5122 Фізіологія харчування

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Фізіологія харчування»

 Професія: Кухар; 

Рівень кваліфікації: 4 розряд.

Тематичний план

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування».

2

 

Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини

6

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування

4

 

Основи раціонального харчування

4

 

Харчування різних вікових та професійних груп населення

4

 

Основи дієтичного та лікувально – профілактичного харчування

10

 

                                                     Всього:

30

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Предмет і завдання курсу «Фізіологія харчування» (2 години)

1

Історія розвитку харчування людини

Вплив харчування на стан здоров`я населення. Функція їжі.

2

Завдання фізіології харчування. Зміст предмету «Фізіологія харчування».

 

Харчові речовини та їх фізіологічне значення для організму людини

(6 годин)

3

Вода. Фізіологічне значення води

4

Нормування білків у раціонах харчування

5

Нормування ліпідів у раціонах харчування

6

Нормування вуглеводів у раціонах харчування

7

Нормування вітамінів у раціонах харчування

8

Нормування мінеральних речовин у раціонах харчування.

 

Фізіологічна характеристика основних продуктів харчування (4 години)

9

Характеристика, значення  та використання продуктів тваринного походження

10

Використання м`яса та м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів  у раціональному та лікувальному харчуванні