5122 Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Кухар

Рівень 3-4 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

5

3.

Господарство і право

2

4.

Правове регулювання господарських відносин у галузі ресторанного господарства

1

5.

Праця, закон і ми

1

6.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1

8.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

9.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

2

10.

Основи трудового законодавства.

4

11.

Основи адміністративного права

2

12.

Основи кримінального права

2

13.

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

 

Підсумковий узагальнюючий урок

1

Всього

27

 

ЗМІСТ

 

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

   

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

 

1.

Право в житті кожного з нас

1.

 

2.

Поняття та ознаки правової держави.

1.

2.

 

Конституційні основи України

5

 

3