5123 Організація обслуговування в ресторанах

Робоча освітня робоча програма з предмету

«Організація обслуговування в ресторанах»

Професія: офіціант

Рівень кваліфікації:   3  розряд.

Тематичний план

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

Вступ.

2

Основнітипизакладівресторанногогосподарства.

7

Виробничіприміщення, їх характеристика, обладнання

17

Торгівельні приміщення, їх характеристика, обладнання.

5

Організаціяпроцесупідготовкизалів до обслуговуваннязгідно з вимогами.

4

Вивченнянеобхідногообладнання, меблів, посуду, приборів, білизни.

6

Вивчення меню і прейскурантів.

4

Здійсненняпопередньоїсервіровкистолів.

9

Отримання та подача страв і напоїв.

17

Здійснення розрахунку з відвідувачами

2

Обслуговуваннявідвідувачівв торговельній залі

13

Всього:

87

 

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ.

(2 години)

1

Закладиресторанногогосподарства,  їхосновнізавдання, перспектива розвитку

2

Соціально-економічне і народногосподарськезначенняпрофесії. Вимоги до офіціанта.

 

Основнітипизакладівресторанногогосподарства.

(7 годин)

3

Класифікаціязакладівресторанногогосподарства

4

Характеристика барів, кафе, закусочних

5

Характеристика ресторанів, класиресторанів.

6

Видипослуг, якінадаютьзакладиресторанногогосподарства

7

Принципирозміщеннясіткизакладівресторанногогосподарства.

8

 Правила роботи закладів ресторанного господарства

9

Структура управління ресторану. Права та обов’язкипрацівників ресторану.

 

Виробничіприміщення, їх характеристика, обладнання