5123 Основи трудового законодавства

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи трудового законодавства"

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК - 2

Трудове право і його розвиток в Україні

2

Робочий час: поняття і види

1

Заробітна плата

1

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

2

Всього

6

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

ЗПК - 2

Трудове право і його розвиток в Україні

2

Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України

1

Трудові правовідносини.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Види трудових правовідносин:

1

Робочий час: поняття і види

1

Заробітна плата

1

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

2

Загальні та спеціальні субєкти відповідальності. Дисциплінарне стягнення.  .

1

Поняття обмеженої  та повної матеріальної відповідальності. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові при виконанні ним трудових обов'язків.

1

Всього

6

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Основи професійної етики»

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК-4

1.      Основні поняття професійної етики та психології.

2.      Індівідуальні психічні властивості особистості.

3.      Психологія та етика різних видів ділової комунікації.

4.      Психологічні властивості поведінки людини.

5.      Конфліктологія.

6.      Основні психологічні та моральні вимоги до офіціанта, підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.

1

1

1

1

1

1

Всього ЗПК

6

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка)

ОФ 3.2. ОФ-3.2.1.

7.      Основні принципи професійної поведінки працівників ГРК.

8.      Професійна етика.

      9. Поняття, зміст і структура моральної культури особистості.

     10. Професійна самореалізація особистості.

Залікове заняття

1

2

2

2

1

Всього МПК

8

ВСЬОГО

14

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК - 4

Основні поняття професійної етики та психології.

1

Індівідуальні психічні властивості особистості

                 1

Психологія та етика різних видів ділової комунікації.

1

Психологічні властивості поведінки людини.

1

Конфліктологія.

1

Основні психологічні та моральні вимоги до офіціанта, підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі.

1

 

Всього ЗПК

6

Модулі та професійні компетентності (професійно-теоретична підготовка)

 

ОФ 3.2. ОФ-3.2.1.

Основні принципи професійної поведінки працівників ГРК.

1

Професійна етика

2

Етика в професійній діяльності.

1

Ділова бесіда, правила побудови ділової бесіди.

1

Поняття, зміст і структура моральної культури особистості.

2

Сукупність норм і принципів моралі.Моральна культура посадової особи та її формування.

1

 

Формування колективу та норми відносин.

1

Професійна самореалізація особистості.

2

Професійна самореалізація, професійне становлення особистості, професійне визначення

1

Внутрішні  конфлікти та вчинки особистості в формуванні команди.

1

Залікове заняття

1

 

Всього МПК

8

 

ВСЬОГО

14