5123 Основи трудового законодавства

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи трудового законодавства"

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК - 2

Трудове право і його розвиток в Україні

2

Робочий час: поняття і види

1

Заробітна плата

1

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

2

Всього

6

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

 

ЗПК - 2

Трудове право і його розвиток в Україні

2

Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України

1

Трудові правовідносини.Підстави виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин. Види трудових правовідносин:

1

Робочий час: поняття і види

1

Заробітна плата

1

Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

2

Загальні та спеціальні субєкти відповідальності. Дисциплінарне стягнення.  .

1

Поняття обмеженої  та повної матеріальної відповідальності. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові при виконанні ним трудових обов'язків.

1

Всього

6

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Основи професійної етики»

Професія: Офіціант

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Код модуля

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

Загально-професійні –компетенції (професійно-теоретична підготовка)

ЗПК-4

1.      Основні поняття професійної ет