ти виробничої санітарії. Медичні огляди-4

21

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщеннях

1

22

Санітарно-побутове забезпечення працюючих. Основні гігієнічні особливості у професії кухар.

1

23

Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року. Лікувально-профілактичне харчування.

1

24

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками

1

 Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках-6

25

 Основи анатомії людини.Послідовність, принципи та  засоби надання першої допомоги.

1

26

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

1

27

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних опіках, термічних  та опіку очей.

1

28

Способи реанімації. Штучне дихання. Непрямий масаж серця.

1

29

 Перша допомога при ударах, вивихах, переломах. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів,стравоходу. Правила накладання пов'язок. Транспортування потерпілого.

1

30

 Підсумкова контрольна робота.

1

Разом:

30