Основи електротехніки

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

 

 

Назва теми (компетентності)

 

 

 

Кількість годин

 

 

Всього

 

З них ЛПР

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні поняття про електричне коло

1

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Постійний струм та кола постійного струму

2

1

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні поняття про магнітне коло

2

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Змінний струм та кола змінного струму

2

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Електричні вимірювання

1

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Основні поняття про електротехнічні пристрої

3

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Застосування постійного  та змінного струму в зварювальних роботах

1

 

Всього годин

12

1

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

БК5

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО (1 година)

БК5

Найпростіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами.

1

 

 

БК5

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (2 години)

БК5

Електричне коло постійного струму, його елементи. Закони Ома та Кіргофа.

1

 

 

 

БК5

Лабораторно – практична робота: Побудова електричних схем

1

 

 

 

БК5

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО МАГНІТНЕ КОЛО (2 години)

БК5

Найпростіші магнітні поля: магнітне поле провідника зі струмом, соленоїда та постійного магніту.

1

 

 

БК5

Основні характеристики магнітного поля: напруженість, магнітна індукція, її практичне використання (поняття про трансформатор). Закон електромагнітної індукції.

1

 

 

БК5

ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (2 години)

БК5

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Період і частота. Кутова частота. Фаза, зсув фаз. Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором; закон Ома.

1

 

 

БК5

Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; закон Ома. Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; закон Ома.

1

 

 

БК5

ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ (1 годиниа)

БК5

Значення й роль електричних вимірювань. Методи й похибки вимірювань. Клас точності приладів.Класифікація електровимірювальних приладів.

1

 

 

БК5

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ (3 години)

БК5

Призначення і класифікація електронних приладів і пристроїв; Види і методи електричних вимірювань.

1

 

 

БК5

Призначення, принцип дії та будова електротехнічних перетворювачів: випрямлячів, конверторів, інверторів, стабілізаторів напруги, блоків живлення, підсилювачів.

1

 

 

БК5

Призначення, принцип дії та будова трансформаторів їх основні параметри.

1

 

 

БК5

ЗАСТОСУВАННЯ ПОСТІЙНОГО  ТА ЗМІННОГО СТРУМУ В ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБОТАХ (1година)

БК5

Використання зварювальних трансформаторів, випрямлячів,  генераторів, реостатів в зварювальних роботах.

1