5122 Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Кухар

Рівень 3-4 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

5

3.

Господарство і право

2

4.

Правове регулювання господарських відносин у галузі ресторанного господарства

1

5.

Праця, закон і ми

1

6.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1

8.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

9.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

2

10.

Основи трудового законодавства.

4

11.

Основи адміністративного права

2

12.

Основи кримінального права

2

13.

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

 

Підсумковий узагальнюючий урок

1

Всього

27

 

ЗМІСТ

 

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

   

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

 

1.

Право в житті кожного з нас

1.

 

2.

Поняття та ознаки правової держави.

1.

2.

 

Конституційні основи України

5

 

3

Громадянин і держава. Конституційні основи України. - ЛПЗ

1

 

4

Особисті (громадянські) права та свободи громадян України. – ЛПЗ

1

 

5

Вибори, референдум в Україні.

1

 

6

Законодавча влада. Виконавча влада

1

 

7

Органи правосуддя в Україні.

1

3.

 

Господарство і право

2

 

8

Поняття господарського права та його ролі у регулюванні господарських відносин

1

 

9.

Підсумкове заняття з тем

1

4.

 

Правове регулювання господарських відносин у галузі ресторанного господарства

1

 

10

Законодавство про торгівлю. Договори, що укладаються в торгівлі. Захист споживачів. Права споживачів. Державний захист прав споживачів

1

5.

 

Праця, закон і ми

1

 

11.

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян на працю

 

6.

 

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

 

12.

Органи, що вирішують господарські спори

 

7.

 

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1

 

13.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

 

8.

 

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

 

14.

Цивільне законодавство.

1

 

15.

Цивільно – правова відповідальність.

1

9.

 

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

2

 

16.

Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

1

 

17.

Підсумковий урок

1

10.

 

Основи трудового законодавства.

4

 

18

Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників

1

 

19

Трудовий договір, його зміст і форми.

1

 

20

Трудова дисципліна. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни

1

 

21

Матеріальна відповідальність. Види та межі матеріальної відповідальності

1

11.

 

Основи адміністративного права

2

 

22

Визначення та загальні положення адміністративного права.

1

 

23

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

1

12.

 

Основи кримінального права

2

 

24

Поняття та підстави кримінальної відповідальності

1

 

25

Злочин і покарання

1

13.

 

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки.

1

 

26

Загальна характеристика сімейного права України.

 
 

27

Підсумковий узагальнюючий урок

1

 

Всього

27

 

з/п

Тема уроку

Кіл.

год.

Дата №

уроку

Примітки

І семестр

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави( 2 год.)

1.

Право в житті кожного з нас

1

   

2.

Поняття та ознаки правової держави.

1

   

Конституційні основи України (5 год.)

3.

Громадянин і держава. Конституційні основи України. - ЛПЗ

1

   

4.

Особисті (громадянські) права та свободи громадян України. – ЛПЗ

     

5.

Вибори, референдум в Україні.

1

   

6.

Законодавча влада. Виконавча влада

1

   

7.

Органи правосуддя в Україні.

1

   

Господарство і право (2 год)

8.

Поняття господарського права та його ролі у регулюванні господарських відносин

1

   

9.

Підсумкове заняття з тем

1

   

 

Правове регулювання господарських відносин у галузі ресторанного господарства ( 1 год.)

10

Законодавство про торгівлю. Договори, що укладаються в торгівлі. Захист споживачів. Права споживачів. Державний захист прав споживачів

1

   

Праця, закон і ми ( 1 год.)

11.

Загальна характеристика трудового права України. Право громадян на працю

1

   

Захист господарських прав та інтересів ( 1 год.).

12.

Органи, що вирішують господарські спори

1

 

.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність( 1 год.)

13.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1

   

Цивільне право і відносини, що ним регулюються( 2 год.)

14.

Цивільне законодавство.

1

   

15.

Цивільно – правова відповідальність.

     

Правова охорона природи ( 2 год.).

16.

Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

1

   

17.

Підсумковий урок

1

   

Основи трудового законодавства( 4 год.).

18

Загальна характеристика трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України. Основні трудові права і обов’язки працівників

1

 

.

19

Трудовий договір, його зміст і форми.

1

   

20

Трудова дисципліна. Правові засоби зміцнення трудової дисципліни

1

   

21

Матеріальна відповідальність. Види та межі матеріальної відповідальності

1

   

Основи адміністративного права ( 2 год.).

22

Визначення та загальні положення адміністративного права.

1

   

23

Адміністративна відповідальність неповнолітніх

1

   

Основи кримінального права( 2 год.).

24

Поняття та підстави кримінальної відповідальності

1

 

.

25

Злочин і покарання

1

   

Сімейне право. Подружжя, батьки, діти – їхні права та обов’язки( 1 год.).

26

Загальна характеристика сімейного права України.

1

   

27

Узагальнюючий урок.

1

 

Залік