5122, 5123 1,5 р. Основи правових знань.

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Кухар

Рівень 3-4 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

1

2.

Конституційні основи України

4

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

4.

Господарство і право

1

5.

Правове регулювання господарських відносин у галузі ресторанного господарства

2

6.

Основи трудового законодавства.

3

7.

Основи адміністративного права

1

8.

Основи кримінального права

2

9.

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

10.

Правова охорона природи.

1

 

Підсумковий узагальнюючий урок

1

Всього

17

 

ЗМІСТ

 

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

   

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

1

 

1.

Право в житті кожного з нас Поняття та ознаки правової держави.

1

2.

 

Конституційні основи України

4

 

2

Громадянин і держава. Конституційні основи України. - ЛПЗ

 
 

3

Особисті (громадянські) права та свободи громадян України. – ЛПЗ

 
 

4

Народовладдя в Україні. Законодавча влада. Місцеве самоврядування.

 
 

5