Основи електротехніки

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Професія: Електрозварник ручного зварювання

Рівень кваліфікації: базовий блок, 2 розряд 

Тематичний план

 

Код модуля

 

 

Назва теми (компетентності)

 

 

 

Кількість годин

 

 

Всього

 

З них ЛПР

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні поняття про електричне коло

1

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Постійний струм та кола постійного струму

2

1

БК,

ЕГЗ-2.1

Основні поняття про магнітне коло

2

 

БК,

ЕГЗ-2.1

Змінний струм та кола змінного струму

2

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Електричні вимірювання

1

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Основні поняття про електротехнічні пристрої

3

 

ЕГЗ-2.2-2.3

Застосування постійного  та змінного струму в зварювальних роботах

1

 

Всього годин

12

1

 

Зміст

 

Код модуля

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

БК5

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЕЛЕКТРИЧНЕ КОЛО (1 година)

БК5

Найпростіші електричні поля: поле точкового заряду, поле зарядженої осі, поле між двома паралельними пластинами.

1

 

 

БК5

ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (2 години)

БК5

Електричне коло постійного струму, його елементи. Закони Ома та Кіргофа.

1

 

 

 

БК5

Лабораторно – практична робота: Побудова електричних схем

1