5122, 5123 Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

Інформаційні технології

Професія: Кухар, офіціант

Рівень кваліфікації: 3,4 розряд

Тематичний план

№№ тем,

код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЗПК – 3

Інформація та інформаційні технології

1

1

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система «Ресторан»

2

ЗПК – 3

Програмні засоби ПК. Програмне забезпечення робочого місця офіціанта

6

2

Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

2

3

Використання електронних таблиць

5

4

Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

4

5

Використання  інформаційних та комп’ютер-них технологій для автоматизації виробництва

4

 

Разом:

24

 

Зміст

 

№№ тем,

код модуля

№№ уро-ків

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

ЗПК -3

 

Інформація та інформаційні технології.

1

 

1

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

1

1

 

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації ресторанного бізнесу. Система «Ресторан»

2

 

2

Ознайомлення учнів з автоматизацією роботи з документацією у ресторанному господарстві.

1

 

3

Система «Ресторан».

1

ЗПК -3

 

Програмні засоби ПК. Програмне забезпечення робочого місця офіціанта

6

 

4

Автоматизоване робоче місце офіціанта. Технічне забезпечення робочого місця офіціанта

1

 

5

Програмне забезпечення робочого місця офіціанта.

1

 

6

Системи автоматизованого керування закладами ресторанного господарства

1

 

7

Проводення замовлення та розрахунки за допомогою електронних контрольно-касових систем відповідно до встановленого програмного забезпечення

1

 

8-9

ЛПР №1: Користування автоматизованою системою типу R-Keeper: оформлення замовлення та розрахунки за допомогою електронних контрольно-касових систем

2

2

 

Оформлення ділових паперів за допомогою текстових редакторів

3

 

10

Текстовий редактор MS Word.

1

 

11

ЛПР №2: текстовий редактор MS Word. Робота з меню «Таблиця». Виконання індивідуального завдання, робота з документами, що містять таблиці (побудова таблиці, видалення та додавання рядків і стовпців, форматування інформації в таблицях).

1

 

12

ЛПР №3: текстовий редактор MS Word. Знайомство з панеллю інструментів «Малювання». Створення графічних елементів в документі (схем, графіків та ін.).

1

3

 

Використання електронних таблиць

5

 

13

Ознайомлення з програми, які використовуються в роботі з розрахунковими документами. Табличний процесор Microsoft Excel для Windows.

1

 

14

ЛПР №4: форматування таблиць в Microsoft Excel. Створення та збереження книг. Редагування даних.

1

 

15

ЛПР № 5: виконання розрахунків. Використання майстра функцій, введення формул.

1

 

16

ЛПР № 6: побудова діаграм. Використання майстра діаграм.

1

 

17

ЛПР № 7: використання Microsoft Excel під час вирішення галузевих, професійних задач.

1

4

 

Мережні системи. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта

3

 

18

Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних мережах.

1

 

19

Перспективи розвитку глобальної мережі Internet. Електронна пошта, пошук інформації

1

 

20

ЛПР №1 «Робота з електронною поштою»

1

5

 

Використання  інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

4

 

21

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

1

 

22-23

ЛПР №2 «Робота з системою автоматизації ресторанного господарства»

2

 

24

Залік

1

   

Разом:

24