Електрогазозварник. Виробниче навчання

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Виробниче навчання в майстерні

 

ББ

Розуміння та дотримання вимог технологічної документації, необхідної для виконання зварювання, наплавлення та повітряно-дугового різання деталей, вузлів та конструкцій

12

ЕГЗ – 2.1

Підготовка до виконання і закінчення робіт

30

ЕГЗ – 2.2

Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

12

ЕГЗ – 2.3

Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

120

 

Всього:

192

 

ЗМІСТ

 

Код модуля

Назва теми (компетентності ( компетентністі).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість

годин

Виробниче навчання у виробничій майстерні

ББ

Базовий блок

12

Вступне заняття. Охорона праці і пожежна безпека в навчальних майстернях

6

Ознайомлення з програмою курсу виробниче навчання. Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою. Правила і норми безпеки праці в навчальних майстернях та інших приміщеннях навчальних закладів.

6

Екскурсія на виробництво

6

Ознайомлення зі структурою й основним обладнанням виробництва.

6

ЕГЗ – 2.1

Модуль:ЕГЗ – 2.1 Підготовка до виконання і закінчення робіт

30

Підготовка металу до зварювання

 

Виправлення і гнуття пластин. Розмітка за допомогою лінійки, косинця, циркуля, за шаблоном

6

Рубання пластин. Різання пластин і труб ножівкою.

6

Очищення поверхонь пластин і труб металевою щіткою, обпилювання ребер і площин пластин, обпилювання труб. Обробка країв під зварювання.

6

Вирубка й оброблення ділянки недоброякісного шва зубилом під подальше зварювання. Робота з різальним електроінструментом

6

Опанування навичок складання деталей під зварювання з забезпеченням рівномірного зазору. З’єднання.

6

ЕГЗ – 2.2

Модуль: ЕГЗ – 2.2 Забезпечення безпечної і безаварійної роботи устаткування

12

Ознайомлення з устаткуванням  для ручного дугового зварювання

 

Ознайомлення зі зварювальним устаткуванням і апаратурою, правилами їх обслуговування. Вмикання і вимкнення джерел живлення дуги. Регулювання сили зварювального струму зварювальних трансформаторах, випрямлячах перетворювачах

6

Тренування в запалювання зварювальної уги, у підтримці її горіння до повного розплавлення електрода.

6

: ЕГЗ – 2.3

 

 

Модуль: ЕГЗ – 2.3 Виконання робіт з зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій

120

Дугове наплавлення валиків і зварювання пластин у нижньому положенні шва

 

Наплавлення окремих валиків на пластини в нижньому положенні шва

6

Наплавлення суміжних і рівнобіжних валиків в нижньому положенні шва

6

Наплавлення вертикальних та горизонтальних валиків у вертикальну площину

6

Зварювання листового металу встик без скосу, зі стиком країв суцільним однобічним швом.

6

Зварювання пластин однакової товщини суцільним і переривчастим швом внакладку

6

Зварювання кутових з’єднань без скосу та зі скосом кромок

6

Зварювання кутових з’єднань без скосу та зі скосом кромок

6

Газове наплавлення і зварювання пластин і низьковуглецевої сталі у нижньому положенні шва

 

Ознайомлення з будовою газозварювальної апаратури, правилами наплавлення і газового різання. Обслуговування газозварювальної апаратури з дотримання вимог безпеки праці.

6

Запалювання і гасіння пальника, регулювання полум’я , установка кута нахилу і техніка ведення пальника по шву.

6

Розплавлення металу основного металу та формування шва без присадкового дроту в нижньому положенні шва.

6

Наплавлення валиків на сталевих пластинах товщиною 5 – 8 мм із низьковуглецевої сталі першої групи зварювання без присадного матеріалу і присадного дроту за прямою, квадрату, кривою, правим і лівим видами.

6

Прихватка і зварювання пластин товщиною 2, 3, 4 мм встик без скосу країв  і опуклими швами.

6

Зварювання пластин товщиною від 5 до 10 мм встик з однобічним скосом двої країв

6

Зварювання пластин товщиною 10 мм встик із двобічним симетричним скосом двох країв

6

Зварювання пластин товщиною 10 мм встик із двобічним симетричним скосом двох країв

6

Кисневе різання металів

 

Кисневе різання пластин різної товщини з вуглецевих сталей першої групи зварюваності (до 10м)

6

Різання сталі великої (8 – 10мм) товщини. Підбір і регулювання режиму різання

6

Різання металу за допомогою газорізальних та бензинорізальних апаратів, безпечні прийоми праці

6

Дугове різання

 

Ознайомлення з правилами і прийомами дугового різання. Різання пластин покритими електродами. Різання металу різного профілю (куточок, швелер, двотавр)

6

Поверхневе повітряно - дугове різання. Вирізання канавок. Видалення дефектних зварних швів. Підсумкове заняття.

6

 

Всього

192

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА

Виробниче навчання

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Виробниче навчання в майстерні

 

ЕГЗ – 3.1

Виконання робіт з зварювання простих та середньої складності деталей вузлів та конструкцій

90

 

Виробниче навчання на виробництві

 

ЕГЗ – 3.1

Виконання робіт з зварювання простих та середньої складності деталей вузлів та конструкцій

120

 

Всього:

210

ЗМІСТ

9Вибір типу електрода залежно від заданої марки металу та її товщини. Установлення необхідної сили зварювального струму залежно від марки металу, електрода для зварного з’єднання та положення шва у просторі. Вибір способу запалювання дуги залежно від умов зварювання та навичок зварника. Читання креслення трубопроводу10 Зварювання кільцевого шва у нижньому положенні вертикального шва. Перевірка якості виконаної роботи шляхом візуального огляду, повітрям під тиском.11Зварювання кільцевого шва у нижньому положенні вертикального шва. Перевірка якості виконаної роботи шляхом візуального огляду, повітрям під тиском.12Виконання кільцевих переворот них швів при проведенні фланця до труби13Виконання вертикальних стикових швів у простих та середньої складності деталях із присадковим дротом14Приварювання труб до плоских елементів. Виявлення та визначення причин дефектів зварних швів, усунення дефектів15Приварювання труб до плоских елементів. Виявлення та визначення причин дефектів зварних швів, усунення дефектів

