5122 Гігієна та санітарія виробництва

Робоча освітня програма з предмету

«Гігієна та санітарія виробництва»

Професія:  Кухар

Рівень кваліфікації: 3, 4 розряд

Тематичний план

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

 

Вступ

2

 

Основи мікробіології. Харчові захворювання

5

 

Мікробіологія продовольчих товарів.

2

 

Харчові інфекції та їх профілактика

3

 

Харчові отруєння та їх профілактика.

8

 

Глистяні захворювання та їх профілактика.

3

 

Особиста гігієна працівників підприємств харчування

2

 

Гігієнічні вимоги до утримання підприємств харчування

3

 

Гігієнічні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду та пакувальних матеріалів

6

 

Гігієнічні вимоги до транспортування, прийому, зберігання харчових продуктів

3

 

Санітарні вимоги до кулінарної обробки харчових продуктів

5

 

                                                     Всього:

42

 

Зміст

 

Номер урока

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

Вступ

(2 години)

1

Поняття про виробничу санітарію

2

Гігієна праці.

 

 Основи мікробіології. Харчові захворювання.

(5 години)

3

Поняття про мікроорганізми

4

Фізіологія мікроорганізмів

5

Джерела поширення мікробів. Розмноження

6

Вплив умов зовнішнього середовища на мікроорганізми

7

Мікроорганізми та глисти

 

Мікробіологія продовольчих товарів.

(2 години)

8

Санітарна оцінка доброякісності харчових про