5122, 5123 1,5 р. Робоча ОП.

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

 РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  5122   «Кухар» 3 розряд

                    5123  «Офіціант» 3,4 розряд

                    термін навчання: 1,5 років

 

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

професій громадського харчування, виробництва художніх виробів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: «Кухар» ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (наказ Міністерства освіти і науки України № 771 від  29 серпня 2007 року), з професії «Офіціант» СП(ПТ)ТО 5123.1.56.10-2017 (наказ Міністерства освіти і науки України №1691 від 27 грудня 2017 року), орієнтованої освітньої програми з професії «Офіціант»  на модульно-предметному підході  та до Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010 № 947)

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової (орієнтованої) та робочої освітньої програми по розрядам та предметам з професій : 5122 Кухар 3 розряд ;  5123  Офіціант  3,4  розряд

Зведена таблиця по розрядам, модулям та предметам з професії «Офіціант» 3,4 розряд

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Основи трудового законодавства
 • Основи маркетингу та менеджменту
 • Технологія приготування їжі з основами товарознавства
 • Устаткування підприємств харчування
 • Гігієна та санітарія виробництва
 • Організація виробництва та обслуговування
 • Облік, обчислення, калькуляція і звітність
 • Фізіологія харчування
 • Організація обслуговування в ресторанах
 • Основи професійної етики
 • Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання
 • Основи кулінарної характеристики страв
 • Основи товарознавства харчових продуктів
 • Основні терміни іноземної мови
 • Діловий етикет
 • Охорона праці
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча освітня програма складена у відповідності до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професії: «Кухар» ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (наказ Міністерства освіти і н