Охорона праці

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 ОХОРОНА ПРАЦІ

Професія: «ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК»

Тематичний план

теми

Назва професії, предмету, розділу, теми

Кіль-ть

годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

2

Основи охорони праці в галузі.               

10

3

Основи пожежної безпеки.

3

4

Основи електробезпеки.

4

5

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди.

2

6

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та  їхні наслідки в професійній діяльності

1

7

Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.

2

8

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

4

 

Разом:

30

 

ЗМІСТ

 

уроку

Назва теми уроку

Кі-сть год.

        Правові та організаційні основи охорони праці -4

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання та інструктування.

1

4

Основні причини виникнення травматизму і профзахворювань на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві.

1

   Основи охорони праці в галузі -10

5

 Характеристика основних форм діяльності людини. Пристосування людини до навколишніх умов праці.

1

      6

Загальні питання безпеки праці. Основні шкідливі та небезпечні чинники при роботі електрогазозварника.

1

7

Індивідуальні та колективні засоби захисту, вимоги д