5122, 5123 1,5 р. Основи професійної етики.

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Основи професійної етики»

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК-4

1.      Основні поняття професійної етики та психології.

2.      Індівідуальні психічні властивості особистості.

3.      Психологія та етика різних видів ділової комунікації.

4.      Психологічні властивості поведінки людини.

5.      Конфліктологія.

6.      Основні психологічні та моральні вимоги до офіціанта, підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.

1

1

1

1

1

1

Всього ЗПК

6

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка)

ОФ 3.2. ОФ-3.2.1.

7.      Основні принципи професійної поведінки працівників ГРК.

8.      Професійна етика.

      9. Поняття, зміст і структура моральної культури особистості.

     10. Професійна самореалізація особистості.

Залікове заняття

1

2

2

2

1

Всього МПК

8

ВСЬОГО

14

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК - 4

Основні поняття професійної етики та психології.

1

Індівідуальні психічні властивості особистості

                 1