5122 Устаткування підприємств харчування

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

З ПРЕДМЕТУ

Устаткування підприємств харчування

Професія:  Кухар

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

№ теми з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Вступ. Знайомство з технікою підприємств харчування

2

2

Загальні відомості про машини та механізми

4

3

Універсальні кухонні машини

4

4

Ваговимірювальне устаткування

2

5

Машини та механізми для обробки овочів

10

6

Машини та механізми для обробки м’яса та риби

12

7

Машини та механізми для приготування тіста

6

8

Підйомно-транспортне устаткування

2

9

Загальні відомості про теплове устаткування

4

10

Устаткування для варіння їжі

6

11

Устаткування для смаження їжі

12

12

Допоміжне устаткування

6

Разом

70

 

Зміст

 

№ теми з/п

№ уроку з/п

Назви теми

Зміст навчального матеріалу

1

Вступ. Знайомство з технікою підприємств харчування

(2 години)

1

Ознайомлення з технікою підприємств харчування. Значення ефективного та раціонального використання техніки і дотримання технічних вимог безпеки праці, підвищення її продуктивності, поліпшення якості продукції.

2

Роль технічних знань для раціонального, безпечного та ефективного використання устаткування. Зв'язок з іншими предметами. Самостійна робота.

2

Загальні відомості про машини та механізми

(4 години)

3

Поняття про машину. Класифікація машин, які використовуються на підприємствах харчування. Вимоги до машин та матеріалів для їх виготовлення.

4

Основні частини та деталі машин, їх призначення та будова. Самостійна робота.

5

Загальні відомості про передаточні механізми, їх призначення, основні види і застосування.

6

Технічна документація машин, загальні правила експлуатації устаткування і основні вимоги техніки безпеки праці. Самостійна робота.

3

Універсальні кухонні машини (4 години)

7

Універсальні кухонні машини: їх класифікація, призначення, будова, комплектація змінними механізмами

8

ЛПЗ:вивчення будови, принципу роботи універсальних кухонних машин, набуття експлуатаційних навичок за натуральними зразками. Ознайомлення з технічною характеристикою приводів.

9

Універсальні кухонні машини: правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці. Самостійна робота.

10

ЛПЗ: правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці.

4

Машини та механізми для приготування тіста

(2 години)

11

Класифікація ваг, їх призначення, будова.

12

Вимоги до ваг, гир, правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Самостійна робота.

5

Загальні відомості про теплове устаткування

(10 годин)

13

Характеристика машин для обробки овочів на підприємствах харчування, їх класифікація

14

Машини та механізми для очищення картоплі,

Самостійна робота.

15

Машини та механізми для нарізання сирих та варених овочів. Самостійна робота.

16

Машини та механізми для протирання продуктів та овочів.

17

Призначення машин та механізмів, їх будова, принцип роботи.

18

Правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Можливі проблеми під час роботи машин. Самостійна робота.

19

ЛПЗ: Вивчення будови, принципу роботи машин для очищення овочів;

20

ЛПЗ:Апарати захисту та управління.

21

ЛПЗ: набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

22

ЛПЗ:Ознайомлення з технічною документацією.

6

Машини та механізми для обробки м'яса та риби (12 годин)

23

Загальна характеристика машин та механізмів для обробки м'яса та риби

24

Машини та механізми для подрібнення м'яса та риби (м’ясорубки, кутери). Фаршемішалки. Самостійна робота.

25

ЛПЗ: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для подрібнення м'яса та формування напівфабрикатів; перемішування фаршу

26

Машини та механізми для розпушування м'яса. Самостійна робота.

27

ЛПЗ: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для розпушування м'яса,

28

Машини та механізми, для дозування та формування котлет, для дозування та формування пельменів

29

Призначення машин та механізмів, їх будова, принцип роботи

30

Правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Самостійна робота.

31

ЛПЗ: набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

32

Складання та розбирання робочих деталей.

33

ЛПЗ: Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією

34

Небезпечні зони машин та механізмів. Можливі проблеми під час роботи устаткування та методи їх вирішення.  Самостійна робота.

7

Машини та механізми для приготування тіста (6 годин)

35

Характеристика машин для приготування тіста, їх призначення та класифікація.

