5122, 5123 1,5 р. Основи галузевої економіки і підприємництва.

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія: Кухар;

Рівень кваліфікації: ІІІ розряд

Тематичний план

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Економічна наука та її роль у розвитку громадського харчування в Україні

1

Економічні системи

2

Ринкова економіка та її функціонування

4

Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі

2

Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі

1

Підприємець – головна постать економічного процесу

2

Кадри підприємства ресторанного господарства

2

Продуктивність праці

1

Організація і оплата праці

2

Всього:

17

 

            Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Економічна наука та її роль у розвитку громадського харчування в Україні (1 година)

Ресторанне господарство в галузевій структурі економіки України.

Економічні системи

(2 години)

Типи економічних систем

Право власності в економіці

Ринкова економіка та її функціонування

(4 години)

Принципи ринкової економіки

Попит, пропозиція та ринкова ціна

Конкуренція

Інфраструктура ринку

Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі ( 2 години)

Сутність підприємництва

Види підприємництва у сфері ресторанного господарства

Підприємництво у сфері ресторанного господарства на сучасному етапі (1 година)

Підприємець – головна постать економічного процесу

(1 година)

Особистість підприємця, його функції.

Кадри підприємства ресторанного господарства

(2 години)

Кадри підприємства, їх склад і структура.

Класифікація персоналу підприємства ресторанного господарства.

Продуктивність праці

(1 година)

Показники продуктивності праці та методиїї обчислення.

Організація і оплата праці

(2 години)

Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи.

Нові форми оплати праці,  преміювання. Мотивація діяльності працівників.