5122 Фізіологія харчування

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Фізіологія харчування»

 Професія: Кухар; 

Рівень кваліфікації: 4 розряд.

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування».

2

 

Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини

6

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування

4

 

Основи раціонального харчування

4

 

Харчування різних вікових та професійних груп населення

4

 

Основи дієтичного та лікувально – профілактичного харчування

10

 

                                                     Всього:

30

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування» (2 години)

1

Історія розвитку харчування людини

Вплив харчування на стан здоров`я населення. Функція їжі.

2

Завдання фізіології харчування. Зміст предмету «Фізіологія харчування».

 

Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини

(6 годин)

3

Вода. Фізіологічне значення води

4

Нормування білків у раціонах харчування

5

Нормування ліпідів у раціонах харчування

6

Нормування вуглеводів у раціонах харчування

7

Нормування вітамінів у раціонах харчування

8

Нормування мінеральних речовин у раціонах харчування.

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування (4 години)

9

Характеристика, значення  та використання продуктів тваринного походження

10

Використання м`яса та м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів  у раціональному та лікувальному харчуванні

11

Використання молока та молокопродуктів,яєць у раціональному та лікувальному харчуванні

12

Характеристика та значення продуктів рослинного походження у раціональному та лікувальному харчуванні. Використання продуктів

 

Основи раціонального харчування

(4 години)

13

Поняття про раціональне харчування. Закони раціонального харчування

14

Вимоги до раціонального харчування

15

Основні вимоги до харчування . Структура харчового раціону

16

Фізіологічні вимоги до режиму харчування

 

Харчування різних вікових та професійних груп населення (4 години)

17

Раціональне харчування дітей, підлітків, людей похилого віку.

18

Раціональне харчування   студентів

19

Раціональне харчування  людей розумової праці, легкої та середньої праці.

20

Раціональне харчування  робітників важкої праці; спортсменів

 

Основи дієтичного та лікувально – профілактичного харчування

(10 годин)

21

Поняття про дієтичне харчування

22

Характеристика дієтичних продуктів

23

Специфічна дія продуктів та страв

24

Використання овочів і фруктів у лікувальному харчуванні

25

26

Характеристика основних дієт

27

28

Характеристика основних дієт

29

Основи лікувально-профілактичного харчування.

30

Раціони лікувально-профілактичного харчування