5122 Гігієна та санітарія виробництва

Робоча освітня програма з предмету

«Гігієна та санітарія виробництва»

Професія:  Кухар

Рівень кваліфікації: 3, 4 розряд

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

 

Вступ

2

 

Основи мікробіології. Харчові захворювання

5

 

Мікробіологія продовольчих товарів.

2

 

Харчові інфекції та їх профілактика

3

 

Харчові отруєння та їх профілактика.

8

 

Глистяні захворювання та їх профілактика.

3

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування

3

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів

6

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів

3

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів

5

 

                                                     Всього:

42

 

Зміст

 

Номер урока

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ

(2 години)

1

Поняття про виробничу санітарію

2

Гігієна праці.

 

 Основи мікробіології. Харчові захворювання.

(5 години)

3

Поняття про мікроорганізми

4

Фізіологія мікроорганізмів

5

Джерела поширення мікробів. Розмноження

6

Вплив умов зовнішнього середовища на мікроорганізми

7

Мікроорганізми та глисти

 

Мікробіологія продовольчих товарів.

(2 години)

8

Санітарна оцінка доброякісності харчових продуктів.

9

Поняття про мікробіологію продовольчих товарів.

 

Харчові інфекції та їх профілактика

(3 години)

10

Загальні поняття про інфекцію. Класифікація харчових інфекцій.

11

Гострі інфекції та їх профілактика

12

Профілактика гострих інфекцій.

 

Харчові отруєння та їх профілактика

(8 годин)

13

Поняття про харчові отруєння. Класифікація харчових отруєнь.

14

15

Харчові отруєння мікробного походження

16

17

Харчові отруєння немікробного походження

18

Профілактика отруєння

19

Мікотоксикози.

20

Мікробіологія продовольчих товарів.

 

Глистяні захворювання та їх профілактика

(3 години)

21

Глистові захворювання та їх профілактика.

22

Поняття про гельмінти та гельмінтози та їх профілактика

23

Біогельмінти та їх профілактика

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування.

(2 години)

24

Правила особистої гігієни.

25

Вимоги до режиму праці

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування (3 години)

26

27

Влаштування підприємств громадського харчування

28

Вимоги до санітарного стану підприємства

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів. (6 години)

29

Гігієнічні вимоги до вихідного матеріалу для виготовлення інвентарю, посуду, тари.

30

31

Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари.

32

33

Санітарна характеристика механічного обладнання.

34

Санітарна характеристика немеханічного обладнання.

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів. (3 години)

35

Вимоги до транспорту та складських приміщень для зберігання харчових продуктів

36

Вимоги до прийому харчових продуктів.

37

Санітарні вимоги до зберігання швидкопсувних харчових продуктів.

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів. (5 годин)

38

Санітарні гігієнічні вимоги до механічної обробки харчових продуктів.

39

Гігієнічні вимоги до теплової обробки

40

Гігієнічні вимоги до реалізації готової продукції. Умови, терміни зберігання особливо швидкопсувних продуктів

41

42

Вимоги до роздавання страв