Код модуля

Назва теми (компетентності ( компетентністі).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість

годин

ББ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГЗ – 3.1

Базовий блок

48

Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці

6

Підготовка металу до зварювання

18

Ознайомлення з правилами підготовки металу до зварювання

6

Правка і гнуття фасонного металу. Розмітка за допомогою лінійки, косинця, циркуля за шаблоном

6

Різання фасонного металу  за допомогою газового різання. Очищення поверхонь металевою щіткою. Обробка країв під зварювання

6

Підготовка до роботи джерел живлення зварювальної дуги

12

Перевірка устаткування та органів його керування. Правила улаштування електроустановок.  Перевірка робочого місця електрозварника місця електрозварника згідно з вимогами. Правила улаштування електроустановок та правила безпечної експлуатації електроустановок споживачами наявність вільного, зручного та безпечного доступу до всіх елементів електричного кола з джерелом живлення та відсутність наявних несправностей елементів (електричного кола іншого обладання)

6

Ознайомлення з надписами на корпусі джерела зварювальної дуги, розташування органів регулювання струму, вхідних та вихідних затискачів для підключення джерела до  високої вхідної частини напруги та вхідної  низької напруги для зварювання. Запам'ятовування нормального робочого та холостого гудіння джерела живлення дуги (або його відсутності). Перевірка роботи джерела живлення робочого та холостого ходу, регульовані сили струму та витрати газів.

6

Підготовка до роботи апаратури для газового зварювання та різання металу

12

Підготовка газової апаратури до роботи: підключення редукторів до балонів з газом, підключення пальника або перевірка цільності з’єднань та сопла наконечника

6

Регулювання та гасіння пальника (різака), регулювання полум’я, установка нахилу й ведення пальника по шву або по лінії розмітки. Ознайомлення з відмінностями в будові інжекторних горілок, різаків, редукторів. Регулювання сили зварювального струму в  зварювальних трансформаторах, випрямлячах і перетворювачах.

6

 

Модуль ЕГЗ 3.1. Виконання робіт з зварювання простих та середньої складності деталей, вузлів і конструкцій

 

Ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і напівавтоматичне зварювання і наплавлення простих та середньї складності деталей, вузлів конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, кольорових металів в нижньому та вертикальному положеннях шва

42

Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами вузлів трубопроводу

18

6

6

6

Газове зварювання металів

24

6

6

6

6

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ

ЕГЗ – 3.1.1

Газове і дугове наплавлення й зварювання деталей з чавуну, кольорових металів та їх сплавів

18

Усунення дефектів і підготовка країв виробу до зварювання

6

Дугове зварювання кольорових металів. Наплавлення валиків на пластини. Зварювання пластинок у стик

6

Газове зварювання кольорових металів. Наплавлення валиків на пластини. Зварювання пластин у стик. Застосовування флюсу, перевірка якості зварювання на зламування.

6

Механізоване зварювання у газі вуглецевих та легованих сталей

12

Підготовка напівавтоматів до роботи. Регулювання швидкості подачі електродного дроту. Зварювання прямолінійних швів

6

Зварювання прямолінійних стикових та кутових швів. Зварювання кільцевих із поворотом зварюваних деталей.

6

Напівавтоматичне зварювання під флюсом

12

Підготовка напівавтомата до роботи. Зварювання прямолінійних та кільцевих швів, поворотних стиків труб

6

Підготовка напівавтомата до роботи. Зварювання прямолінійних та кільцевих швів, поворотних стиків труб

6

Зварювання деталей, конструкцій

12

Виконання зварюваня водонапірних баків. Приварювання патрубків і фланців.

6

Зварювання різного роду ферм гратчастих конструкцій. Приварювання патрубків і фланців.

6

ЕГЗ – 3.1.2

Кисневе і плазмове прямолінійне і криволінійне різання вуглецевих та легованих сталей у всіх положеннях, крім стельового, ручне кисневе різання газорізальним апаратами на задані розміри простих і середньої складності деталей з вуглецевих та легованих сталей кольорових металів і сплавів

 

Газове різання металів

36

Кисневе різання металу профільного прокату. Виконання скосів країв, вирізання отворів, різання за розміткою

6

Пакетне різання

6

Робота на машинах для кисневого різання

6

Різання деталей за копіркою, направною лінією та розміткою

6

Підготовка машини для різання труб. Обрізання труб із розділом країв на заданий кут

6

Підготовка машини для різання труб. Обрізання труб із розділом країв на заданий кут

6

Плазмове – дугове різання

12

Підключення джерел живлення, балонів із плазмо утворюючими газами, плазмотрона. Перевірка готовності апаратури до роботи

6

Різання нержавіючої сталі, кольорових металів та їх сплавів різної товщини і конфігурації

6

ЕГЗ – 3.1.3

Ручне дугове повітряне стругання простих та середньої складності деталей з різних сталей, чавуна, кольорових металів і сплавів в різних положеннях

 

Електродугове різання та ручне дугове повітряне стругання металів

18

Ознайомлення із способами електродугового різання металу. Дугове різання металевим та вугільним електродом

6

Ознайомлення із технологією повітряно – дугового різання. Вибір режимів стругання в залежності від виду металу.

6

Стругання деталей простих та середньої складності різних видів металу.

6

 

Всього

210