36

Машини та механізми для просіювання борошна

Машини для замішування та розкачування тіста. Самостійна робота.

37

Призначення даного устаткування, його будова, принцип роботи, регулювання швидкості. Складання та розбирання робочих деталей.

38

Правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Самостійна робота.

39

ЛПЗ: Вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для просіювання борошна, замішування тіста; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

40

ЛПЗ: Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією.

8

Підйомно-транспортне устаткування (2 години)

41

Призначення, класифікація, будова.

42

Правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці під час роботи з ліфтами, підйомниками, транспортерами, візками. Самостійна робота.

9

Загальні відомості про теплове устаткування (4 години)

43

Класифікація теплового устаткування. Паливо, його види, склад.

Загальні відомості про електричне устаткування. Електронагрівальні елементи: їх види, будова, принцип роботи, переваги та недоліки кожного виду, застосування

44

Загальні відомості устаткування на газовому обігріві. Правила експлуатації та безпека праці з газовим обладнанням.

Запобігання перевитрат палива. Самостійна робота.

45

Характеристика та властивості горючих газів, переваги та недоліки газових апаратів, газові пальники, їх види, будова. Правила розпалювання пальників з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

46

Загальні відомості про секційно-модульоване обладнання. Самостійна робота.

10

Устаткування для варіння їжі (6 годин)

 

47

Котли секційно-модульовані для варіння їжі. їх будова, принцип роботи

 

48

Паро-варильні шафи,їх будова, принцип роботи. Самостійна робота.

 

49

Сосисковарки, їх призначення, будова.

 

50

Принцип роботи, правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці, автоматика електричних котлів. Самостійна робота.

 

51

ЛПЗ: вивчення будови, підготовка до роботи електронагрівачів, електричних котлів, пароварильних шаф

 

52

ЛПЗ:Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією, приладами автоматики регулювання теплового режиму та безпеки.

11

Устаткування для смаження їжі  (12 годин)

53

Електричні плити,- їх призначення, будова.

54

Газові плити  - їх призначення, будова.

55

Сковороди,- їх призначення, будова. Самостійна робота

56

Шафи для випікання та смаження продуктів – їх призначення, будова

57

Фритюрниці - їх призначення, будова

58

Принцип дії, регулювання температурного режиму. Самостійна робота.

59

Правила раціональної та безпечної експлуатації теплових апаратів.

60

Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. Самостійна робота.

61

ЛПЗ:вивчення будови, підготовки до роботи електричних і газових плит, пальників.

62

ЛПЗ: Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці

63

ЛПЗ:вивчення будови, підготовки до роботи фритюрниць, сковорід, шаф для смаження.

64

ЛПЗ:. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці

12

Допоміжне устаткування (6 годин)

65

Водонагрівачі, їх призначення, будова. Кип'ятильники безперервної дії, їх призначення, будова. Принцип роботи, автоматика водонагрівачів, кип'ятильників

66

Правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці водонагрівачів, кип’ятильників. Самостійна робота.

67

ЛПЗ:Вивчення будови, підготовки до роботи кип'ятильників безперервної дії. Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією

68

Марміти електричні для відпуску 1-х та 2-х страв, їх призначення, будова Правила експлуатації мармітів та технічні вимоги безпеки праці. Самостійна робота.

69

ЛПЗ:Вивчення будови, підготовки до роботи мармітів, термостатів.

70

ЛПЗ:Набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Ознайомлення з технічною документацією

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

 З ПРЕДМЕТУ

УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

Професія:  Кухар. 

Рівень кваліфікації: 4 розряд

Тематичний план

 

№ теми з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Машини та механізми для приготування кремів

6

2

Сучасна електронна ваговимірювальна техніка

4

3

Машини для нарізання хліба та гастрономічних продуктів

6

4

Сучасне теплове устаткування

12

5

Сучасне холодильне устаткування

12

Разом

40

 

Зміст

 

№ теми з/п

№ уроку

НАЗВА ТЕМИ

Зміст навчального матеріалу

1

Машини та механізми для приготування кремів (6 годин)

1

Характеристика машин та механізмів для збивання продуктів.

2

Призначення даного устаткування, його будова, принцип роботи. Самостійна робота.

