Газотермічна обробка 2.3 розряд

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА  З ПРЕДМЕТУ

 

Газотермічна обробка металів

Професія: Електрогазозварник

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

Тематичний план 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

ЕГЗ – 2.1

Підготовка металу до зварювання

8

ЕГЗ – 2.1

Вимоги безпеки газозварників

2

ЕГЗ – 2.2-2.3

Технологія газового зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей у нижньому положенні шва

10

ЕГЗ – 2.3

Технологія ручного кисневого різання

12

ЕГЗ – 2.3

Дефекти зварних швів і їх усунення.

2

ЕГЗ – 3.1-3.3

Технологія газового зварювання

7

ЕГЗ – 3.1-3.3

Технологія кисневого різання

5

ЕГЗ – 3.1-3.3

Техніка ручного дугового повітряного стругання деталей

5

 

Разом:

51

 

Зміст

 

Код модуля

№№

уроків

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

Кіль-кість годин

Дата занять

№№ груп

ЕГЗ – 2.1

 

Підготовка металу до зварювання

8

   

1

Зварювальні матеріали. Гази, присадочний дріт, флюси для газового зварювання. Кисень, горючі гази

1

   

2

Ацетилен. Гази-замінники ацетилену. Природний газ. Інші гази і горючі рідини. Карбід кальцію. Присадочний дріт. Флюси

1

   

3-4

Зварювальне полум'я. Структура ацетиленокисневого полум'я. Види полум'я, його теплові характеристики. Вплив зварювального полум’я на структуру шва і зону термічного впливу

2

   

5

Підготовка металу до зварювання. Способи виправлення, розмітки та різання металу.

1

   

6

Вибір режимів зварювання.

1

   

7

Види та методи контролю зварних швів.

1

   

8

Контрольна робота з теми

1

   
 

Вимоги безпеки газозварників

2

   

9-10

Інструкція з охорони праці для газозварників.

2

   

ЕГЗ –

2.2-2.3

 

Технологія газового зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій з вуглецевих сталей у нижньому положенні шва

10

   

11

Особливості металургійних процесів при газовому зварюванні

1

   

12-13

Техніка газового зварювання.

2

   

14-15

Ліве і праве зварювання

2

   

16-17

Положення пальника при газовому зварюванні.

2

   

18-19

Вибір способу зварювання залежно від положення шва в просторі.

2

   

20

Контрольна робота з теми

1

   

ЕГЗ – 2.3

 

Технологія ручного кисневого різання

12

   

21-22

Основні умови кисневого різання.

2

   

23

Розрізуваність металів.

1

   

24-25

Показники режиму різання.

2

   

26-27

Техніка кисневого різання.

2

   

28-29

Різання металу різного профілю

2

   

30-31

Точність і якість різання.

2

   

32

Контрольна робота з теми

1

   
 

Дефекти зварних швів і їх усунення

2

   

33

Зовнішні та внутрішні дефекти.

1

   

34

Причини виникнення та способи усунення.

1

   

ЕГЗ –

3.1-3.3

ЕГЗ –

3.1-3.3

 

 

Технологія газового зварювання

7

   

35-36

Технологія і особливості газового зварювання конструкційних сталей.

2

   

37-39

Технологія і особливості газового зварювання кольорових металів

3

   

40-41

Технологія і особливості газового зварювання вуглецевих сталей

2

   
 

Технологія кисневого різання

5

   

42

Основні умови різання металів. Вплив складу сталі на різання

1

   

43

Умови розрізання вуглецевих та низьколегованих сталей киснем.

Пакетне різання.

1

   

44

Техніка машинного різання і підготовка поверхні металу до різання.Режим різання і витрати газів під час кисневого різання.

Прийоми різання профільного прокату та прутків.

1

   

45

Якість кисневого різання, деформації при різані.Особливості процесу різання кольорових металів і їх сплавів

1

   

46

Контрольна робота з теми.

1

   
 

Техніка ручного дугового повітряного стругання деталей

5

   

47-48

Техніка ручного дугового повітряного стругання деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів в різних положеннях.

2

   

49

Оцінка якості зварювання..

1

   

50

Директорська контрольна робота

1

   

51

Підсумковий урок (залік)

1

   
   

Разом:

51