5122 Облік, калькуляція і звітність

Робоча освітня робоча програма з предмету

Облік, калькуляція і звітність

Професія: Кухар;

Рівень кваліфікації: 3, 4 розряд.

Тематичний план

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

4

 

Нормативно-технологічні документи

6

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення

6

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів

2

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства

5

 

Облік касових операцій

4

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб

9

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

5

 

Всього:

41

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ. Скорочені прийоми усного підрахунку

(4 години)

1

Вступ.

2

Метрологія. Поняття про господарський облік.

3

Завдання бухгалтерського обліку в закладах ресторанного господарства

4

Скорочені прийоми усного підрахунку.

 

Нормативно-технологічні документи

(6 годин)

5

6

Збірник рецептур страв та кулінарних виробів: призначення, зміст, порядок користування.

7

8

Збірник технологічних карток: призначення, зміст, порядок користування.

9

10

Лабораторно-практична робота: Ознайомлення із змістом збірника рецептур, збірника технологічних карток.

 

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства. Процентні обчислення.

(6 годин)

11

Поняття про ціну та ціноутворення  

12

Ціноутворення в закладах ресторанного господарства.

13

Особливості ціноутворення.

14

Види цін.

15

Прейскуранти цін.

16

Процентні обчислення.

 

Торгові обчислення; документація торгових процесів.

(2 години)

17

Торгові обчислення. Значення документів.

18

Поняття про масу брутто і нетто. Вимоги до документів. Їх реквізити.

 

Калькуляція в закладах ресторанного господарства.

(5 годин)

19

Поняття про калькуляцію

20

Матеріали, що використовуються при калькуляції.

21

Калькуляційні картки, сутність, оформлення, реєстрація та збереження

22

23

Практична робота: Складання калькуляційних карт.

 

Облік касових операцій.

(4 години)

24

Здійснення касових операцій за допомогою

25

Складання звіту про використання розрахункових операцій.

26

27

Практична робота: Складання звіту про використання розрахункових операцій.

 

Звітність матеріально-відповідальних осіб.

(9 годин)

28

Сутність матеріальної відповідальності, її форми.

29

Мета організації обліку продуктів та товарів

30

Документи, що оформлюються при відпусканні готових виробів з виробництва.

31

32

Товарні звіти матеріально-відповідальних осіб

33

34

Практична робота: Оформлення звітної документації матеріально-відповідальної особи.

35

36

Практична робота: Оформлення звітної документації матеріально-відповідальної особи.

 

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

(5 годин)

37

Документи, що оформлюються при проведенні інвентаризації.

 

38

Поняття про інвентаризацію Мета та завдання інвентаризації

39

Види інвентаризації. Терміни та порядок проведення інвентаризації.

40

41

Практична робота: Заповнити супроводжуючі документи інвентаризації.