3

Регулювання швидкості, складання та розбирання робочих деталей.

4

Правила експлуатації з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Самостійна робота.

5

ЛПЗ: вивчення будови, принципу роботи машин і механізмів для збивання продуктів; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

6

ЛПЗ: Складання та розбирання машин. Ознайомлення з технічною документацією.

2

Сучасна електронна ваговимірювальна техніка

(4 години)

7

Класифікація сучасної електронної ваговимірювальної техніки

8

Призначення, будова сучасної ваговимірювальної техніки. Самостійна робота.

9

Вимоги до ваг, гир правила експлуатації.

10

Дотримання технічних вимог безпеки праці. при роботі з вагами, гирями. Самостійна робота.

3

Машини для нарізання хліба та гастрономічних продуктів

(6 годин)

11

Характеристика машин для нарізання хліба та гастрономічних продуктів, їх класифікація

12

Призначення, будова, принцип роботи машин для нарізання гастрономічних продуктів. Самостійна робота.

13

Правила експлуатації та технічні вимоги безпеки праці.

14

Можливі проблеми під час роботи машини, причини та способи їх вирішення. Самостійна робота.

15

ЛПЗ:вивчення будови, принципу роботи машин для нарізання хліба та гастрономічних продуктів, ваговимірювальної техніки; набуття експлуатаційних навичок з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

16

ЛПЗ: Ознайомлення з блокуваннями машин, правила загострення ножів.

4

Сучасне теплове устаткування

(12 годин)

17

Жаровні для смаження млинців-напівфабрикатів їх призначення

18

Шашличні печі,їх призначення

19

Грилі, НВЧ-печі  : їх призначення. Самостійна робота.

20

Будова жаровень для смаження млинців-напівфабрикатів, шашличних печей, грилів, НВЧ-печей.

21

Будова жаровень для смаження млинців-напівфабрикатів, шашличних печей, грилів, НВЧ-печей. Самостійна робота.

22

Принцип дії жаровень для смаження млинців-напівфабрикатів, шашличних печей, грилів, НВЧ-печей

23

Принцип дії жаровень для смаження млинців-напівфабрикатів, шашличних печей, грилів, НВЧ-печей. Самостійна робота.

24

Регулювання температурного режиму.

25

Правила раціональної та безпечної експлуатації теплових апаратів

26

Заходи щодо економії паливно-енергетичних ресурсів. Самостійна робота.

27

ЛПЗ: вивчення будови, підготовки до роботи жаровень, грилів, шашличних і НВЧ-печей

28

ЛПЗ:Набуття експлуатаційних навичок. Ознайомлення з приладами автоматики регулювання та безпеки, технічною документацією.

5

Сучасне холодильне устаткування (12 годин)

29

Значення холодильної техніки для підприємств харчування.

Види та способи охолодження.

30

Характеристика способів охолодження: льодяного, льодяно-соляного, охолодження за допомогою сухого льоду

31

Холодильне устаткування з машинним охолодженням.

32

Характеристика холодильних машин. Самостійна робота.

33

Класифікація торговельного холодильного устаткування за конструкцією, температурою зберігання, способом охолодження: сучасні збірно-розбірні холодильні камери, їх типи, призначення.

34

Класифікація торговельного холодильного устаткування за конструкцією, температурою зберігання, способом охолодження:, холодильні шафи, холодильні прилавки-вітрини; їх типи, призначення

35

Будова, прилади автоматики. Самостійна робота.

36

Правила експлуатації технічні вимоги безпеки праці.

37

Заходи щодо забезпечення надійності та економії електроенергії під час експлуатації холодильного устаткування з дотриманням технічних вимог безпеки праці.

39

Заходи щодо забезпечення надійності та економії електроенергії під час експлуатації холодильного устаткування з дотриманням технічних вимог безпеки праці. Самостійна робота.

39

ЛПЗ: вивчення будови, принципу роботи схеми холодильної компресійної машини. Набуття експлуатаційних навичок з виконанням технічних вимог безпеки праці холодильних шаф різних модифікацій, камер, вітрин, прилавків, прилавків-вітрин.

40

ЛПЗ: Ознайомлення з технічною документацією, приладами автоматики холодильного устаткування.