5122 Облік, калькуляція і звітність

Робоча освітня робоча програма з предмету

Облік, калькуляція і звітність

Професія: Кухар;

Рівень кваліфікації: 3, 4 розряд.

Тематичний план

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

4

 

Нормативно-технологічні документи

6

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення

6

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів

2

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства

5

 

Облік касових операцій

4

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб

9

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

5

 

Всього:

41

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

(4 години)

1

Вступ.

2

Метрологія. Поняття про господарський облік.

3

Завдання бухгалтерського обліку в закладах ресторанного господарства

4

Скорочені прийоми усного підрахунку.

 

Нормативно-технологічні документи

(6 годин)

5

6

Збірник рецептур страв та кулінарних виробів: призначення, зміст, порядок користування.

7

8

Збірник технологічних карток: призначення, зміст, порядок користування.

9

10

Лабораторно-практична робота: Ознайомлення із змістом збірника рецептур, збірника технологічних карток.

 

Ціноутворення в закладах рестора