5122 Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Основи енергозбереження, торгово-технологічне обладнання»

Професія: кухар

Рівень кваліфікації: 4  розряд.

Тематичний план

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Основні напрямки основ енергозбереження.

 

1

 

Вимоги до сучасного обладнання.

1

 

Механічне обладнання

4

 

Теплове обладнання

4

 

Ваговимірювальне обладнання

3

 

Холодильне обладнання

2

 

Електронні контрольно-касові апарати

4

 

                                              Всього:

19

 

Зміст

 

Код

модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Основні напрямки основ енергозбереження.

(1 година)

1

Основні напрямки  енергозбереження;  раціональне використання електроенергії.

 

Вимоги до сучасного обладнання.

(1 година)

2

Вимоги до сучасного торгово- технологічного обладнання.

 

Механічне обладнання

(4 годин)

3

Машини для нарізування гастрономічних продуктів. Будова, правила експлуатації, технічні характеристики машин.

4

Слайсери типа Тораz. Будова, правила експлуатації, технічні характеристики машин.

5

Хліборізальна машина моделі АХМ – 200. Будова, правила експлуатації, технічні характеристики машин.

6

Блендери. Будова, правила експлуатації, технічні характеристики машин.

 

Теплове обладнання.

(4 години)

7

Класифікація теплового устаткування

8

Пароконвенційні шафи.

9

Електротостери. Призначення, будова, принцип роботи, правила експлуатації та охорона праці.

10

Мікрохвильові печі. Призначення, будова, принцип роботи, правила експлуатації та охорона праці.

 

Ваговимірювальне обладнання.

(3 години)

11

Ваговимірювальне обладнання. Ваги, їх призначення, вимоги до ваг. Нові види ваговимірювального обладнання.

12

Вага електронна торгова ВР –1038 Будова, технічна характеристика, установка, регулювання, правила експлуатації..

13

Практична робота :   Зважування товарів на вагах різних типів

 

Холодильне обладнання.

(2 години)

14

Значення, сутність охолодження. Способи одержання холоду. Торгово-холодильне обладнання.

15

Характеристика торгово-холодильного обладнання

 

Електронні контрольно-касові апарати.

(4 години)

16

Значення обліку грошових сум у торгівлі. Способи розрахунку з покупцями.

17

Основні типи ЕККА, моделі і модифікації. Будова ЕККА різних типів. Основні вузли та деталі.

18

Основні операції на ЕККА «Samsung – 350 - UF».Функції вузлів та деталей.

19

Лабораторно – практична робота: «Підготовка до роботи ЕККА різних типів».